Головна сторінка

Правила передачі українською мовою географічних назв І термінів македоніїї (колишньої югославської республіки македонія) Видання офіційне Київ укргеодезкартографія 2010Скачати 360.79 Kb.
НазваПравила передачі українською мовою географічних назв І термінів македоніїї (колишньої югославської республіки македонія) Видання офіційне Київ укргеодезкартографія 2010
Дата конвертації16.03.2016
Розмір360.79 Kb.
ТипПравила
1. /makedoniia.docПравила передачі українською мовою географічних назв І термінів македоніїї (колишньої югославської республіки македонія) Видання офіційне Київ укргеодезкартографія 2010

КУП 7351-33739540 007:2010

КУП 7351-33739540 007:2010
КОДЕКС УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУСтандартизація у сфері топографо-геодезичної

та картографічної діяльності
ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ І ТЕРМІНІВ

МАКЕДОНІЇЇ (КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЯ)

Видання офіційне

Київ

УКРГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ

2010
ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, О. Ходзінська


 1. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 30
 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей кодекс усталеної практики не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державної служби геодезії, картографії та кадастру України
Укргеодезкартографія, 2010w 2009я,
ЗМІСТ

С.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 2

3

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

Вевчанско Езеро – Вевчанське озеро. 10


КОДЕКС УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ

ТА КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ГЕОГРАФІЧНИХНАЗВ І ТЕРМІНІВ МАКЕДОНІЇ (КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЯ)
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ

И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И ТЕРМИНОВ МАКЕДОНИИ (БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ)
STANDARDIZATION IN TOPOGRAPHIC, GEODETIC AND MAPPING ACTIVITY

RULES OF TRANSFORMATION INTO UKRAINIAN OF GEOGRAPHICAL NAMES AND TERMS OF MACEDONIA (FORMER YUGOSLAVIAN REPUBLIC OF MACEDONIA)
Чинний від 2010 – 05 – 01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯЦей Кодекс усталеної практики Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії (Колишньої Югославської Республіки Македонія) (далі – Кодекс усталеної практики) встановлює норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії в українських виданнях.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Видання офіційне
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому Кодексі усталеної практики є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про географічні назви”,

Український правопис.


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬНижче подано терміни, вжиті у цьому Кодексі усталеної практики, та визначення позначених ними понять [1].
3.1 географічний термін

Слово, що позначає рід географічного об’єкта, його фізичну або іншу характеристику
3.2 передача географічних назв

Процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови
3.3 топонім

Власна назва географічного об’єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об’єктів
3.4 традиційна назва

Назва, яка вживається у певній мові для позначення географічного об’єкта, розташованого за межами території, де ця мова має статус державної чи офіційної, і відрізняється від назви географічного об’єкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний об’єкт.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ4.1 Цей Кодекс усталеної практики розроблено відповідно до положень Закону України “Про географічні назви” за нормами та правилами українського правопису [2].
4.2 За правилами цього Кодексу усталеної практики передаються македонські назви у літературній вимові з їхнього сучасного написання македонською мовою, встановленого за офіційними джерелами.
4.3 Македонська мова є офіційною мовою Македонії (Колишньої Югославської Республіки Македонія) зі столицею Скоп’є. Держава виникла після розпаду Югославії у 1991 році. Мова стала наймолодшою з усiх слов’янських мов, адже офіційне визнання вона отримала лише у травні 1945 р. Розмовляє нею близько 2 млн. чоловік. Сучасний македонський літературний стандарт ґрунтується на центральних варіантах західного діалекту. Світська література македонською мовою з’являється у 30-х роках ХХ ст.
4.4 Основними джерелами для встановлення автентичного написання македонських географічних назв мають бути великомасштабні карти і атласи останніх років видання македонською мовою. Окрім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв македонською мовою повинні використовуватися переписи, довідники населених пунктів, довідники адміністративно-територіального поділу, інші видання подібного плану.
4.5 Сучасна македонська абетка, як єдина абетка для запису македонської мови, була прийнята в 1945 р. Македонський алфавіт складається з 31 літери (5 голосних і 26 приголосних):

Аа , Бб , Вв , Гг , Дд , Ѓѓ , Ее , Жж , Зз , Ѕѕ , Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм, Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс , Тт , Ќќ , Уу , Фф , Хх , Цц, Чч, Џџ, Шш.

5 ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МАКЕДОНСЬКИХ ЛІТЕР І БУКВОСПОЛУЧЕНЬ
5.1 Передача українською мовою голосних македонської мови здійснюється за правилами, наведеними у таблиці 1.
Таблиця 1 – Передача голосних македонської мови


Ч.ч.

