Головна сторінка

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 439.48 Kb.
НазваПравила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Сторінка1/2
Дата конвертації14.09.2017
Розмір439.48 Kb.
ТипПравила
  1   2
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ

ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ

м. Київ - 2008

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На підставі цих Правил Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА" (надалі за текстом - Страховик) укладає договори страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (надалі - Договори страхування або Договори) з дієздатними фізичними та юридичними особами (надалі – Страхувальники).

1.2. Згідно з чинним цивільним законодавством України, Законом "Про страхування", ці Правила регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу страхування на випадок завдання матеріального збитку внаслідок пошкодження чи знищення майна фізичної чи юридичної особи - Страхувальника при настанні визначених Договором страхування страхових випадків.

1.3. По Договору страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Страховик зобов'язується за обумовлену в Договорі плату (страховий платіж), при настанні передбаченої в Договорі події (страхового випадку) відшкодувати Страхувальнику заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити страхове відшкодування) в межах обумовленої Договором страхової суми.

1.4. Страхувальники - дієздатні фізичні особи та юридичні особи, які є власниками майна або розпоряджаються і використовують майно по Договору найму, оренди, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави, якщо це майно попередньо вже не застраховане його власником.

1.5. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити фізичних або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування, які можуть зазнати збитків в результаті страхового випадку а також замінювати їх до настання страхового випадку.

1.6. Страховик не має права розголошувати одержані ним внаслідок своєї професійної діяльності відомості про Страхувальника, його майнове становище. За порушення таємниці страхування Страховик в залежності від виду порушених прав та характеру порушення несе відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.7. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, розпорядженням або користуванням майном громадян, установ, організацій і підприємств.

2.2. Страхування за цими Правилами розповсюджується на майно, яке належить Страхувальнику на правах власності, а також на майно, яким Страхувальник розпоряджається і/або користується (та несе майнову відповідальність за ризик випадкової загибелі чи пошкодження) за договором найму, оренди, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання або застави, якщо таке майно вже попередньо не застраховане його власником.

2.3. Предметом договору страхування можуть бути наступні види майна:

- будівлі і промислові споруди, школи, лікарні, аеропорти і т.п.;

- машини, обладнання і інвентар, електронне обладнання;

- товарно-матеріальні цінності (в тому числі сировина, напівфабрикати), які придбав Страхувальник;

- товарно-матеріальні цінності, які виготовлені Страхувальником;

- обладнання приміщень, які або належать Страхувальнику, або передані Страхувальнику в користування;

- житлові будинки, квартири, дачні (садові) будинки та господарські будівлі, які знаходяться на земельній ділянці, яка належить або відведена Страхувальнику або члену його родини, та які належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться в їх користуванні згідно з законодавством;

- предмети інтер'єру, споживання, елементи оздоблення та обладнання квартир Страхувальника - громадянина в будинках державного та громадського фонду;

- інші види майна, які мають родові ознаки розрізнення відповідно до вищезазначених видів.

2.4. Застрахованим може бути як все майно, так і його окрема частина.

2.5. Об'єктом страхування можуть бути також майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України в обсязі наступних витрат, якщо це передбачено в Договорі страхування, котрі він повинен здійснити при настанні страхових випадків, а саме:

2.5.1. Витрати на заходи по розбиранню і/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, рятуванню майна і/або з метою зменшення збитків.

2.5.2. Витрати по прибиранню вказаної у Договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку. Необхідність перерахованих у п.2.5 витрат визначається Страховиком.

2.5.3. Витрати на відновлення даних, втрачених в результаті настання страхового випадку.

2.6. На підставі цих Правил на окремих умовах, встановлених Договором страхування, можуть бути застраховані:

2.6.1. Книги (в тому числі рукописи, бухгалтерські і ділові книги), журнали (в тому числі журнали креслень, схем, планів).

2.6.2. Музичні інструменти, люстри, меблі, килими.

2.6.3. Ювелірні вироби.

2.6.4. Колекції, картини, скульптури, антикваріат.

2.6.5. Мисливська зброя.

2.6.6. Особисті речі (одяг, білизна, взуття) за постійним місцем проживання або за місцем тимчасового перебування Страхувальника.

2.6.7. Радіоапаратура, відеотехніка, кіно- та фотоапаратура, електронно-обчислювальні машини та електроприлади.

2.7. Згідно з цими Правилами страхуванню не підлягають:

2.7.1. Будівлі і споруди, конструктивні елементи і системи, які знаходяться в аварійному стані, а також майно, що розташоване в них.

2.7.2. Будівельно-монтажні роботи на будь-якій стадії їх виконання.

