Головна сторінка

«затверджую» Генеральний директорСкачати 227.89 Kb.
Назва«затверджую» Генеральний директор
Дата конвертації14.09.2017
Розмір227.89 Kb.
ТипДокументи
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

Доповнення

до Правил страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Особливі умови

добровільного cтрахування відповідальноcті автоперевізників та експедиторів за доставку вантажа

Київ-2008


 1. Загальні положення

  1. Ці Правила розроблені та застосовуються у відповідності до Статуту Закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями, Страхової компанії „К‘Ю БІ І-УКРАЇНА” (далі за текстом також – „Страховик”), Законом України „Про страхування”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, та визначають умови та порядок укладання договорів страхування відповідальності автоперевізників та експедиторів за доставку вантажу, а також регулюють взаємовідносини сторін договору страхування при заявленні, розгляді та врегулюванні претензій).

  2. У відповідності з цими Правилами:

   1. Суб‘єктами страхування (Страхувальниками) являються українські та іноземні автоперевізники й експедитори, які здійснюють доставку вантажів по території України та іноземних держав.

   2. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальників, пов‘язані з цивільною відповідальністю при доставці вантажів на умовах:

 • міжнародних транспортних конвенцій, що застосовуються в обов‘язковому порядку або в силу умов договору. Для міжнародних автомобільних перевезень – на умовах міжнародної Конвенції КДПВ / CMR 1956 г зі змінами та доповненнями, в т.ч. Протоколу від 05.07.1978 г, для міжнародних мультимодальних перевень – на умовах FIATA;

 • державного транспортного законодавства відповідної країни;

 • стандартних умовах надання послуг, схвалених Асоціаціями експедиторів та дорожніх перевізників країни Страхувальника;

 • інших договорів, схвалених Страховиком та вказаних в страховому полісі.

  1. Ці Правила становлять невід‘ємну частину кожного договору страхування відповідальності автоперевізника та експедитора за доставку вантажу і експедитора за доставку вантажу, укладеного між Страховиком та Страхувальником.

  2. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах, якщо це не суперечить чинному законодавству України. 1. Страхові ризики.

Відповідно до цих Правил приймається на страхування:

  1. Відповідальність за загибель, втрату або пошкодження вантажу, прийнятого на перевезення або експедування.

  2. Відповідальність за невиконання частково або повністю договірних зобов‘язань.

   1. Відповідальність за несвоєчасну доставку вантажу. Умовою настання відповідальності автоперевізника/експедитора за несвоєчасну доставку вантажу є порушення строків доставки, встановлених конвенцією КДПВ, умовами FIAT, Статутом автомобільного транспорта України або іншими или другими обов‘язковими нормативними актами або правилами.

   2. Відповідальність у зв‘язку з відшкодуванням договірній стороні (замовнику) митних зборів, податків та інших офіційних зборів, а також витрат на виконання митних формальностей у випадку повної або часткової загибелі (втрати) вантажу.

  3. Відповідальність за шкоду, заподіяну вантажом, що перевозиться, здоров‘ю або майну третіх осіб.

  4. Витрати.

   1. Витрати на пересилання вантажу за правильною адресою, що виникли внаслідок помилкового відправлення вантажу Страхувальником за неправильною адресою.

   2. Витрати на попередження або зменшення розмірів збитків після аварії транспортного засобу: схов, перевантаження, сортування, переупаковку, реалізацію пошкодженого вантажу.

  5. Відповідальність перед митними органами.

   1. Відповідальність по оплаті ввізних та вивізних зборів, а також процентів за прострочення, які можуть накладатися згідно із митними законами та правилами відповідних країн у випадку порушення процедури перевезення вантажу із застосуванням книжки МДП перевозки груза с применением книжки МДП, встановленої Конвенцією МДП 1975 р.

   2. Відповідальність по оплаті штрафів, які накладається органами влади за порушення митного законодавства та правил відповідних країн – покривається тільки у випадку, коли Страхувальник повністю виконав умови договору перевезення, інструкції доставлення вантажу та процедури митного оформлення вантажу. У випадку відсутності чітких письмових інструкцій договірної сторони (замовника) Страхувальник зобов‘язаний керуватися інструкціями Страховика, що додаються до договору страхування.
 1. Виключення із страхових випадків і обмеження страхування

Відповідно до цих Правил страхуванням не покриваються відповідальність та витрати, що виникли внаслідок:

  1. Усілякого роду військових дій, їх наслідків; громадянської війни, народних заворушень та страйків; конфіскації, реквізиції, арешту або знищення вантажу за вимогою військової або цивільної влади.