Македон-ська літера чи букво-

сполучення

Передача україн-ською

мовою

Позиція

в слові

Приклади

1

2

3

4

5

1.

а1

я
я


апісля љ, њ, ќ, ѓ
в кінці слова у буквосполу-ченні иа
в інших випадках

Пчиња – Пчіня

Новосељане – Новоселяне

Гуѓаково – Ґуґяково

Ќамилови Ниви – Кямілові-Ніві
Гевгелиа – Ґевґелія


Арачиново – Арачіново

Бистра – Бістра

Дебар – Дебар


2

е2


є

є

е

після голосних

після љ , њ, ќ, ѓ

в інших випадках


Руен – Руєн

Мечкуевци – Мечкуєвці
Боговиње –Боґовінє

Живиње – Жівінє
Берово – БеровоКінець таблиці 1


1

2

3

4

5

3

и

і

у всіх позиціях

Илинден –Ілінден

Свети Николе –

Светі-Ніколе

Тработивште – Тработівште

Крива Паланка –

Кріва-Паланка


4

о

о

у всіх позиціях

Брод – Брод

Охрид – Охрід


5

у3

у


у всіх позиціях

крім після

љ, њ, ќ, ѓБабуна – Бабуна

Струмица – Струміца

ю

після љ, њ, ќ, ѓЉуботен – Люботен

Ѓорно Ѓуѓанце –

Ґорно- Ґюґянце


1. Про передачу а в буквосполученні ja див. п. 2 таблиці 2.

2. Про передачу e в буквосполученні je див. п. 3 таблиці 2.

3. Про передачу у в буквосполученні див. п. 4 таблиці 25.2 Передача українською мовою македонської літери j і буквосполучень з літерою j здійснюється за правилами, наведеними у таблиці 2.
Таблиця 2 Передача літери j буквосполучень з літерою j


Ч.ч.

Македонське букво-

сполучення

Передача україн-ською

мовою

Позиція

в слові

Приклади

1

2

3

4

5

1

jйв кінці слова і після голосної


Тројкрсти – Тройкрсті

Осломеј – Осломей

Гујновци – ҐуйновціКінець таблиці 2


1

2

3

4

5

2

ja


я

’я

ья

на початку слова і після голосних
після б, п, в, ж, м, ф, г, к, ч, х, ш, р
після д, т, с, з, л, н


Jакупица – Якупіца

Зајас – Заяс

Козjак – Козьяк


3

je


є

’є

ьє

початок слова і після голосних
після б, п, в, ж, м,

ф, ґ, к, ч, х, ш, р


після д, т, с, з, л, н


Јегуновце – Єґуновце

Скопjе – Скоп’є
Косово Дабje –

Косово-Даб’є

Кнежје – Кнеж’є

Крушје – Круш’є


4
ю


у всіх випадках

5.3 Передача українською мовою приголосних македонської мови здійснюється за правилами, наведеними у таблиці 3.
Таблиця 3 Передача приголосних македонської мови


Ч.ч.

Македон-

ська літера чи букво-

сполучення

Передача україн-ською

мовою

Позиція

в слові

Приклади

1

2

3

4

5

1

б

б

у всіх позиціях

Барово – Барово

Дебарца – Дебарца


2

в

в

у всіх позиціяхВардар – Вардар

Тетово – Тетово
Продовження таблиці 3


1

2

3

4

5

3

г

ґ

у всіх позиціях

Гостивар – Ґостівар

Пелагониjа – Пелаґонія

Чегране – Чеґране


4

д

д

у всіх позиціях

Делчево – Делчево

Кавадарци – Кавадарці


5

ѓ

ґ

у всіх позиціях

Горно Ѓуѓанце –

Ґорно-Ґюґянце


6

ж

ж

у всіх позиціях

Стража – Стража

Центар-Жупа –

Центар-Жупа


7

з

з

у всіх позиціях

Зрновци – Зрновці

Шуто Оризари –

Шуто-Орізарі


8

s

дз

у всіх позиціях

Врѕарово – Врдзарово

Ѕикова Лака –

Дзікова-Лака

Ѕеегор – Дзееґор


9

к

к

у всіх позиціях

Карбинци – Карбінці

Македонски Брод – Македонскі-Брод


10.

