Головна сторінка

Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умовиСкачати 339.17 Kb.
НазваПравила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Дата конвертації14.09.2017
Розмір339.17 Kb.
ТипПравила
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положенняЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ цивільної відповідальності

власників наземного транспорту

( включаючи віповідальність перевізника )
особливі умови

добровільного страхування відповідальності перевізника по мдп

м. Київ - 2008

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане страхування представляє відносини із захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб у разі настання визначених подій – коли виникає зобов'язання автоперевізника/експедитора відшкодувати збитки, заподіяні майновим інтересам третіх осіб (Вигодонабувачів).

1.2. Згідно з даними Правилами Страхувальниками визнаються автоперевізники, котрі уклали зі страховою організацією (далі - Страховик) договір страхування відповідальності автоперевізників. У розумінні цих Правил експедитором визнається особа, яка несе юридичну відповідальність за належне виконання своїх обов‘язків перевізником.


1.3. Автоперевізниками визнаються юридичні особи або дієздатні фізичні особи-підприємці, котрі мають ліцензію на здійснення діяльності з перевезення вантажів і діють на підставі договору транспортної експедиції.

1.4. Правомочна за договором перевезення особа – особа, котра володіє правом пред'явлення перевізнику вимоги, що випливає з договору перевезення вантажу або договору транспортної експедиції.

1.5. Третіми особами визнаються особи, життю та здоров'ю та/або майну яких була заподіяна шкода внаслідок виконання автоперевізником/експедитором своїх зобов'язань з перевезення та/або експедирування вантажів.

1.6. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2. ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ2.1. Предметом договору страхування є не суперечні законодавству України майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з ризиком виникнення зобов'язання Страхувальника відшкодувати заподіяні іншим особам збитки (шкоду) внаслідок виконання ним своїх зобов'язань під час перевезення й експедирування вантажів.

2.2. Окрім того, за даними Правилами страхування додатково можуть бути застраховані майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з несенням ним додаткових витрат, викликаних необхідністю розслідування обставин страхового випадку і захисту інтересів Страхувальника в органах державної влади, судових органах або необхідністю проведення робіт з рятування вантажу.

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ОБСЯГ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ3.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

3.2. Страховим випадком згідно з даними Правилами визнається факт пред`явлення заяви у встановленому законом порядку обґрунтованої претензії Страхувальнику, що спричинена подією, яка сталася протягом періоду дії договору страхування і призвела до виникнення відповідальності, ризик виникнення якої застрахований.

3.3. Обґрунтованою претензією визнається така претензія, заява якої спричиняє відповідно до даних Правил і договору страхування (полісу) зобов'язання Страховика виплатити страхове відшкодування.

3.4. При цьому застраховані ризики зазначаються в договорі страхування (страховому полісі), а саме:

3.4.1. ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ПРАВОМОЧНою ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСОБОЮ ЗА ЗАГИБЕЛЬ І УШКОДЖЕННЯ ВАНТАЖУ.

3.4.1.1. Згідно з даним Розділом може бути застрахований ризик виникнення обов'язку Страхувальника відповідно до міжнародного або національного транспортного законодавства, включаючи міжнародні договори (конвенції), відшкодувати збитки правомочної за договором перевезення особи внаслідок загибелі, ушкодження або втрати вантажу, який був прийнятий для перевезення або експедирування Страхувальником, що сталася внаслідок будь-яких випадків і небезпек перевезення.

3.4.1.2. Додатково може бути застрахований ризик виникнення зобов'язання Страхувальника відшкодувати збитки правомочної за договором перевезення особи внаслідок утрати, загибелі або ушкодження вантажу, що їх спричинили:

3.4.1.2.1. Передача вантажу особі, не уповноваженій на його одержання.

При цьому зазначений ризик є застрахованим відповідно до даних Правил за умови дотримання наступних вимог:

а) При поміщенні товару на склад тимчасового збереження (СТЗ) Страхувальник одержав документ, що підтверджує прийняття товару на СТЗ, з завіреним печаткою складу підписом співробітника складу, документи, оформлені митними органами згідно з вимогами національного митного законодавства.

б) При передачі товару одержувачу Страхувальник повинен отримати екземпляр товарно-транспортної накладної, підписаний вантажоодержувачем і завірений його печаткою. Зміст печатки повинен відповідати даним вантажоодержувача, що містяться у відповідній графі товаротранспортного документа.