2.7.3. Майно, що розташоване на території страхового захисту (на території дії Договору страхування), але не є власністю Страхувальника і/або не знаходиться в його розпорядженні, користуванні згідно з чинним законодавством.

2.7.4. Майно, яке не забезпечене відповідним наглядом, наприклад, на балконах, лоджіях.

2.7.5. Майно, відносно якого у Страховика є істотні сумніви щодо законного походження або вартості цього майна.

2.7.6. Зношені будівлі, які використовуються не за призначенням.

2.7.7. Будівлі, які знаходяться у зоні, якій загрожують обвал, зсув, повінь або інші стихійні явища з моменту оголошення про їх загрозу або укладання компетентними органами відповідного документу про можливість такої загрози.

2.7.8. Ордена, медалі, іменні знаки та нагороди.

2.7.9. Коштовні метали в самородках, злитках, дроті або у вигляді хімічного посуду.

2.7.10. Слайди та фотознімки, аудіо- та відеокасети із записами.

2.7.11. Предмети релігійного культу (окрім офіційно зареєстрованих колекцій).

2.7.12. Птахи, тварини.

2.7.13. Кімнатні рослини, квітково-декоративні культури, посіви та інші насадження, включаючи саджанці та насіння.

2.7.14. Продукти харчування.

2.8. Страховик страхує майно, яке переглянуто і оцінено ним разом з Страхувальником в порядку, передбаченому цими Правилами і законодавством України, якщо про це досягнута відповідна домовленість.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.

3.1. Страховим випадком є подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика зробити виплату страхового відшкодування Страхувальнику за матеріальний збиток, завданий визначеному Договором об'єкту страхування, і заподіяний страховим випадком з таких ризиків:

3.1.1. Пожежа, Вибух, Блискавка.

3.1.2. Буря, Шторм.

3.1.3. Сніг, Дощ зі снігом, Злива.

3.1.4. Град.

3.1.5. Повінь.

3.1.6. Зсув, осідання ґрунту.

3.1.7. Землетрус.

3.2. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховано як від всіх ризиків випадкового та непередбачуваного фізичного пошкодження, так і від окремих з перерахованих в п.3.1 цих Правил груп (видів) ризиків. При цьому вищевказані групи (види) ризиків повинні бути конкретизовані в залежності від причин їх виникнення наступним чином:

3.2.1. Під ризиком "Пожежа" розуміється ймовірність виникнення збитку внаслідок знищення або пошкодження об'єкту страхування вогнем, здатним самостійно поширюватися за межами місць, спеціально призначених для його розведення та підтримання, а також внаслідок знищення або пошкодження об'єкту страхування продуктами згоряння та заходами пожежегасіння, які вживаються з метою запобігання подальшого розповсюдження вогню.

При цьому по Договору страхування не відшкодовуються (не покриваються страховим захистом) такі майнові збитки:

1) Збиток, причинений внаслідок впливу корисного (робочого) вогню або тепла, необхідного для процесу обробки, ремонту або з іншою метою (наприклад, для сушіння, варіння, прасування, копчення, жаріння, гарячої обробки або плавлення металів та ін.).

2) Збиток, спричинений повільним виділенням тепла при бродінні, гнитті або інших уповільнених екзотермічних реакціях, які протікають внаслідок природних якостей майна.

3) Збиток, нанесений механізмам з двигунами внутрішнього згоряння при вибухах, що виникли в камерах згоряння.

4) Збиток від самозапалення, що виникло внаслідок природних властивостей майна. При цьому не покривається збиток або пошкодження тільки щодо майна, яке має такі природні властивості

3.2.2. Під ризиком "Вибух" розуміють ймовірність виникнення збитку внаслідок знищення або пошкодження застрахованого об'єкту в разі швидкого одночасного викиду енергії (вибуху), за винятком збитку або пошкодження, заподіяного котлам, обігрівачам та засобам під паровим тиском, крім тих, що використовуються в домашньому господарстві.

Страхуванням не покриваються збитки, заподіяні вибухами, що протікають у камерах згоряння двигунів внутрішнього згоряння або аналогічних машин та агрегатів.

Збитки, завдані майну вибухами вибухових речовин, відшкодуванню не підлягають.

3.2.3. Під ризиком "Блискавка" розуміють збиток, викликаний безпосереднім знищенням, руйнуванням майна внаслідок влучення блискавки, а саме збитки від теплової дії блискавки (включаючи збитки від спалення і уламків) та збитки внаслідок руйнівної дії на майно тиску повітря, викликаного блискавкою. Збитки електричним установкам, які нанесла блискавка, підлягають відшкодуванню тільки в тому випадку, якщо блискавка безпосередньо фізично перейшла на пошкоджені при цьому електричні установки.

