Головна сторінка

Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 161.46 Kb.
НазваПравила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Дата конвертації14.09.2017
Розмір161.46 Kb.
ТипПравила
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.


ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

(ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)

м. Київ - 2008

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (далі страхування цивільної відповідальності) здійснюється Закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА" (далі Страховик) згідно з чинним законодавством України та положеннями цих Правил страхування та з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

1.2. Власником транспортного засобу відповідно до цих Правил страхування вважається юридична чи дієздатна фізична особа, яка експлуатує транспортний засіб, що належить їй на праві власності, повного господарського відання, оперативного управління або на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству (договір оренди, доручення тощо).

1.3. Дія цих Правил поширюється на нерезидентів та резидентів - власників транспортних засобів (автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски), що експлуатують їх, в тому числі, на вулично-дорожній мережі загального користування. Транспортні засоби резидентів-власників повинні бути зареєстровані в органах Державтоінспекції МВС.

1.4. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону України та пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

2.2. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховим випадком згідно цих Правил є пред'явлення Страхувальнику Потерпілими особами (пасажирами, третіми особами) претензій, заявлених згідно з нормами чинного цивільного законодавства України про відшкодування завданих їм збитків внаслідок раптової, непередбаченої випадкової події в період дії Договору страхування при експлуатації належного Страхувальнику засобу наземного транспорту, в тому числі для перевезення, наслідком якої стало спричинення Потерпілим особам шкоди життю, здоров'ю або майну, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика зробити виплату страхового відшкодування цим Потерпілим особам. Обов’язок Страхувальника щодо відшкодування шкоди має бути підтверджений рішенням суду або визнаний Страхувальником самостійно, за погодженням із Страховиком.

2.3. Відшкодуванню Страховиком підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі під час руху транспортного засобу, якщо має місце причинний зв'язок між рухом транспортного засобу і заподіяною ним шкодою.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ

3.1. Страхова сума за Договором страхування - це грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату третій особі або третім особам (у разі, коли потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах декілька) після настання страхового випадку.

3.2. Страхова сума за Договором страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів встановлюється Страхувальником за узгодженням із Страховиком при укладенні договору страхування.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

4.1. Страховик не відшкодовує збитків:

 1. у разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю власника транспортного засобу, винного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди;

 2. за пошкоджене або знищене будь-яке майно (вантаж), що містилося у транспортному засобі Страхувальника, винного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди;

 3. за пошкоджений або знищений транспортний засіб його власнику, винному в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди;

 4. за забруднення або пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди об'єктів навколишнього природного середовища;

 5. за наслідки пожежі, яка виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поза краєм проїзної частини та на прилеглій до неї території,

 6. за пошкодження або знищення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів;

 7. якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок навмисних дій потерпілої третьої особи, визнаних такими у встановленому порядку;

 8. якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок масових безпорядків і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з цією пригодою;

 9. коли транспортний засіб, який став причиною дорожньо-транспортної пригоди, не встановлений;

 10. коли дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок угону чи викрадення транспортного засобу Страхувальника;

 11. у разі надання Страхувальником свого транспортного засобу працівникам міліції та охорони здоров'я згідно з чинним законодавством.

 12. навмисного заподіяння шкоди третій особі;

 13. керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин;

 14. відсутності посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

 15. коли особа, винна у скоєнні ДТП (Страхувальник), залишила місце дорожньо-транспортної пригоди на порушення встановлених правил;

 16. коли страховий випадок скоївся через невідповідність технічного стану та обладнання транспортного засобу вимогам діючих Правил дорожнього руху України;

4.3. Якщо в судовому порядку встановлено, що дорожньо-транспортна пригода сталася через незадовільне експлуатаційне утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або існували інші перешкоди у здійсненні руху, Страховик виплачує третій особі страхове відшкодування і має право одержати відповідну компенсацію від юридичних та фізичних осіб, винних у створенні таких умов.

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.

5.2. Строк страхування один рік, якщо інше не обумовлено Договором страхування.

5.3. Якщо Договором страхування не передбачено інше, страхування діє виключно на території України.
6. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

6.1. Для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, Страхувальник або третя особа (її спадкоємець, правонаступник) звертається із заявою до Страховика.

6.2. Якщо винуватцями дорожньо-транспортної пригоди є кілька власників транспортних засобів, то Cтраховик відшкодовує шкоду третім особам, пропорційно вині Страхувальника, визначеної згідно з чинним законодавством, але сума відшкодування не повинна перевищувати страхової суми за Договором страхування.