в) Видача товару одержувачу здійснюється за умови пред'явлення особою оригіналу діючої довіреності на одержання вантажу, що містить дату, підпис керівника, печатку організації та паспортні дані представника. Печатка на дорученні повинна збігатися зовні та за змістом з печаткою одержувача в товаротранспортному документі.

Тягар доведення виконання вищевикладених вимог несе Страхувальник.

3.4.1.2.2. Втрата з вини Страхувальника вказаних у накладній, прикладених до неї або вручених йому документів, за винятком книжки МДП.

3.4.1.3. Згідно з даним розділом також є застрахованими всі необхідні та доцільно проведені витрати з рятування вантажу, зменшення збитку та встановлення його розміру.

3.4.1.4. Спеціальний виняток: якщо застосовуване до перевезення міжнародне або національне законодавство містить положення, згідно з яким відповідальність Страхувальника може зрости в разі оголошення вартості вантажу або за згодою з вантажовласником, то таке збільшення відповідальності може бути застраховане за письмовою згодою Страховика і за умови сплати додаткової страхової премії. При цьому збільшення відповідальності має бути оформлене відповідно до вимог транспортного законодавства.
3.4.2. ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСОВІ ВТРАТИ ПРАВОМОЧНОї ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСОБИ

3.4.2.1. Згідно з даним розділом може бути застрахований ризик виникнення зобов'язання Страхувальника відшкодувати фінансові збитки, понесені правомочною за договором перевезення особою, відповідальність за які покладається на Страхувальника, а саме:

3.4.2.1.1. Прострочення доставки вантажу;

3.4.2.1.2. Доставка вантажу не відповідно до інструкцій відправника;

3.4.2.2. Наступні ризики можуть бути застраховані додатково:

3.4.2.2.1. Ризик відповідальності Страхувальника, що виник через допущення ним помилки при заповненні транспортної накладної, інших супровідних документів, за винятком книжки МДП;

3.4.2.2.2. Ризик відповідальності Страхувальника з відшкодування мита, податків, сплачених вантажовласником за втрачений або ушкоджений вантаж.

3.4.2.3. Спеціальний виняток: якщо застосовуване до перевезення міжнародне і національне законодавство містить положення, згідно з яким відповідальність Страхувальника за невиконання зазначених зобов'язань може бути збільшена за згодою з вантажовласником, то таке збільшення відповідальності може бути застраховане за письмовою згодою Страховика і за умови сплати додаткової страхової премії.

3.4.3. ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХУВАЛЬНИКА ПЕРЕД ВЛАСНИКОМ ТРЕЙЛЕРА ТА/АБО КОНТЕЙНЕРА ВНАСЛІДОК ЙОГО ВТРАТИ, ЗАГИБЕЛІ АБО УШКОДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

3.4.3.1. Згідно з даним розділом може бути застрахована відповідальність Страхувальника за втрату, загибель або ушкодження трейлерів та/або контейнерів, прийнятих до перевезення (з вантажем або без вантажу).

3.4.3.1.1. У разі виникнення винної відповідальності Страхувальника за загибель або ушкодження трейлера/контейнера внаслідок ДТП вина Страхувальника (водія Страхувальника) має бути встановлена постановою компетентних адміністративних органів, що набула чинності.

За пунктом 4.3.1 також є застрахованими всі необхідні і доцільно проведені витрати з урятування трейлера або контейнера, а також зі зменшення збитку та встановлення його розміру.

3.4.3.2. Спеціальний виняток: якщо відповідно до законодавства або якої-небудь угоди відповідальність Страхувальника за загибель та/або ушкодження прийнятого до перевезення контейнера настає безвинно, то таке збільшення відповідальності може бути застраховане за письмовою згодою Страховика і за умови сплати додаткової страхової премії.

3.4.4. ДОДАТКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВИТРАТ СТРАХУВАЛЬНИКА ПО РЯТУВАННЮ Й ІНШИХ ВИТРАТ

Згідно з даним розділом можуть бути застраховані ризики витрат Страхувальника з:

3.4.4.1.1. підйому та витягуванню транспортного засобу з вантажем, що на ньому перевозиться, у випадку з'їзду або завалу транспортного засобу з вантажем з території проїзної частини.

3.4.4.1.2. Буксируванню транспортного засобу без вантажу до найближчого місця ремонту у разі неможливості його самостійного руху внаслідок ушкоджень, що виникли через події, зазначені в підпункті 4.4.1.1 даного Розділу.