  2. Прямого чи похідного впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного забруднення, пов‘язаних з будь-яким застосуванням атомної енергії або радіоактивних матеріалов.

  3. Надзвичайних і невідворотніх стихійних лих – до таких відносяться бурі, бурани, смерчі, торнадо, тайфуни, цунамі, шторми, землетруси, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів і т.п.

  4. Умисних дій чи халатності Страхувальника або його працівників стосовно порушення правил перевезення, зберігання або декларування вантажів. В рамках цих Правил під грубою халатністю розуміються такі дії або бездіяльність Страхувальника, його працівників, агентів або інших осіб, до послуг яких він вдається при здійсненні перевезень або экспедирування вантажів, негативні наслідки яких у вигляді претензій третіх осіб можна було б передбачити.

  5. Видачі вантажу неналежному отримувачу. Правомочним вантажоотримувачем є фізична або юридична особа, вказана в дорожно-транспортній накладній (CMR) як вантажоотримувач, і яка володіє правом власності на вантаж або уповноважена іншою юридичною або фізичною особою на отримання вантажу.

  6. Перевезень та експедування контрабандних вантажів та вантажів незаконної торгівлі.

  7. Перевезень цінних вантажів:

 • злитків дорогоцінних металів та виробів з них;

 • дорогоцінного каміння та коштовних ювелірних виробів;

 • банкнот та монет;

 • облігацій, платіжних засобів або цінних паперів іншого роду;

 • виробів мистецтва;

 • племінних тварин.

  1. Передачі книжки МДП третій особі.

  2. Несвоєчасного повідомлення Гарантійної асоціації при загубленні книжки МДП. Під несвоєчасним повідомленням Гарантійної асоціації мається на увазі неповідомлення більш ніж трьох днів про втрату книжки МДП.

  3. Експлуатації технічно несправних транспортних засобів, в тому числі рефрижераторного обладнання при перевезенні вантажів, які потребують спеціального температурного режиму перевезення.

  4. Невідповідної упаковки чи закупорки вантажів та відправлення вантажів в пошкодженому стані.

  5. Недостачі вантажу при цілісності зовнішньої упаковки та непошкоджених пломбах вантажовідправника.

  6. Прийняття міжнародних та місцевих законодавчих актів, положень, інструкцій і т.п., що встановлюють порядок ввезення, вивезення або транзиту вантажів, котрі потребують сертифікації якості, що вступили в дію після прийняття Страхувальником вантажу на перевезення.

  7. Укладення та виконання Страхувальником договорів з субконтракторами (іншими перевізниками), якщо такий ризик не обумовлений в договорі страхування.

  8. Перевезення вантажу з оголошеною вартістю, якщо страхування такого перевезення не обумовлено окремо в договорі страхування з нарахуванням додаткової страхової премії.

  9. Заподіяння шкоди вантажом службовцям Страхувальника.
 1. Обмеження відповідальності Страховика.

  1. В межах цих Правил під обмеженням відповідальності Страховика розуміється максимальна сума страхового відшкодування, яку Страховик виплачує Страхувальнику при настанні обумовленої в договорі страхування події.

  2. Діючим обмеженням відповідальності Стра­хови­ка у випадку загибелі, втрати або пошкодження вантажу (п. 2.1 цих Правил) є:

   1. При перевезенні вантажів на умовах Конвенції КДПВ / CMR - сума, передбачена ст. 23 Конвенції (при перевезенні вантажу без зазначення його вартості в транспортній накладній) – 8,33 SDR (спеціальних прав запозичення) за 1 кг ваги пошкодженого або втраченого вантажу; сума, передбачена ст. 24 Конвенції (при перевезенні вантажу з оголошеною вартістю – із зазначенням його вартості в транспортній накладній).

   2. При міжнародному експедируванні вантажів на умовах FIATA – сума, передбачена ст. 8.3 умов FIATA - 666,67 SDR за 1 упаковку або вантажне місце або 2 SDR за 1 кг ваги вантажу (якщо в число способів транспортування вантажу входить перевезення морем або внутрішніми водними шляхами); сума, передбачена ст. 8.5 умов FIATA – 8,33 SDR за 1 кг ваги вантажу (якщо в число способів транспортування вантажу не входить перевезення водними шляхами).