3.2.4. Під ризиками, переліченими в пп. 3.1.2-3.1.7. цих Правил, розуміють збиток, викликаний визначеними стихійними явищами.

Факт стихійного лиха підтверджується довідками відповідних установ Гідрометцентру.

Не підлягають відшкодуванню збитки, які виникли внаслідок проникнення у застраховані приміщення дощу, снігу, граду або бруду крізь незачинені вікна, двері, а також через отвори, що виникли внаслідок ветхості, будівельних дефектів, або інші отвори в будівлях, якщо ці отвори не виникли внаслідок бурі, вихру, урагану або смерчу.

В разі страхування від повені або затоплення не підлягають відшкодуванню збитки від пошкодження водою внаслідок зруйнування (пошкодження) гідростанції, греблі, а також збитки, викликані пошкодженням (протіканням) даху застрахованих будівель, споруд.

Збитки від зсуву, осідання або іншого руху ґрунту не підлягають відшкодуванню в тому випадку, якщо вони викликані проведенням вибухових робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар'єрів, засипкою пустот або проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин.

Збитки від землетрусу підлягають відшкодуванню лише у тому випадку, якщо при проектуванні, будівництві та експлуатації застрахованих будівель та споруд певним чином враховувались сейсмічні та геологічні умови місцевості, в якій розташовані ці будівлі та споруди.

3.3. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які наступили в період дії Договору. Якщо страховий випадок відбувся в період дії Договору страхування з причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо Страхувальник доведе, що нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про ці причини.

3.4. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування (якщо інше не передбачено договором страхування) при настанні страхових випадків внаслідок:

а) ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення;

б) військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;

в) громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків;

г) конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, які здійснюються згідно розпорядження військової чи цивільної влади та політичних організацій в країні Страхувальника;

д) стихійних явищ, - при об'явленні території місцезнаходження майна, що підлягає страхуванню, зоною стихійного лиха до моменту укладання Договору страхування;

е) тероризму та саботажу

3.5. Страхуванням не відшкодовуються збитки:

3.5.1. Що виникли внаслідок корозії, гниття, зносу, самозапалення та інших природних властивостей окремих предметів.

3.5.2. Що виникли внаслідок пошкодження машин, обладнання і транспортних засобів в результаті їх внутрішніх пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнішніми факторами.

3.5.3. Що виникли внаслідок дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року.

3.5.4. Що виникли внаслідок застосування матеріалів та конструкцій, забракованих відповідними компетентними органами.

3.5.5. Що виникли внаслідок заміни, ремонту або виправлення без згоди Страховика дефектних матеріалів, і конструкцій, обладнання або їх частин.

3.5.6. Що виникли внаслідок надмірних витрат коштів, без згоди Страховика спричинених змінами методів діяльності, проведенням модернізації безпосередньо перед моментом нанесення збитку, проведенням допоміжних заходів.

3.5.7. Що виникли внаслідок ветхості об'єкту страхування, часткового його руйнування або пошкодження внаслідок довгострокової експлуатації або будівельних дефектів.

3.5.8. Що виникли від падіння конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна (споруди, агрегату тощо), внаслідок часткового зруйнування або пошкодження цього майна внаслідок ветхості (зносу) і/або його виробничих (будівельних) дефектів.

3.5.9. Що виникли внаслідок вологості всередині приміщення (пліснява, грибок й т.п.).

3.5.10. Що виникли внаслідок затоплення майна, котре зберігалося в підвальних або інших приміщеннях такого типу на відстані менш 15 см від поверхні полу.

3.5.11. Що виникли внаслідок повного вимушеного раптового (неупередженого) припинення робіт на застрахованих спорудах, агрегатах тощо.

3.5.12. Що виникли до початку страхування, але були виявлені тільки після укладання Договору страхування.
3.5.13. Що виникли внаслідок невиконання умов або припинення дії будь-якої угоди;

3.5.14. Що виникли внаслідок необгрунтованої нестачі майна;

3.5.15. Що виникли внаслідок збитку або пошкодження майна, що сталися внаслідок його залучення до будь-якого процесу, що з необхідністю включає термічну обробку;

3.5.16. Що виникли внаслідок збитку, руйнування, пошкодження або відповідальності, спричинених помилкою чи похибкою в проекті, плані чи специфікації, або невідповідністю проекту;

3.5.17. Що виникли внаслідок збитку або пошкодження майна, що прямо чи опосередковано спричинені або викликані звичайною усипкою, витіканням, усадкою або розширенням у будівлях, підмурівках, стінах, тротуарах, дорогах та інших структурних поліпшеннях, падінням, оповзнями, рухами земної кори та вібрацією;
  1   2