3.4.4.2. Ризик витрат Страхувальника, пов'язаних із зобов'язанням останнього видаляти, знищувати, освітлювати або в інший спосіб позначати залишки вантажу після транспортної пригоди, якщо це передбачено законодавством країни, на території якої вона сталася.

3.4.5. МИТНІ РИЗИКИ

Згідно з цим Розділом може бути застрахований ризик відповідальності Страхувальника перед митними органами зі сплати митних платежів унаслідок втрати вантажу або недоставлення його в митницю місця призначення внаслідок випадків і небезпек перевезення (за будь-якої причини).

Зазначений ризик є застрахованим за умови дотримання Страхувальником вимог міжнародного і національного митного законодавства, що регулюють перевезення товарів під митним контролем.

3.4.6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ВАНТАЖЕМ, ЩО ПЕРЕВОЗИТЬСЯ, ЗДОРОВЮ АБО МАЙНУ ТРЕТІХ ОСІБ.

3.4.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПО СПЛАТІ ШТРАФІВ, які накладається органами влади за порушення митного законодавства та правил відповідних країн – покривається тільки у випадку, коли Страхувальник повністю виконав умови договору перевезення, інструкції доставлення вантажу та процедури митного оформлення вантажу. У випадку відсутності чітких письмових інструкцій договірної сторони (замовника) Страхувальник зобов‘язаний керуватися інструкціями Страховика, що додаються до договору страхування

3.4.8. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ

Згідно з даним Розділом можуть бути застраховані майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з витратами з розслідування обставин страхового випадку та захисту інтересів Страхувальника в органах державної влади, судових і арбітражних органах. Судові витрати приймаються на страхування лише за умови наявності чинної ліцензії на страхування судових витрат.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Страхування не поширюється на ризик відповідальності, що виникла внаслідок:

4.1.1. усіляких воєнних дій або воєнних заходів та їхніх наслідків; унаслідок громадянської війни, народних хвилювань і страйків; конфіскації, реквізиції, арешту або знищення вантажів на вимогу військової або цивільної влади.

4.1.2. Прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного зараження, пов'язаних з будь-яким застосуванням атомної енергії або радіоактивних матеріалів.

4.2. Ризик відповідальності за вантажі, номенклатура яких не визначена Страхувальником у заяві на страхування, не зазначена в договорі страхування (полісі) і не врахована при розрахунку страхової премії, є незастрахованим.

4.3. Страхування не поширюється на ризик відповідальності, що виник унаслідок:

а) вимоги про сплату пені, штрафів, неустойок, у тому числі по договорах, так само як і будь-якої іншої діяльності Страхувальника в рамках виконання зобов'язань по договорах;

б) вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної за межами території страхування, зазначеної в договорі страхування;

в) експлуатації свідомо технічно несправного транспортного засобу або транспортного засобу, що не пройшло технічну перевірку відповідно до вимог транспортного законодавства;

г) використання рефрижераторних установок, технічний стан яких свідомо не відповідає вимогам безпечного перевезення та збереження вантажів.

Якщо рефрижераторну установку не обладнано температурним датчиком – самописом, то ризик відповідальності за загибель або ушкодження вантажу, що перевозиться такою установкою, внаслідок впливу температури може бути застрахований за особливою згодою Сторін за умови сплати додаткової страхової премії.

д) вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну співробітників Страхувальника;

ж) дій представників державних органів влади, повноваження яких базуються на правовому акті, крім випадків, зазначених у Розділі 3.4.5.5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА.
5.1. Страховою сумою (лімітом відповідальності) є обумовлена договором страхування грошова сума, у межах якої Страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування.

5.2. Страховик має право зазначити ліміти відповідальності як відносно всього договору страхування, так і відносно кожного страхового випадку.

5.3. Загальна сума страхових виплат за усіма страховими випадками, що настали внаслідок однієї події, не може перевищувати встановленого Договором страхування сукупного ліміту відповідальності за цією подією.

5.4. Після кожної виплати страхового відшкодування розмір агрегатного річного ліміту відповідальності (за умови його застосування) зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування. Договір страхування припиняє свою дію, якщо агрегатний річний ліміт вичерпано.

5.5. Якщо розмір максимально можливої відповідальності Страхувальника за вантаж перевищує ліміт відповідальності за ризиком, то витрати зі зменшення розмірів збитку, що відшкодовується Страховиком, компенсуються Страхувальнику пропорційно відношенню ліміту відповідальності за ризиком до розміру максимально можливої відповідальності Страхувальника за вантаж.