ќ

кь

к

в кінці слова

в інших випадках

Царевиќ – Царевікь

Зовиќ – Зовікь
Ќамилови Ниви – Кямілові-Ніві


11

л

л

у всіх позиціях

Липково – Ліпково

Крива Паланка –

Кріва-Паланка


12

љ

л

у всіх позиціях

Љуботен – Люботен

Дељадровци – Делядровці


13

м

м

у всіх позиціях

Росоман – Росоман

Струмица – Струміца

Продовження таблиці 3


1

2

3

4

5

14

н

н

у всіх позиціях

Новаци – Новаці

Стар Дојран –

Стар-Дойран


15

њ

нь

н


в кінці слова в діалектних

формах топонімів
в інших випадках


Камењ – Камень

Дрењ – Дрень


Боговиње – Боґовінє

Пчиња – Пчіня

16

п

п

у всіх позиціях

Прилеп – Прілеп

Пробиштип – Пробіштіп


17

р

р

у всіх позиціях

Радовиш – Радовіш

Старо Нагоричане –

Старо-Наґорічане


18

с

с

у всіх позиціях

Свети Николе –

Светі-Ніколе

Велес – Велес


19

т

т

у всіх позиціях

Тетово – Тетово

Штип – Штіп


20

ф

ф

у всіх позиціях

Мустафино – Мустафіно

Кадрифаково – Кадріфаково


21

х

х

у всіх позиціях

Пехчево – Пехчево

Демир Хисар – Демір-Хісар


22

ц

ц

у всіх позиціях

Центар Жупа –

Центар-Жупа

Теарце – Теарце


23

ч

ч

у всіх позиціях

Чашка – Чашка

Студеничани – СтуденічаніКінець таблиці 3


1

2

3

4

5

24

џ

дж

у всіх позиціях

Џидимирци – Джідімірці

Бојаџиев Врв –

Бояджієв-Врв

Ерџелија – Ерджелія

25

ш

ш

у всіх позиціях

Шуто Оризари –

Шуто-Орізарі
6 НАГОЛОС

Наголос у македонській мові має свої особливості – він падає у македонських словах на третій склад з кінця. Це означає, що у одно-, дво- і трискладових словах він припадає на перший склад а у словах, які складаються з чотирьох складів і більше – на третій склад з кінця слова. Це правило не стосується слів іншомовного походження.

Приклади

Македониja – Македонія,

Царевиќ – Царевікь,

Велес – Велес.

7 ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ І НАПИСАННЯ СКЛАДЕНИХ НАЗВ
7.1 Географічні терміни, які супроводжують фізико-географічні об’єкти, в македонській мові можуть стояти як перед назвою, так і після неї. Географічні терміни, які входять до складу македонських географічних назв і мають однакові значення і спільні корені з українськими термінами, як правило, перекладаються.

Приклади

Крива Река – річка Кріва,

село Пискупштина – cело Піскупштіна,

Доjранско Езеро – Дойранське озеро.
7.2 Географічні терміни, що входять до складу географічних назв, і які не мають спільних коренів з відповідними українськими термінами, транскрибуються. Транскрибуються також слова, які містять особливі характеристики об’єкта (ґолем, ґлава, ґора, локва).

Приклади

Шар Планина – гора Шар-Планіна,

Голем Кораб – гора Ґолем-Кораб,

Црна Гора – гора Црна-Ґора.
7.3 Географічні терміни, тобто слова, які пояснюють рід об’єкта (гора, річка, озеро і т. ін), іноді не входять до складу македонської назви і при її передачі македонською опускаються. При передачі таких географічних назв українською мовою термін ставиться.

Приклади

Jaбланица – гора Ябланіца,

Пелистер – гора Пелістер,

Пелагониja – рівнина Пелаґонія.
7.4 Складені назви українською мовою пишуться через дефіс.

Приклади

Солунска Глава – гора Солунска-Ґлава,

Демир Хисар – Демір-Хісар.
7.5 Якщо географічний термін, що супроводжує фізико-географічні об’єкт перекладається, то у прикметнику, якщо такий є у складі назви, македонські суфікси -ска, -ски, -ско змінюються відповідними українськими суфіксами -ська, -ський, -ське.

