Головна сторінка

Автореферат


Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук київ-2002
Бисов Андрій Сергійович. Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів. Автореф дис канд біол наук: 03. 00. 06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002
299.39 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2001 Дисертацією є рукопис
Бондаренко Дмитро Володимирович. Моделювання динамічних процесів в електроінжекційних напівпровідникових лазерах: дис канд техн наук: 05. 09. 05 / нан україни; Інститут електродинаміки. К., 2001. 199 арк. Бібліогр.: арк. 173-179
114.97 Kb.
Державний вищий навчальний заклад
Спеціальність 08. 00. 11 − математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
296.42 Kb.
Соціологічна концептуалізація освіти
Захист відбудеться “26” листопада 2009 р о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 17. 127. 02 при Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б
0.75 Mb.
Душанін ян станіславович
Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і ар­хі­тек­ту­ри на кафедрі машин і обладнання технологічних процесів Мі­ніс­тер­ства освіти і науки України
288.74 Kb.
“київський національний економічний університет
Роботу виконано в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, м. Рівне
334.44 Kb.
Методи та алгоритми розпізнавання І класифікації
Міжнародного науково- навчального центру інформаційних технологій та систем Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ
267.82 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2011
Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу
327.76 Kb.
Часу І простору в історичних романах
Робота виконана на кафедрі української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України
393.93 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Житомир 2014 Дисертацією є рукопис
Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
324.54 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Одеса 2010 Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Міністерство освіти і науки України
375.18 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2009
Захист відбудеться “ 7” жовтня 2009 р о (об) 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26. 194. 03 у малому конференц-залі при Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова нан україни за адресою
349.16 Kb.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова струтинська Оксана Віталіївна
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
425.68 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків 2010 Дисертацією є рукопис
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені петра василенка
438.4 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук івано-Франківськ 2000
Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння
344.37 Kb.

  1   2