5.6. Страхова сума по об'єктах, зазначених у п. 3.4.5 правил страхування, визначається в розмірі витрат Страхувальника, що їх, як можна очікувати, він поніс би у разі настання страхового випадку.

5.7. У договорі страхування сторони можуть зазначити щодо кожного ризику розмір збитку, що Страховик його не компенсує, - франшизу, яка звільняє Страховика від відшкодування збитків, що не перевищують визначений розмір.

5.8. Франшизою згідно з даними Правилами вважається частина збитку, що в разі настання страхового випадку не відшкодовується Страховиком, тобто відшкодування якої цілком полягає на Страхувальника.

Встановлена договором страхування франшиза вираховується із суми страхового відшкодування за кожним страховим випадком.
6. СТРАХОВА ПРЕМІЯ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ
6.1. Страхування, обумовлене даними Правилами, поширюється на страхові випадки, що мали місце внаслідок події, яка сталася після надходження першого внеску страхової премії на розрахунковий рахунок Страховика, якщо інше не встановлено Сторонами.

6.2. Страхову премію Страховик розраховує виходячи з розміру базових тарифних ставок, характеру страхового ризику, розміру страхової суми, терміну дії договору страхування, ступеня страхового ризику, залежно від якого застосовуються поправочні коефіцієнти.

Характер страхового ризику визначається Страховиком на підставі інформації, наданої Страхувальником.

6.3. У разі сплати страхової премії Страхувальником у розстрочку при виплаті страхової суми в повному обсязі за умови настання страхового випадку Страховик виплачує страхове відшкодування за винятком суми несплаченої страхової премії.
7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
7.1. Договір страхування є угодою між Страхувальником і Страховиком, згідно з яким Страховик зобов'язується при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату, а Страхувальник зобов'язується сплатити страхову премію у встановлений термін.

7.2. Для укладання договору страхування Страхувальник представляє Страховику письмову заяву за встановленою формою.

7.3. Договір страхування оформляється в письмовій формі і може бути укладений шляхом складання документа або вручення Страховиком Страхувальнику на підставі його заяви страхового поліса, підписаного Страховиком.

7.4. Страховий поліс видається Страховиком Страхувальнику протягом 5 (п’яти) банківських днів із дня надходження одноразового або першого страхового внеску на рахунок Страховика.

7.5. У разі втрати поліса протягом періоду дії договору страхування Страхувальнику на підставі його письмової заяви видається дублікат, після чого втрачений поліс вважається недійсним і страхові виплати за ним не проводяться. В разі повторної втрати поліса в період дії договору для одержання дубліката поліса Страхувальник сплачує Страховику грошову суму в розмірі вартості виготовлення й оформлення поліса.

7.6. Договір страхування, якщо в ньому не передбачене інше, набуває чинності з моменту підписання його Сторонами.

7.7. Страхування, передбачене договором страхування, діє з моменту надходження страхової премії або першого страхового внеску на розрахунковий рахунок або в касу Страховика, якщо Сторони не домовляться інакше.

7.8. Договір страхування припиняється у разі:

 • закінчення строку дії;

 • виконання Страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

 • несплати Страхувальником страхових внесків у встановлені договором строки;

 • позбавлення Страхувальника дозволу на здійснення діяльності як перевізника;

 • ліквідації Страхувальника, крім випадків заміни Страхувальника в договорі страхування;

 • ліквідації Страховика у встановленому законодавством України порядку;

 • з ініціативи однієї зі сторін договору страхування;

 • припинення дії договору за рішенням суду;

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.9. Договір страхування може бути розірваний шляхом відмовлення Сторони від договору у разі порушення іншою Стороною передбачених ним зобов'язань (включаючи зобов'язання з дотримання порядку і строків сплати страхових внесків.)

7.10. Відмовлення від виконання договору здійснюється в письмовій формі шляхом надсилання Стороною відповідного повідомлення.

7.11. При цьому договір страхування вважається розірваним з моменту одержання іншою Стороною вищевказаного повідомлення, якщо договором страхування не передбачено інше.

7.12. Несплата в термін, установлений договором страхування, страхового внеску спричиняє, якщо Сторони не домовляться інакше, призупинення дії страхування, передбаченого Договором страхування, до моменту надходження страхового внеску на розрахунковий рахунок або в касу Страховика. При цьому страхування, передбачене договором страхування, не поширюється на страхові випадки, що мали місце внаслідок подій, які сталися в період прострочення в сплаті страхового внеску.