Приклади

Надморска височина – Надморська височина,

Вевчанско Езеро – Вевчанське озеро.ДОДАТОК А

(обов’язковий)
Перелік географічних термінів, та інших слів, що формують македонську топонімію [3, 4, 5, 6]
Таблиця А.1


Македонське написання

Передача за інструкцією

Переклад

1

2

3

аеродром

аеродром

аеропорт

автобуска станица

автобуска станіца

автостанція

базен

базен

басейн

безпатен

безпатен

непрохідний, бездорожній

банка

банка

банк

бела

бела

білий

боja

боя

колір, забарвлення

болница

болніца

лікарня

бран

бран

хвиля

брег

бреґ

берег; обрив, круча; межа

брз

брз

швидкий, бистрий

брод

брод

брід

будење (зора)

буденє (зора)

світанок

бунар

бунар

криниця

бура, луња

бура (луня)

шторм (буря)

венец

венец

ланцюг; пасмо (гір)

вечер

вечер

вечір

височина

вісочіна

височина; узгір’я, горб

висок (возвишен)

вісок (возвішен)

високий

висина (височина)

вісіна (вісочіна)

висота, височінь

виолетово

віолетово

фіолетовий

влажност, влага

влажност (влаґа)

волога

вода

вода

вода

водопад (слап)

водопад (слап)

водоспад

водоравен

водоравен

горизонтальний

водоскок (фонтана)

водоскок (фонтана)

фонтан

врв

врв

вершина, гребінь

вртење (обрт)

вртенє (обрт)

вигин, злом; поворот


Продовження таблиці А.1


1

2

3

басен (брана)

басен (брана)

водосховище, водоймище

вулкан

вулкан

вулкан

воздух

воздух

повітря

ветер

ветер

вітер

глечер

ґлечер

льодовик

глава

ґлава

голова, вершина

главен град

ґлавен ґрад

столиця

глобус

глобус

глобус

година

ґодіна

рік

голем (радар)

ґолем (радар)

великий

гора (шума)

ґора (шума)

ліс, гай, діброва; гора з високими деревами

горски

ґорскі

гірський

град

ґрад

місто

градина

ґрадіна

сад; город; парк

граница

ґраніца

межа, рубіж; кордон

грб

ґрб

герб

гребен

ґребен

хребет (гірський)

грло

ґрло

горло; ущелина

густиш

ґустіш

хаща, гущавина

дебел

дебел

товстий; великий

ден

ден

день

долина (котлина)

доліна (котліна)

долина, діл

дол

дол

улоговина, балка, яруга, байрак

дага

даґа

дуга; веселка, райдуга

далечина (ширина)

далечіна (шіріна)

широта, широчінь

десно

десно

направо

дожд

дожд

дощ

длабина

длабіна

глибина; дно

длабок

длабок

глибокий

длабочина

длабочіна

глибина, глибочінь

должина

должіна

довжина

долг

долґ

довгий

дно

дно

дно

дрво (стебло)

дрво (стебло)

дерево

држава

држава

країна, держава

езеро

езеро

озеро

есен

есен

осінь

жител (станар)

жител (станар)

мешканець; житель

Продовження таблиці А.1


1

2

3

жестом

жестом

жаркий, гарячий, спекотливий

жолто

жолто

жовте

залив

залів

затока

запад

запад

захід

зара (утринска руменица)

зара (утрінска руменіца)

зоря (вранішня)

звезда

звезда

зірка

зграда

зґрада

будівля

зелено

зелено

зелене

земен (овоземен)

земен (овоземен)

земний, земляний

земjотрес

земьотрес

землетрус

земja

зем’я

земля, ґрунт

Земja (Земјина топка)

Зем’я (Зем’їна топка)

планета Земля

земјоделство (агрономија)

земйоделство (аґрономія)

сільське господарство

злато

злато

золото

знаме

знаме

прапор

зона

зона

зона, область

извор (кладене)

ізвор (кладене)

джерело

извор

ізвор

криниця

индустриja

індустрія

промисловість

исток

істок

схід

итар

ітар

швидкий

jaзик (говор)

язік (ґовор)

мова

jaсен

ясен

прозорий, чистий; світлий, ясний

jуг

юґ

південь

кал (мочуриште)

кал (мочуріште)

болото; трясовина

каллив (мочурлив)

каллів (мочурлів)

болотистий

калаj

калай

олово, цина

камен

камен

камінь

канал (олук)

канал (олук)

канал

карпа

карпа

бескид, скеля, стрімчак

каменолом

каменолом

кар’єр (кам’яний)

карта (географска)

карта (географска)

карта (географічна), мапа

кафеаво

кафеаво

коричневий


Продовження таблиці А.1


1

2

3

кеj (пристаниште)

кей (прістаніште)

причал, пристань

клима

кліма

клімат

клисура

клісура

заглибина, ямка; западина, улоговина

крстосница

крстосніца

перехрестя (доріг)

лава

лава

лава

лавина

лавіна

лавина; лава

лево

лево

вліво

локва

локва

калюжа, трясовина

меќава

мекява

хуртовина, завірюха

месец

месец

місяць

море

море

море

морски

морскі

морський

мост (бриџ,)

мост (брідж)

