Головна сторінка

До рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємстваСкачати 66.37 Kb.
НазваДо рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Дата конвертації14.09.2017
Розмір66.37 Kb.
ТипДокументи


ЗвітнаДодаток ІД
до рядка 03 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємства


Звітна нова

Консолідована

УточнюючаЗвітний (податковий) період
року


Код за ЄДРПОУ
Рік1I квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2
II квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3
Інші доходи
ПОКАЗНИКИ Код
рядка
Сума
1 2 3
Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.30) 03
Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153
розділу ІІІ Податкового кодексу України
03.1
Проценти, з них: 03.2
проценти, отримані від пов'язаних з платником осіб 03.2.1
Роялті 03.3
Доходи від володіння борговими вимогами 03.4
Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги 03.5
Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги 03.6
Доходи від операцій оренди/лізингу 03.7
Суми штрафів (неустойки, пені) 03.8
Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді 03.9
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, у тому
числі:
03.10
умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась
неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду
03.10.1
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -) 03.11 СБ
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді 03.12
Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем 03.13
Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ
03.14
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування або бюджетів
03.15
Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу ІІІ
Податкового кодексу України
03.16
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України 03.17
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України щодо
операцій із землею та її капітальним поліпшенням
03.18
Позитивне значення курсових різниць 03.19
Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в
іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка
ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка
06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)


03.20 ЦП

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з
деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та
рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток
підприємства)

03.21 ЦП

Суми страхового відшкодування 03.22
Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 03.23
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до
доходів до дати затвердження передавального акта
03.24
Суми безнадійної кредиторської заборгованості 03.25
Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 03.26
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -) 03.27
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+) 03.28 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового
кодексу України (+, -)
03.29 ТЦ
Інші доходи 03.30


____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
Керівник платника податку(підпис)


(ініціали, прізвище)М. П.

Головний бухгалтер(підпис)


(ініціали, прізвище)