8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Страхувальник зобов'язаний:

8.1.1. Негайно повідомити Страховика про всі істотні зміни в страховому ризику. При цьому істотними вважаються обставини, що можуть вплинути на рішення Страховика про прийняття ризику на страхування або про встановлення розміру страхової премії.

8.1.2. Виконувати інструкції Страховика, у тому числі такі, що стосуються процедури прийому, перевезення, здачі, митного оформлення вантажу.

8.1.3. Негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 3-х діб з моменту, коли Страхувальник дізнався про подію, що може спричинити настання страхового випадку, у письмовій формі сповістити про це Страховика.

8.1.4. Надавати Страховику всю доступну інформацію та документацію, що дозволяє судити про причини, хід і наслідки події, яка може викликати настання страхового випадку, характері та розмірах заподіяної шкоди.

8.1.5. При настанні страхового випадку видати на вимогу Страховика зазначеній ним особі належним чином оформлену довіреність на представлення інтересів Страхувальника в розв'язанні питань, пов'язаних зі страховим випадком.

8.1.6. Не віддавати прав з договору страхування без письмової згоди Страховика.

8.1.7. Прямо або побічно не визнавати обґрунтованість претензій яких-небудь осіб і відповідальності перед цими особами без письмової згоди Страховика.

8.1.8. Виконувати інструкції Страховика, включаючи інструкції з оскарження судових рішень і рішень органів виконавчої влади.

8.2. Страхувальник має право:

8.2.1. Вимагати від Страховика роз'яснення умов страхування, своїх прав і обов'язків за договором страхування.

8.2.2. Отримати дублікат страхового поліса у разі його втрати.

8.2.3. Оскаржити в порядку, встановленому законодавством України, рішення Страховика про відмовлення в здійсненні страхової виплати або зменшенні її розміру.

8.2.4. Одержати страхову виплату у випадках, передбачених договором страхування і даними Правилами.

8.3. Страховик зобов'язаний:

8.3.1. При укладанні договору страхування ознайомити Страхувальника з даними Правилами;

8.3.2. Вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування Страхувальнику.

8.3.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом.

8.3.4. Відшкодувати витрати, що їх поніс Страхувальник при настанні страхового випадку для запобігання або зменшення шкоди об'єкту страхування відповідно до даних Правил і договору страхування.

8.3.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування.

8.3.6. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

8.4. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених статтею 26 Закону України «Про страхування» та конкретним договором страхування.

8.5. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування, переходить у межах виплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) за законом має до особи, відповідальної за заподіяну шкоду, крім випадків, коли цією особою є сам Страхувальник. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всі необхідні документи для реалізації цього права. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) відмовиться від таких прав або здійснення їх виявиться неможливим з його провини, то Страховик звільняється від обов'язку виплачувати страхове відшкодування цілком або у відповідній частині та має право вимагати повернення виплаченої суми відшкодування.

8.6. Страховик має право подавати відомості, надані йому Страхувальником при укладанні договору страхування і (або) що утримуються в договорі страхування (полісі), особам, з якими Страховик має намір укласти договір перестрахування.

8.7. Відносини між Страхувальником і Страховиком регулюються відповідно до законодавства України, вимог міжнародного права, даними Правилами і договором страхування (полісом).
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
9.1. У разі настання страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:

9.1.1. негайно, але в будь-якому випадку не пізніше трьох діб з моменту, коли Страхувальник дізнався або мав дізнатися про настання страхового випадку, у письмовій формі сповістити про це Страховика;

9.1.2. надавати Страховику всю доступну інформацію і документацію, що дозволяють судити про причини настання страхового випадку, характер і розмір заподіяної шкоди. Документами, що підтверджують розмір, характер і причини заподіяної шкоди, зокрема, визнаються:

а) документи, необхідні для встановлення обставин, причин виникнення збитків. Зокрема:

- довідки компетентного органа про порушення, призупинення, припинення або відмовлення в порушенні кримінальної справи з докладним описом обставин події/дії, наслідком якої стався страховий випадок;

- довідки з міліції/поліції про ДТП із зазначенням обставин події та винних осіб;

- пояснювальні записки водіїв із зазначенням обставин події;

- акти органів пожежної охорони;

- акти митних органів.

Документи, зазначені в підпункті "а" цього пункту, Страхувальник має надати не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів після винесення уповноваженим органом відповідної постанови.

б) Товаросупроводжувальні документи, що підтверджують факт укладення й умови договору перевезення, а також вартість вантажу. При міжнародних перевезеннях у товаросупроводжувальних документах мають стояти митні відмітки.

