Головна сторінка

Рішення територіальним органом Міністерства доходів І зборів України про проведення такої перевірки (пункт 2 розділу ІІІ) 20 року № (заповнюється у разі направлення платнику податків примірника рішення поштою)Скачати 24.97 Kb.
НазваРішення територіальним органом Міністерства доходів І зборів України про проведення такої перевірки (пункт 2 розділу ІІІ) 20 року № (заповнюється у разі направлення платнику податків примірника рішення поштою)
Дата конвертації12.09.2017
Розмір24.97 Kb.
ТипРішення
2. /dod2.docРішення територіальним органом Міністерства доходів І зборів України про проведення такої перевірки (пункт 2 розділу ІІІ) 20 року № (заповнюється у разі направлення платнику податків примірника рішення поштою)


Додаток 2

до Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки

(пункт 3.2 розділу ІІІ)


«___» _____________ 20___ року №__________________

(заповнюється у разі направлення платнику податків примірника рішення поштою)
РІШЕННЯ

від «____» __________ 20__ року N______

про ____________________

(проведення / непроведення)

документальної невиїзної позапланової електронної перевірки
І. ______________________________________________________________________________________

(найменування територіального органу Міндоходів України, який розглядав заяву про проведення електронної перевірки)

на підставі підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу ІІ Податкового кодексу України за результатами розгляду наданої ________________________________________ __________________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта1 (для фізичної особи - підприємця), місцезнаходження)

заяви від «____» ______________ 20___ року, документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків (зборів), наданих зазначеним платником в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, та податкової інформації, наявної в територіальному органі Міндоходів України, прийняв рішення про _____________________ документальної невиїзної позапланової електронної перевірки.

(проведення / непроведення)
ІІ. Рішення про непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки ___________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків)

прийнято ____________________________________________________________________

(найменування територіального органу Міндоходів України, який розглядав заяву про проведення електронної перевірки)

у зв’язку із ___________________________________________________________________

(обставини, визначені Порядком подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 03 червня 2013 року № 143, а також перелік встановлених територіальним органом Міндоходів України підстав, що не дають можливості провести електронну перевірку)

_______________________________ ____________ _____________________

Керівник територіального органу Міндоходів України (підпис) (П.І.Б.)


М. П.
Примірник рішення отримано «____» ____________ 20__ року.
______________________________­­________ ____________ ____________________

(посада особи платника податків або уповноважений представник) (підпис) (П.І.Б.)

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це територіальний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту

податкового та митного аудиту С.Б. Крухмальов