6.3. Виплата страхового відшкодування третій особі здійснюється Страховиком на підставі таких документів:

 1. заяви про виплату страхового відшкодування, в якій повинно міститися:

- найменування Страховика, до якого подається заява;

- найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) заявника, його місце знаходження або місце проживання;

- зміст майнової вимоги щодо відшкодування майнових збитків;

- обставини якими заявник обґрунтовує свою вимогу;

- докази, що їх підтверджують відповідно до законодавства;

- розмір шкоди;

- підпис заявника і дата подання заяви.

 1. довідки органів внутрішніх справ про обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди;

 2. довідки (висновків експертизи, страхового акта (аварійного сертифіката) тощо), яка підтверджує розмір майнової шкоди у разі її виникнення;

 3. довідки медичних закладів про термін тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення інвалідності у разі її виникнення;

 4. копії свідоцтва про смерть (для загиблих під час дорожньо-транспортної пригоди або померлих внаслідок цієї пригоди) та документа про правонаступництво для спадкоємців.

6.4. Виплата страхового відшкодування здійснюється потерпілій третій особі або її спадкоємцям протягом 30 робочих днів з дня прийняття рішення про сплату страхового відшкодування крім випадків, коли спори, пов'язані з виплатою страхового відшкодування, розглядаються у судовому порядку.

6.5. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 30 робочих днів з дня отримання зазначених у договорі страхування документів та повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 10 днів з дня прийняття такого рішення. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку.

6.6. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

- навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку;

- вчинення Страхувальником-фізичною особою навмисного злочину, що призвів до страхового випадку;

- подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку;

- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування.

6.7. За шкоду, заподіяну здоров'ю третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в межах страхової суми на підставі документів, зазначених у пункті 6.3. цих Правил, у разі:

 1. загибелі під час дорожньо-транспортної пригоди або смерті внаслідок цієї пригоди - спадкоємцю третьої особи в розмірі страхової суми;

 2. встановлення третій особі інвалідності 1 групи - в розмірі до 100 відсотків страхової суми;

 3. II групи - 80 відсотків страхової суми;

 4. III групи - 60 відсотків страхової суми;

 5. тимчасової втрати третьою особою працездатності за кожну добу – в розмірі 0,2 відсотка, але не більше ніж 50 відсотків страхової суми, якщо інше не передбачено Договором страхування.

Страховик виплачує зазначені страхові суми кожній потерпілій третій особі, але в цілому не більше страхової суми.

6.8. У разі заподіяння шкоди майну третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, якщо суб'єкти страхування не дійшли згоди щодо розміру збитків, Страховик зобов'язаний за власний рахунок провести експертизу i визначити причину i розмiр збиткiв.

Якщо Страхувальник не згоден з оцiнкою Страховика, вiн має право протягом 7 днiв з дня оголошення оцiнки залучити незалежну експертну комiсiю з оплатою за свiй рахунок.

7. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

7.1. Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;

2) протягом двох робочих днiв, як тiльки стане вiдомо про настання страхового випадку, вжити заходiв щодо оформлення всiх необхiдних документiв для своєчасної виплати страхового вiдшкодування Страхувальнику;

3) при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом.

4) вiдшкодувати витрати, понесенi Страхувальником при настаннi страхового випадку щодо запобiгання або зменшення збиткiв, якщо це передбачено умовами договору;

5) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

6) за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик переукласти з ним Договір страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбаченi також iншi обов'язки Страховика.

7.2. Страховик має право:

1) достроково припинити дію Договору страхування;

2) робити запити у компетентні органи відносно причин, обставин та наслідків страхового випадку;

3) відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник порушив умови Договору страхування, якщо це передбачено Договором страхування.

7.3. Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страховi платежi;

2) при укладаннi Договору страхування надати iнформацiю Страховиковi про всi вiдомi йому обставини, що мають iстотне значення для оцiнки страхового ризику, i надалi iнформувати його про будь-яку змiну страхового ризику;

3) повiдомити Страховика про iншi дiючi договори страхування щодо цього предмету договору страхування;

4) вживати заходiв щодо запобiгання та зменшення збиткiв, завданих внаслiдок настання страхового випадку;

5) повiдомити Страховика про настання страхового випадку в термiн, передбачений умовами страхування.

Умовами Договору страхування можуть бути передбаченi також iншi обов'язки Страхувальника.