Документи, зазначені в підпункті "б" цього пункту, мають бути надані разом з повідомленням про настання страхового випадку.

в) Оригінал претензії, пред'явленої Страхувальнику правомочною за договором перевезення (транспортної експедиції) особою, із усіма додатками до зазначеної претензії.

Документи, зазначені в підпункті "у" цього пункту, Страхувальник повинен надати не пізніше 3 (трьох) днів після їхнього одержання.

9.2. Страховик має право додатково зажадати інші документи, які Страхувальник повинен надати не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів після одержання відповідного запиту, якщо це передбачено договором страхування.

9.3. У разі неможливості надати вищевказані документи в зазначені у даному Розділі строки, до закінчення останніх, Страхувальник зобов'язаний у письмовій формі вмотивовано пояснити причини неможливості надання відповідних документів у вищевказаний строк.
10. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
10.1. При одержанні Страхувальником претензії Страховик має право почати юридичні й інші дії задля позасудового й судового захисту інтересів Страхувальника.

10.2. Дії, зазначені в п.10.1, не означають визнання Страховиком відповідальності і не можуть служити підставою для виплати страхового відшкодування.

10.3. Страховик має право цілком або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо це передбачено договором страхування, якщо:

10.3.1. Страхувальник відмовився від позасудового або судового захисту, що пропонував Страховик;

10.3.2. Страхувальник неналежно виконав інструкції Страховика з судового та позасудового захисту;

10.3.3. Страхувальник не повідомив Страховика про пред'явлення позову в десятиденний термін з моменту одержання копії позовної заяви, а у випадку, якщо копія позовної заяви не надходила, - трьох днів з моменту одержання визначення про призначення слухання справи.

10.3.4. Страхувальник не повідомив Страховика щодо порушення справи про адміністративне правопорушення в десятиденний термін з моменту одержання Страхувальником копії визначення про порушення справи.

10.3.5. Страхувальник не надав Страховику Постанови в справі про адміністративне правопорушення в триденний термін з моменту одержання цієї постанови.

10.3.6. Страхувальник не представив Страховику Вимоги про сплату митних платежів у триденний термін з моменту одержання зазначеної вимоги.

10.4. Страхове відшкодування виплачується за умови виконання Страхувальником зобов'язань за даним договором і надання Страхувальником заяви зі згодою на виплату страхового відшкодування Вигодонабувачу та зазначенням банківських реквізитів Вигодонабувача, якщо інше не передбачено договором страхування.

10.5. Структура збитків:

10.5.1. За ризиком ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ПРАВОМОЧНою ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСОБОЮ ЗА ЗАГИБЕЛЬ І УШКОДЖЕННЯ ВАНТАЖУ

10.5.1.1. Збитки правомочної за договором перевезення особи в розмірі вартості вантажу (у випадку повної загибелі або втрати вантажу) або сума, на яку зменшилася його вартість (у випадку ушкодження вантажу). Вартість вантажу визначається за правилами і з урахуванням обмежень, встановлених міжнародним або національним транспортним законодавством.

10.5.1.2. Транспортні витрати (якщо їх не було включено у вартість вантажу), митні збори та мита цілком в разі утрати усього вантажу або пропорційно сумі збитку за його часткової утрати.

10.5.1.3. Необхідні доцільно зроблені витрати Страхувальника з рятування вантажу, зменшення та встановлення розміру збитку відшкодовуються в сумах, в яких вони фактично понесені за умови їхнього документального підтвердження. Витрати з рятування вантажу та зменшення розміру збитку відшкодовуються пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості.

10.5.2. За ризиком ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХУВАЛЬНИКА ЗА ФІНАНСОВІ ВТРАТИ ПРАВОМОЧНОї ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСОБИ:

10.5.2.1. Прострочення доставки вантажу.

Відшкодовуються тільки документально підтверджені збитки правомочної за договором перевезення особи в розмірі, що не перевищує плати за перевезення (якщо Страхувальник не застрахував додаткове збільшення відповідальності).

10.5.2.2. Доставка вантажу не відповідно до інструкцій відправника.

Відшкодовуються в рамках ліміту відповідальності, встановленого договором страхування, збитки правомочної за договором перевезення особи зі збереження, транспортування вантажу, сплати митних мит і зборів, що виникли внаслідок недотримання Страхувальником інструкцій відправника, якщо такі витрати не були понесені цією особою в разі належного виконання Страхувальником інструкцій відправника.

