Головна сторінка

Рішення


Рішення про включення до Державного реєстру Сфера застосування 1 2 3 4 5 6 7 8
0.83 Mb.
Рішення «життєвих»
Серед напрямів, які можуть поліпшити рівень і якість шкільної математичної освіти є її практичне і прикладне спрямування
78.81 Kb.
Рішення рівнянь на основі властивостей пропорції. Мета: закріпити знання про основний властивості пропорції, придбані на попередньому уроці, сформувати вміння та відпрацювати навички розв'язання рівнянь на основі властивості пропорції;
Мета: закріпити знання про основний властивості пропорції, придбані на попередньому уроці, сформувати вміння та відпрацювати навички розв'язання рівнянь на основі властивості пропорції
116.34 Kb.
Тема. Гра «Загадкова Європа»
Обладнання. Картки із завданнями, географічна карта Європи,проектор, ноутбук, презентації учнів на електронних носіях
36.94 Kb.
Рішенням Ради уаіб 20 листопада 2008 року
Української асоціації інвестиційного бізнесу та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
20.75 Kb.
Рішенням Загальних зборів уаіб від 21 грудня 2012 року зі змінами від 28 лютого 2014 року
Стандарт уаіб 1 „Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування” (далі – Стандарт) створено з метою упорядкування питань з обліку основних видів операцій інститутів спільного інвестування (далі – ісі)
19.27 Kb.
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів,
З змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
496.4 Kb.
Рішення 11. 11. 2014 №1512
Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
74.91 Kb.
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
214.22 Kb.
Та фондового ринку
Відповідно до пунктів 15, 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
187.87 Kb.
Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини шостої статті 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та частини першої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила
107.73 Kb.
Рішення 06. 05. 2003 n 181 Про затвердження Порядку формування, ведення та користування відомостями реєстру фондових бірж та торговельно-інформаційних систем
Затвердити порядок формування, ведення та користування відомостями реєстру фондових бірж та торговельно-інформаційних систем (додається)
31.14 Kb.
Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23 та 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», підпункту 2151 1 пункту 2151. 1 статті 2151 Податкового кодексу України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила
40.68 Kb.
Рішення 12. 05. 2006 n 293 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2006 р за n 650/12524
Визначити, що при ліквідації інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, які були створені відповідно до Указу Президента України від 19. 02. 94 N 55 ( 55/94 )
22.35 Kb.
Рішення 21. 05. 2007 n 1042 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2007 р за n 607/13874
Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренку Ю. М. забезпечити: подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції
89.52 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14