   3. При перевезеннях або експедуванні вантажів по території України, країн СНД, Литви, Естонії, Латвії або між цими країнами (якщо КДПВ або умови FIATA не застосовуються) – сума, узгоджена між Страховиком і Страхувальником та вказана в договорі страхування.

  3. Дію­чим обмеженням відповідальності Стра­хов­и­ка по пункту 2.3 цих Правил є сума, узгоджена між Страховиком та Страхувальником та вказана в договорі страхування.

  4. Дію­чим обмеженням відповідальності Стра­хов­и­ка по п.2.5 цих Правил відповідно до п. 8.3 Додатку 6 (по­яс­нювальні за­пис­ки) до ст. 8 п.3 Кон­вен­ції МДП є су­ма 50 000,00 до­ла­рів США.

  5. Витрати Страхувальника, перераховані в п.2.5 цих Правил, можуть відшкодовуватися в тій сумі, в якій вони фактично понесені, якщо інше не обумовлено в договорі страхування.

  6. В договорі страхування можуть бути встановлені спеціальні обмеження відповідальності Страховика по перевезенням певних категорій вантажів.

  7. Загальні обмеження відповідальності Страховика по всім претензіям по кожному страховому випадку і на весь період страхування встанавлюються за згодою між Страховиком і Стра­хувальником та вказуються в договорі страхування.
 1. Період відповідальності Страховика.

  1. Відповідальність Страховика по договору страхування починається з моменту прийняття Страхувальником вантажу до перевезення або експедування та продовжується до моменту передавання вантажу належному отримувачу, якщо інше не обумовлено в договорі страхування.
 1. Територія дії договору страхування.

  1. Договір страхування діє на території, в напрямку або в межах маршрута доставки вантажу, вказаних в договорі страхування.

  2. Якщо територія, напрямок або маршрут перевезення змінюються без попереднього погодження з Страховиком, дія договору страхування може бути припинена Страховиком у тій частині перевезення або експедування, котра відноситься на зміну території, напрямку чи маршруту.
 1. Франшиза (частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню).

  1. Франшиза встанавлюється, як правило, по кожному страховому випадку. Розмір франшизи визначається за угодою між Страховиком та Страхувальником.

  2. В договорі страхування можуть бути встановлені спеціальні франшизи по збиткам при перевезеннях певних категорій вантажів або по пригодам того чи іншого характеру.
 1. Страховая премія.

  1. Страховик має право встанавлювати фіксовані тарифи страхової премії.

  2. Визначення ставок страхової премії здійснюється індивідуально для кожного Страхувальника на підставі даних, вказаних ним в заяві на страхування.

  3. Оплата страхової премії здійснюється Страхувальником на підставі рахунку, виставленого Страховиком, і у відповідності до графіку оплати, вказаного в договорі страхування.

  4. У випадку несплати страхової премії у встановлені строки Страховик має право в одностороньому порядку призупинити страхове покриття або достроково розірвати дію такого договору страхування відповідно до визначених договірних умов та з урахуванням вимог п.3 статті 28 Закону України «Про страхування».

  5. У випадку погодження між сторонами договору відстрочення оплати страхової премії Страховик має право на отримання неустойки, передбаченої в договорі страхування або законі.
 1. Укладання договору страхування.

  1. Підставою для укладання договору страхування є письмова заява Страхувальника.

  2. Договір страхування вступає в силу з дати, вказаної в договорі страхування або в порядку, погодженому сторонами в самому договорі страхування.

  3. Якщо виявиться, що відомості, повідомлені Стра­ху­ва­льником в заяві, не відповідають дійсності в ці­лому чи в час­тині, і є докази, що Стра­ху­ва­льник повідомив за­ві­до­мо неправдиві відомості, Страховик має пра­во відмовити у ви­пла­ті стра­хо­во­го відшкодування, а також розірвати до­го­вір страхування без дотримання вс­та­нов­лено­го мі­сяч­но­го стро­ку.

  4. У випадку, коли Стра­ху­ва­льник про­сить Страховика на­пра­вити під­твердження на­явності до­го­во­ру стра­ху­ва­ння третій особі, та­ке під­твер­дження ви­даєть­ся виключ­но в по­ряд­ку ін­фор­ма­ції і не оз­на­ча­є пе­ре­да­чі я­кихось прав, що витікають із до­го­во­ру стра­ху­ва­ння, особі, ко­т­рій на­прав­ля­єт­ься під­твер­дження.
 1. Зміна ступеню ризика.