7.4. Страхувальник має право:

1) достроково припинити дію Договору страхування;

2) збільшити страхову суму по укладеному договору;

3) вимагати вiд Страховика дотримання конфiденцiйностi, відносно будь-якої інформації, стосовно Договору страхування;

4) отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника, в якій зазначається тип, марка і державний номерний знак та місце реєстрації транспортного засобу, термін страхування і розмір страхової суми. Дія Договору страхування поширюється на водія, який керує цим транспортним засобом на законних підставах.

8.2. Страхувальник зобов'язаний надавати Страховику відомості, необхідні для укладення Договору страхування цивільної відповідальності, за достовірність яких він несе відповідальність.

8.3. Допускається укладення Договорів страхування цивільної відповідальності підприємствами, установами та організаціями на користь штатних та позаштатних працівників, якщо вони використовують власний транспортний засіб у службових цілях, що оформлено згідно з чинним законодавством.

8.4. У разі зміни власника транспортного засобу дія Договору страхування цивільної відповідальності автоматично достроково припиниться з поверненням Страхувальнику частини невикористаної страхової премії.

8.5. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.

9. ДІЇ СТАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

9.1. У разі настання страхового випадку Страхувальник (водій транспортного засобу, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду) зобов'язаний:

 1. дотримуватися правил дорожнього руху, встановлених чинним законодавством;

 2. вжити всіх заходів до запобігання збільшенню розміру шкоди;

 3. надати третім особам необхідну інформацію для ідентифікації Страхувальника і Страховика;

 4. повідомити Страховика протягом двох робочих днів про настання страхового випадку, подати йому письмове пояснення про обставини дорожньо-транспортної пригоди, Договір страхування та пред'явити у разі потреби транспортний засіб для огляду і експертизи. Якщо Страхувальник з поважних причин не мав змоги виконати зазначені дії, він повинен довести це документально.

10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

10.1. Дiя Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у випадках:

1) закiнчення строку дiї Договору страхування;

2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязi;

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;

4) лiквiдацiї Страховика в порядку, встановленому законодавством України;

5) лiквiдацiї Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;

6) прийняття судового рiшення про визнання Договору страхування недiйсним;

7) за вимогою Страхувальника або Страховика;

8) в iнших випадках, передбачених законодавством України, цими Правилами та договором страхування

10.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

Про намiр достроково припинити дiю Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повiдомити iншу не пiзнiше як за 30 днiв до дати припинення дiї Договору страхування, якщо iнше ним не передбачено.

10.3 У разi дострокового припинення дiї Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останнiй повертає Страхувальнику сплаченi ним страховi платежi повнiстю.

10.4. При достроковому припиненнi дiї Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страховi платежi за період що залишився до закiнчення дiї Договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначеної нормативом у розмiрi страхового тарифу, виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за цим Договором страхування.

11. СТРАХОВІ ТАРИФИ

11.1. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

11.2. Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків.

11.4. Страхові тарифи наведені у Додатку 1 до цих Правил.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

12.1. Суперечки, що виникають по Договору страхування розв'язуються шляхом переговорів, з залученням, при необхідності, спеціально створеної експертної комісії. При недосягненні угоди суперечка передається на розгляд суду (господарського суду) в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Додаток 1

До Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)
від “21” травня 2007 року


СТРАХОВІ ТАРИФИ1. В Таблиці 1 наведені базові річні страхові тарифи зі страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту.
Таблиця 1


Річні базові страхові тарифи

у відсотках від страхової суми


Страхові ризики

Страховий тариф, %

Шкода життю та здоров’ю

0,3

Шкода майну

0,3


2. Реальний страховий тариф розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на поправочні коефіцієнти. Поправочні коефіцієнти встановлюються Страховиком в залежності від типу транспортного засобу, терміну експлуатації, режиму перевезень тощо.

Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за виключенням коефіцієнту короткостроковості) знаходиться в діапазоні 0,1-6,0.

Конкретний розмiр страхового тарифу визначається в Договорi страхування за згодою сторiн.

3. При укладенні договору страхування на термін до одного року розмір тарифу розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу на підставі наведеної нижче таблиці (при цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за повний).

Таблиця 2

Коефіцієнт короткостроковості


Строк дії договору страхування (місяців)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Коефіцієнт короткостроковості


0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95


4. Норматив витрат на ведення справи складає 20% від страхової премії, але не менше ніж 500 (п‘ятсот) гривень.

Актуарій