міст

мочурлив

мочурлів

болотистий

надесно

надесно

вправо

направо

направо

прямо

недалеку

недалеку

близько, недалеко

небо (паj)

небо (пай)

небо

нов (свеж)

нов (свеж)

новий

ноќ

нокь

ніч

област (подрачје)

област (подрач’є)

область, регіон

остров

остров

острів

палата

палата

палац

пат (асфалтиран)

пат (асфалтіран)

дорога (асфальтована)

патека

патека

стежка

пештера

пештера

печера

пештерски

пештерскі

печерний

планина

планіна

гора

плац (место)

плац (место)

площа, майдан

поjас

пояс

стрічка; смуга

полуостров

полуостров

півострів

пол

пол

полюс

поларен

поларен

полярний

портокалево

портокалево

оранжеве

населено место

населено место

поселення; селище

поток

поток

потік; струмок

поток од глечер

поток од ґлечер

льодовий струмок

почва (тло)

почва (тло)

ґрунт; основа

пошта

пошта

пошта (поштове відділення)

Продовження таблиці А.1


1

2

3

порој (поплава)

порой (поплава)

приплив

предел

предел

місцевість, ландшафт

премин

премін

перехід

природа

прірода

природа

пристаниште

прістаніште

порт, гавань

притока

прітока

притока

пролет

пролет

весна

пукнатина (jаз)

пукнатіна (яз)

прохід, ущелина

простор

простор

простір

проток

проток

протока

пустина

пустіна

пустеля

песочен нанос

песочен нанос

піщаник, пісковик

река

река

річка

рамнина (рамниште, низина)

рамніна (рамніште, нізіна)

рівнина

релjеф

рельєф

рельєф

рид

рід

горб, пагорб, височина

ридест

рідест

гірський, горбистий

розево

розево

рожевий

рт

рт

мис

светилник

светілнік

маяк

север

север

північ

село

село

село

сиво

сіво

сірий, сивий

сино

сіно

синій; блакитний

скеле (перевоз)

скеле (перевоз)

пором

сладолед (мраз)

сладолед (мраз)

лід

сонце

сонце

сонце

созвездие

созвездіє

сузір’я

средина (центар)

средіна (центар)

середина; середовище

станица

станіца

вокзал

стар

стар

старий

тврдина (крепост)

тврдіна (крепост)

фортеця

театар

театар

театр

теснец (теснина)

теснец (тесніна)

ущелина, міжгір’я; тіснина

течење

теченє

течія; плин

трамваj

трамвай

трамвай

трева

трева

трава

тунел (прокоп)

тунел (прокоп)

тунель


Кінець таблиці А.1


1

2

3

улица

уліца

вулиця

уличем сообраќаj

улічен сообракай

вуличний рух

утро

утро

ранок

училиште (школа)

учіліште (школа)

школа

хоризонт

хорізонт

горизонт, обрій

хотел

хотел

готель

црвено

црвено

червоний

црква

црква

церква

црно

црно

чорний

чист

чіст

чистий

чистина

чістіна

поляна, галявина

човек

човек

людина (люди)

стран

стран

іноземний, закордонний

шарен

шарен

строкатий, барвистий

шума

шума

ліс

електроцентрала

електроцентрала

електростанціяДОДАТОК Б

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names / Department of Economic and Social Affairs, UN Group of Experts on Geographical Names. (Глосарій термінів для стандартизації географічних назв / Департамент економіки і соціальної політики. Група експертів ООН з географічних назв). – New York: UN, 2002.

 2. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наукова думка, 2008

 3. Речник на македонскиот јазик (Словник македонської мови), т. 1—3, Скопје, 1961—1966.

 4. Македонско-руски речник. Македонско-русский словарь (Македонсько-російський словник) / Ред. акад. Р. Усикова. Авторы-сост.: Р. П. Усикова, З. К. Шанова, М. А. Поварницына, Е. В. Верижникова. Т. I—III. Скопје, 1997. 1667 с.

 5. Lehr-Spławiński T., Kuraszkiewicz W., Slawski F. Przegląd і charakterystyka języków słowiańskich. (Огляд і характеристика слов’янських мов). – Warszawa, 1954.

 6. Slowenien, Kroatien, Serbien-Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Makedonien. Autokarte. (Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Македонія. Карта автошляхів). M 1: 600 000. Wien: Freytag & Berndt. – 2004.

__________________________________________________________________
УДК 811.161.2’373.21 (497.21)
Ключові слова: географічна назва, географічний термін, передача географічних назв, македонська мова, українська мова, традиційна назва.

__________________________________________________________________