Головна сторінка

Інформація


Інформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23343582 Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «донбасенерго» Скорочене найменування емітента (за наявності)
Наглядової ради п. 1 протоколу від 08. 12. 2011 №8 припинені повноваження члена Виконавчого органу (Дирекції) пат "Донбасенерго" Савельєва Вячеслава Степановича
29.4 Kb.
Інформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23343582 Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «донбасенерго» Скорочене найменування емітента (за наявності)
Згідно рішення Наглядової ради пат "Донбасенерго", яке відбулося 17. 05. 2012 (протокол №17), за поданням Генерального директора прийнято рішення обрати до складу Дирекції пат "Донбасенерго" Боєнка Олександра Володимировича. Акціями Товариства не володіє
29.49 Kb.
Інформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23343582 Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «донбасенерго» Скорочене найменування емітента (за наявності)
Згідно рішення засідання Наглядової ради пат "донбасенерго", яке відбулося 04. 02. 2013 року (протокол №26), прийнято рішення
38.25 Kb.
Інформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23343582 Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «донбасенерго»
Пат "Донбасенерго" бездокументарної форми існування номінальною вартістю 10 грн кожна у кількості 23644301 загальною номінальною вартістю 236443010 грн переведено до 2-го рівня лістингу Біржового реєстру пат "Українська біржа"
40.74 Kb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13