  1. У випадку виникнення під час дії договору страхування обставин, які збільшують ступінь ризику, Страховик має право:

 • з­мі­нити умови стра­ху­ва­ння;

 • на­рахувати до­даткову стра­хо­ву пре­мію;

 • розірвати договір страхування з моменту, коли нові обставини вступили або вступають в дію.

  1. Якщо в пе­ріод дії договору страхування Стра­ху­ва­льнику стає відомо про обставини, ко­т­рі можуть збільшувати ступінь ризику, Стра­ху­ва­льник має­ невідкладно пись­мово повідомити Страховика про такі обставини.

  2. При будь-якій зміні умов страхування сторони укладають додаток до договору страхування .
 1. Порядок зміни та припинення дії до­го­во­ру стра­ху­ва­ння.

  1. Дія до­го­во­ру стра­ху­ва­ння припиняється у наступних випадках:

 • закінчення стро­ку дії договору;

 • виконання Страховиком зобов‘язань перед Страхувальником в повному обсязі;

 • несп­ла­та стра­хо­вої пре­мії у вс­та­нов­лений строк відповідно до визначених договірних умов та з урахуванням вимог п.3 статті 28 Закону України «Про страхування»;

 • лі­к­ві­да­ція Стра­ху­ва­льника-юридичної особи;

 • ліквідація Страховика в порядку, встановленому законодавством;

 • прийняття судом рішення про визнання договору страхування недійсним;

 • іні­ціа­ти­ва од­нієї із сто­рін до­го­во­ру стра­ху­ва­ння;

  1. У договорі страхування можуть бути обумовлені інші випадки припинення дії до­го­во­ру страхування, з урахуванням вимог чинного законодавства.

  2. Повідомлення про припинення дії до­го­во­ру стра­ху­ва­ння має бути на­прав­ле­не іні­ціа­то­ром припинення дії до­го­во­ру іншій сто­ро­ні у пись­мовій фор­мі не пізніше ніж за 30 днів до да­ти, з якої припиняється дія до­го­вору стра­ху­ва­ння.

  3. Зміни до договору страхування вносяться за погодженням сторін у письмовому вигляді.

  4. У разі дострокового припинення дії договору страхування за ініціативою однієї із Сторін, розрахунки щодо невикористаної частини страхової премії здійснюються відповідно до правил статті 28 Закону України «Про страхування».
 1. Вигодонабувачі.

  1. Договором страхування може бути передбачено наявність поряд з Страхувальником одного або декількох додаткових вигодонабувачів по договору страхування.

  2. При вклю­че­нні до до­го­вору стра­ху­ва­ння в пе­рі­од дії договору страхування до­даткових вигодонабувачів Страховик має пра­во на зміну умов страхування та суми стра­хо­вої пре­мії.
 1. Подвійне страхування.

  1. Страхувальник повинен повідомити страховика про всі укладені з іншими страховими компаніями договори страхування своєї відповідальності як автоперевізника / експедитора, період дії яких співпадає повністю або частково з періодом дії договору страхування, виданого Страховиком.

  2. При наявності подвійного страхування Страховик виплачує відшкодування лише в тій частині, яка не покривається страхуванням даного ризику в інших страхових компаніях.
 1. Права та зобов‘язання сто­рін, в тому числі при на­станні стра­хо­во­го випадку.

  1. При настанні стра­хо­во­го випадку, наслідки яко­го можуть при­звес­ти до виникнення відповідальності Страховика по до­го­во­ру стра­ху­вання, стра­ху­ва­льник зобов‘язаний:

 • пись­мово сповістити Страховика протягом 3 днів з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про пригоду;

 • вжити всі можливі заходи для попередження або зменшення збитків, відшкодування яких відповідно до цих Пра­ви­л мо­же бути покладе­но на Стра­хови­ка. По­не­сен­і Стра­ху­ва­­льником з цією метою розумні витрати під­лягають відшкодуванню Страховиком;

 • не давати обіцянок про добровільне відшкодування збитків, не визнавати повністю або частково свою відповідальність без письмової згоди Страховика;

 • надати Страховику всю доступну інформацію та документацію, яка дозволяє судити про причини, хід та наслідки пригоди, характер та розміри заподіяної шкоди.