10.5.2.3. Помилки в заповненні транспортної накладної й інших товаросупроводжувальних документів, за винятком книжки.

Відшкодовуються в рамках ліміту відповідальності, встановленого договором страхування, збитки правомочної за договором перевезення особи зі збереження, транспортування вантажу, сплати митних мит і зборів, понесені внаслідок помилок Страхувальника в заповненні товаротранспортних документів, у випадку, якщо такі витрати не були понесені при правильному оформленні документів.

Не підлягають відшкодуванню непрямі збитки: командировочні витрати, оплата готелів, упущена вигода та інші витрати.

10.5.2.4. Відшкодування митних мит, податків, сплачених вантажовласником за втрачений або ушкоджений вантаж.

Відшкодування даного ризику здійснюється у випадку, якщо зобов'язання зі сплати митних платежів відповідно до вимог митного законодавства покладалося на вантажовласника. Пені, сплачені вантажовласником за порушення терміну сплати митних платежів, за даним ризиком не відшкодовуються.

10.5.3. За ризиком ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХУВАЛЬНИКА ПЕРЕД ВЛАСНИКОМ ТРЕЙЛЕРА ТА/АБО КОНТЕЙНЕРА ВНАСЛІДОК ЙОГО ВТРАТИ, ЗАГИБЕЛІ АБО УШКОДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ:

10.5.4.1. У разі втрати або загибелі трейлера та/або контейнера відшкодовується його вартість. Вартість трейлера та/або контейнера визначається на підставі його балансової вартості за винятком зносу або, при відсутності такої, його ринкової вартості.

Загибеллю трейлера та/або контейнера вважається таке ушкодження, при якому необхідні витрати на його відновлення перевищують 90% від його ринкової вартості.

10.5.3.2. У разі ушкодження трейлера та/або контейнера відшкодовуються витрати з його відновлення, а саме:

 • вартість запчастин і матеріалів;

 • вартість ремонту;

 • витрати на транспортування, демонтаж і монтаж устаткування.

10.5.3.3 Ринкова вартість трейлера та/або контейнера і витрати на відновлення трейлера та/або контейнера визначаються на момент заподіяння збитку.

10.5.4. За ризиком ДОДАТКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВИТРАТ СТРАХУВАЛЬНИКА ПО РЯТУВАННЮ Й ІНШИХ ВИТРАТ:

10.5.4.1. Витрати Страхувальника на підйом і витягування транспортного засобу з вантажем, що на ньому перевозиться, в разі з'їзду або завалу транспортного засобу з вантажем з території проїзної частини.

10.5.4.2. Витрати по буксируванню транспортного засобу без вантажу до найближчого місця ремонту у випадку неможливості його самостійного руху.

10.5.4.3. Витрати з видалення, знищення, освітлення або позначення в інший спосіб залишків вантажу після транспортної пригоди.

Відшкодовуються документально підтверджені витрати Страхувальника в сумі, в якій вони фактично понесені. За даним ризиком не відшкодовуються відповідні витрати, понесені Клієнтом Страхувальника або третьою особою.

10.5.5. За МИТНИМИ РИЗИКАМИ:

За цим ризиком відшкодовуються мита, податки, що підлягають сплаті перевізником, відповідно до митного законодавства, у випадках втрати або недоставлення товарів у визначене митним органом місце, а також пені за прострочення їхньої сплати.

Вимога про сплату митних мит, податків і пені Страхувальнику має пред'явити митний орган.

10.5.6. За ризиком ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ:

10.5.6.1. Необхідні і доцільно зроблені витрати з розслідування обставин страхового випадку - витрати на оплату послуг експертів.

10.5.6.2. Витрати за захистом інтересів Страхувальника в органах державної влади, судових органах (за наявністю у Страховика відповідної ліцензії).

Відшкодуванню підлягають тільки документально підтверджені витрати. Витрати відшкодовуються в сумах, в яких вони фактично понесені. Дії Страхувальника, внаслідок яких виникають такі витрати, мають попередньо узгоджуватися зі Страховиком.

10.6. Страхове відшкодування виплачується протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту прийняття Страховиком відповідного рішення та підписання Сторонами акту про виплату страхового відшкодування.

