Головна сторінка

Звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій Звітний Звітний новий УточнюючийСкачати 445.18 Kb.
НазваЗвіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій Звітний Звітний новий Уточнюючий
Сторінка3/5
Дата конвертації12.09.2017
Розмір445.18 Kb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5
1. /Nak85/Nak85.docЗвіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій Звітний Звітний новий Уточнюючий
Самостійне виправлення помилок8

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки – рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється) (або рядок 01 додатка ВП)

19
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкового звіту, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 19 х 5 %) (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати рядку 02 додатка ВП)

20
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 2 розділу ІІ Кодексу (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати рядку 03 додатка ВП)

21
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється (рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється – (рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки) (або рядок 04 додатка ВП)

22
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Податкового звіту (рядок 19 х 3 %)

23Наявність додатків

ГД7

ВП8
Доповнення до Податкового звіту (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)N з/п

Зміст доповнення

Інформація, наведена у Податковому звіті та додатку до нього, є достовірною.

Дата подання
Керівник (уповноважена особа)
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)9

___________________

(підпис) 
____________________

(ініціали та прізвище) М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)9


___________________

(підпис) 
___________________

(ініціали та прізвище) 
1 Заповнюється платниками податку у разі подання ними Податкового звіту за податкові (звітні) періоди або у разі уточнення податкових (звітних) періодів, коли базовим податковим (звітним) періодом був календарний квартал.

2 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

3 Для звітного (звітного нового) Податкового звіту звітний податковий період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючого Податкового звіту звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

4 Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

5 Номер телефону, факсу та е-mail заповнюються за бажанням.

6 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена статтею 151 Кодексу.

7 Заповнюється у разі здійснення операцій з гуманітарної допомоги.

8 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу.

9 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Ця частина Податкового звіту заповнюється посадовими особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року
(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкового звіту (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявленоскладено акт від „___” ________ 20__ року N_____„____” _____________ 20__ року

_____________________________________________________________(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів

і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))
1   2   3   4   5