Страхувальник має інші зобов‘язання, передбачені Законом України «Про страхування» (із змінами та доповненнями), зокрема, статтею 21, іншими законодавчими актами, умовами договору страхування:

- своєчасно вносити страхові платежі;

- при укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

- повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;

- вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

- повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

  1. Якщо Страхувальник не виконав вимоги, вказані в п.14.1, Страховик має право відхилити вимогу про випла­ту стра­хо­во­го відшкодування або зменшити суму відшкодування, якщо це вказано в договорі страхування.

  2. У випадках, коли умови п.14.2 про­тирі­чать мі­ж­на­родним угодам, на умо­вах яких здійснювалась поставка вантажу, ді­ють відповідні по­ло­же­ння мі­ж­на­родних угод чи конвенцій.

  3. Стра­ху­вальник має пра­во:

 • на отримання страхового відшкодування у разі настання страхового випадку;

 • за погодженням із Страховиком вес­ти пре­тен­зійні, су­дові справи;

 • за погодженням із Страховиком призначати для ве­де­ння пре­тен­зійних, су­дових справ сюр­вей­є­рів, екс­пер­тів, ад­во­ка­тів;

 • звертатися до Страховика за кон­суль­та­ція­ми або пе­ре­да­вати справи для безпосереднього ве­де­ння.

  1. Страховик зобовязаний:

 • розслідувати обставини страхового випадку та визначити розмір збитку;

 • здійснити розрахунок суми страхового відшкодування;

 • виплатити страхове відшкодування в установленний цими Правилами строк;

 • ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;

 • протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування Страхувальнику;

 • при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;

 • відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;

 • за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;

 • не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

  1. Страховик має пра­во:

 • за­пи­тувати та отримувати у Стра­ху­ва­­льника не­об­хі­дну ін­фор­мацію і до­ку­мен­ти, що стосуються стра­хо­вого випадку;

 • на свій розсуд призначати або від іме­ні Стра­хува­­льника сюр­вейє­рів, екс­пер­тів, ад­во­ка­тів та інших осіб для розслі­ду­ва­ння об­ставин пр­игоди або стра­хо­во­го випадку, ве­де­ння справ або врегу­лю­­ва­ння збит­ків;

 • ви­сту­пати від іме­ні Стра­ху­ва­­льника в су­дових установах або пе­ред зая­ви­те­ля­ми пре­тен­зії;

 • да­вати ре­ко­мен­да­ції, на­прав­лен­і на змен­ше­ння роз­мі­ра шкоди, про­во­дити спільно із Стра­ху­ва­­льником розслідування обставин стра­хо­вого випадку.

  1. Будь-які дії Страховика, вказані в п. 14.6, не оз­на­ча­ють визнання ним своєї відповідальності або зобов‘язань по дано­му стра­хово­му випадку.
 1. По­ря­док і умови здійснення страхових виплат; причини відмови у страховій виплаті.

  1. До вимоги про відшкодування збитків Страхувальник повинен додати повний комплект претензійних документів:

 • претензійний лист договірної сторони (замовника) Страхувальнику;

 • розрахунок збитку;

 • транспортні накладні;

 • інвойс, пакувальний лист;

 • пояснювальна записка водія;

 • ак­т екс­пер­ти­зи, складений не­залежною спе­ціа­лі­зо­ваною ор­га­ні­за­цією відповідно до за­ко­ну, прак­ти­ки або звичаїв країни місця пр­игоди на пред­мет визначення не­дос­та­чі вантажу або оцін­ки його по­шкоджень:

 • вип­рав­да­ль­ні до­ку­мен­ти на витрати, зроблені Стра­ху­ва­льником в ці­лях запобігання або змен­ше­ння роз­мі­ру збит­ків та захисту своїх ін­те­ре­сів в су­дових ор­га­нах;

 • копія переписки з заявником претензії;

 • копії документів або переписки, які підтверджують дотримання вимог п. 15.11 цих Правил щодо документального закріплення права Страховика на пред‘явлення регресних вимог до третіх осіб, які відповідальні за заподіяння збитків Страхувальнику;

 • у випадку пошкодження пломб або печаток - протокол митних органів, постанову по справі про порушення митних правил, акт на стягнення митних платежів;

 • у випадку ДТП - протокол органів дорожної інспекції; ак­т огляду вантажу (ава­рій­ний сер­ти­фіка­т);

 • у випадку пригоди кримінального характеру - довід­ка слідчих ор­га­нів про порушення кримінальної справи;

 • у випадку, коли претензія Страхувальнику заявляється не правомочним вантажоотримувачем, а страховою компанією, яка страхувала вантаж - документ, який підтверджує перехід до страховика вантажу права власника вантажа після виплати відшкодування;

 • у випадку, якщо за вимогою Стра­ху­ва­льника Страховик повинен відшкодувати витрати аген­та або пред­ста­вника Стра­ху­ва­льника, який оп­ла­тив­ пре­тен­зію - до­кумен­ти, що сві­дчать про надання Стра­ху­ва­льником пов­но­важень аген­ту (пред­ста­внику) на вре­гу­лю­­ва­ння та оп­ла­ту збит­ків Стра­хува­льника.

  1. Страховик має пра­во вимагати у Стра­ху­ва­льника надання додаткових документів, які, на думку Страховика, не­об­хі­дні для розгляду претензії.

  2. Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті протягом 30 днів з моменту отримання всіх документів, необхідних для розгляду претензії, та здійснює фактичну виплату відшкодування не пізніше 15 робочих днів з моменту отримання належним чином оформленого Акту про виплату страхового відшкодування.

  3. Виплата страхового відшкодування безпосередньо заявнику претензії можлива лише у виключному порядку та за наявності у Страховика всіх необхідних претензійних документів.

  4. У випадку оплати збитку згідно з п.15.5 Страхувальник зобовязаний за вимогою Страховика протягом 10 днів переказати Страховику суму франшизи, якщо вона була передбачена умовами страхування.

  5. Стра­ху­вальник зобовя­заний ін­фор­мувати Страховика про всі виплати, отримані від третіх осіб (в т. ч. від осіб, відповідальних за заподіяння шкоди, та від інших стра­хо­вих ком­па­ній) по збит­кам, які відповідно до цих Пра­ви­л або в си­лу умов до­го­во­ру стра­ху­ва­ння під­лягають відшкодуванню Страховиком.

  6. Якщо Стра­ху­ва­льник отримав відшкодування збитків від третіх осіб, Страховик сплачує лише різ­ни­цю мі­ж­ сум­ою, яка підлягає оп­ла­ті по умо­вам стра­ху­ва­ння та сум­ою, отриманою від третіх осіб.

  7. Стра­ху­ва­льник або Ви­го­донабувач повинні повернути Страховику отримане стра­хо­ве відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявиться та­ка об­ставина, яка по за­ко­ну або договору страхування пов­ні­стю або час­тково облишає Стра­ху­ва­­льника чи Виго­до­набувача пра­ва на отримання відшкодування.

  8. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування Страхувальнику, переходить в межах виплаченої ним суми право вимоги, яке Страхувальник має до особи, відповідальної за заподіяння збитків. В будь-якому випадку регрес не застосовується до самого Страхувальника.

  9. Якщо застрахована відповідальність Страхувальника виникла з вини третіх осіб, Страхувальник зобовязаний вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення права вимоги до цих осіб на відшкодування заподіяних збитків та передачі такого права Страховику в порядку регреса.

  10. Якщо Страхувальник відмовиться від таких прав, або здійснення регреса Страховика виявиться з вини Страхувальника неможливим (відсутність необхідних документів та ін.), Страховик має право відмовити Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування повністю або частково.

  11. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Цивільним кодексом України, Законом України «Про страхування», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, цими Правилами, умовами конкретного договору страхування.

  12. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом.
 1. Розгляд спорів.

  1. Спори, що витікають із договору страхування, підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
 1. Застосовуване право.

  1. Дія цих Правил та будь-якого договору страхування, укладеного відповідно з ними, регулюється положеннями законодавства України, включаючи право сторін договору страхування визначати умови своїх правовідносин за таким договором безпосередньо в цьому договорі.Додаток №1

до Особливих умов добровільного страхування відповідальності

автоперевізників та експедиторів за доставку вантажу

Розрахунок тарифів по страхуванню цивільної відповідальності автоперевізників та експедиторів за доставку вантажу
Розрахуємо тариф по усіх ризиках. Франшиза L=0.02*M. Внаслідок статистичних досліджень були отримані такі дані:

1) На кожні 100 застрахованих у рік настає 1 страхова подія.

2) Кількість договорів N=20.

3) При настанні страхового випадку, витрати компанії розподіляються наступним чином: із п'яти проведених виплат

1-а - 0.6*М

2-а - 0.4*М

3-я - М

4-а - М

5-а - М

Далі будемо вважати страхову суму М за одиницю.
Розрахунок тарифу:

Знайдемо функцію розподілу для розміру страхових виплат F(t)=P(X
0 при 0
1/5 при 0.4
F(t)= 2/5 при 0.6
1 при t>1

Проте в реальній ситуації стрибкоподібних переходів імовірностей розмірів немає. Тому будемо вважати, що F(t) - лінійна на інтервалах:
a1*t при 0
a2*t+b2 при 0.4
F(t)= a3*t+b3 при 0.6
a4 при t>1
Знайдемо коефіцієнти а1,а2,а3,а4,а5. Числа b2 - b4 для подальших розрахунків не знадобляться.

Будемо знаходити коефіцієнти, підставляючи координати точок у рівняння відповідних прямих:

а1: 1/5=a1*0.4

a1=1/2
a2: 2/5=0.6*a2+b2

1/5=0.4*a2+b2

0.2*a2=1/5

a2=1

a3: 2/5=0.6*a3+b3

1=a3+b3

0.4*a3=3/5

a3=3/2
a4: a4=0
Функція щільності, рівна похідної функції розподілу
a1 при 0
a2 при 0.4
f(t)= a3 при 0.6
a4 при t>1

або

1/2 при 0
1 при 0.4
f(t)= 3/2 при 0.6
0 при t>1
Знайдемо розмір середньої виплати, що дорівнює математичному сподіванню величини Х тобто ЕХ :Знайдемо другий момент величини Х:Нехай річні виплати по кожному договору мають складний розподіл Пуассона з параметрами =1/11 і F(t). Тоді розмір річних виплат по усіх договорах S має складний розподіл Пуассона з параметрами ,F(t) ,де

Тоді

Нетто-премія

Брутто-премія з урахуванням 20% на ведення справи:


Оскільки у якості одиниці ми брали страхову суму М, то БП дорівнює 3.8% від страхової суми.
Актуарій


Додаток №2

до Особливих умов добровільного страхування відповідальності

автоперевізників та експедиторів за доставку вантажу
Базові річні страхові тарифи

по страхуванню цивільної відповідальності автоперевізників та експедиторів за доставку вантажу

Страхові ризики
Тарифи

(% від страхової суми)

Загибель і/або пошкодження вантажу під час перевезення внаслідок:

Зіткнення транспортних засобiв з перешкодами і між собою

0,45%

Пожеж

0,25%

Перекидання транспортних засобів

0,15%

Переохолодження або перегріву вантажу

0,15%

Провалу мостів, вибухів

0,05%

Нещасні випадків при вантаженні

0,25%

Крадіжки або розбійного нападу

0,50%

Відповідальність за фінансові збитки, що відбулися внаслідок:

Прострочення в доставці вантажу

0,30%

Видачі вантажу з порушенням вказівок про затримку видачі

0,20%

Неправильне засилання вантажу.

0,15%

Відповідальність перед третіми особами (крім співробітників Страхувальника, яким була заподіяна шкода вантажем, що складується або що перевозиться, а також крім 3-х осіб, яким була заподіяна шкода внаслідок дії непереборної сили) у випадках спричинення шкоди вантажем, що перевозиться.

0,60%

Страхування додаткових витрат Страхувальника.

0,80%

Загалом:

3,80%


Норматив витрат на ведення справи, врахований при розрахунку вищенаведених тарифів складає 20%.

Кінцевий розмір страхового тарифу в залежності від об’ємів фактичних перевезень за минулий рік або ж запланованих (очікуваних) на поточний, кількості, типу та віку транспортних засобів, виробничого призначення, умов експлуатації, технічних характеристик, регіонів діяльності, характеру вантажів, статистичних даних про аварійність щодо кожного окремого Страхувальника, конкретних умов Договору страхування, виду та розміру встановлених Договором страхування франшиз та інших суттєвих у кожному випадку чинників, які суттєво впливають на ступінь страхового ризику, розраховується за допомогою підвищувальних (від 1,0 до 3,0) та понижуючих (від 1,0 до 0,2) корегувальних коефіцієнтів шляхом множення корегувального коефіцієнту на базовий страховий тариф.
Актуарій