10.7. У противному випадку Страховик має право відмовитися від виплати страхового відшкодування, за винятком випадків, коли він сам у письмовій формі відмовився призначити представників для представлення інтересів Страхувальника в суді або представники, призначені Страховиком, не змогли прийняти участь у судовому засіданні за своєї вини або за вини Страховика.
11. РИЗИКИ, ЩО ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ
11.1. Страхувальник не застрахований від ризиків, окремо позначених у договорі страхування (полісі) і не заявлених ним на страхування, навіть у тих випадках, коли вони могли б підпадати під загальне визначення застрахованих ризиків.

11.2. Якщо в договорі страхування (страховому полісі) встановлено окремий ліміт відповідальності Страховика за визначеним ризиком, то такий ризик вважається застрахованим із зазначеним лімітом.
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1 Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку. Рішення про виплату страхового відшкодування Страховик приймає протягом 30-ти днів з дня отримання заяви Страхувальника та всіх необхідних документів, що зазначені в договорі страхування. Виплата страхового відшкодування проводиться протягом п'яти банківських днів з дня прийняття рішення про виплату. У разі порушення цього терміну Страховик має сплатити Страхувальнику штраф в розмірі передбаченому Договором страхування.

Страховик залишає за собою право затримувати виплату страхового відшкодування в разі особливо складних обставин, але терміном не більше шести місяців, рахуючи з дня подання йому документів, які підтверджують факт настання страхового випадку.

12.2. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

- навмисні дії Страхувальника спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

- вчинення Страхувальником-фізичною особою умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

- подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку;

- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

- інші випадки, передбачені законом.

12.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик приймає протягом 30-ти днів з дня отримання заяви Страхувальника та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, про що Страховик зобов'язаний повідомити Страхувальника у письмовій формі з письмовим обгрунтуванням причин відмови в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування.

Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена у судовому порядку.
13. ОСОБЛИВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА
13.1. Страхування ризику відповідальності Страхувальника, що виступає як перевізник, поширюється виключно на перевезення, що їх здійснюють транспортні засоби, які належать Страхувальнику або ним орендуються.

При цьому в товарно-транспортній накладній в якості перевізника має бути зазначений Страхувальник.

13.2. Перелік транспортних засобів зазначається Страхувальником у додатку до заяви на страхування. Зазначений додаток узгоджується зі Страховиком. При цьому має бути зазначена дата акцепту (тут і далі у тексті – згода Страховика) і поставлена печатка Страховика.

13.3. У разі зміни кількості транспортних засобів або їхнього переліку Страхувальник направляє Страховику новий Додаток із внесеними змінами.

Страховик акцептує вищевказаний Додаток і повертає його Страхувальнику.

13.4. В разі зміни кількості транспортних засобів Страховик має перерахувати страхову премію.

З моменту прийняття Страховиком Додатка страхування ризику відповідальності Страхувальника, передбачене даним Договором, поширюється тільки на перевезення, що здійснюються транспортними засобами, зазначеними в цьому Додатку.

13.5. На Страхувальника, що виступає в якості і перевізника, і експедитора, поширюються також положення Розділу 14.
14. ОСОБЛИВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕКСПЕДИТОРА
14.1. Страхування ризику відповідальності Страхувальника, що виступає як експедитор, поширюється виключно на перевезення, що здійснюються перевізниками-контрагентами Страхувальника, зазначеними Страхувальником у додатку до заяви на страхування, акцептованому Страховиком.

Страхування поширюється на перевезення, що здійснюють перевізники-контрагенти, які мають ліцензію на здійснення перевізної діяльності. У разі призупинення, відкликання або закінчення терміну дії вищевказаної ліцензії перевізника-контрагента страхування відповідальності Страхувальника, що виступає як експедитор, не поширюється на перевезення, що здійснює цей перевізник-контрагент, з моменту призупинення, відкликання або закінчення терміну дії ліцензії.

При цьому в товарно-транспортній накладній як експедитор має бути зазначений Страхувальник, а як перевізник – перевізник-контрагент Страхувальника, зазначений у додатку до заяви на страхування.

14.2. На вимогу Страховика у додатку до заяви на страхування Страхувальник зобов'язаний зазначити найменування перевізника-контрагента, його поштову адресу, контактний телефон і факс, відомості про наявність у перевізника-контрагента договору страхування цивільної відповідальності із зазначенням найменування страхової компанії.

Цей додаток акцептується Страховиком.

При цьому повинні стояти дата акцепту і печатка Страховика.

14.3. У разі зміни переліку перевізників-контрагентів Страхувальник направляє Страховику новий додаток із внесеними змінами.

Страховик акцептує вищевказаний додаток у порядку, передбаченому п. 14.2 даного Розділу.

Зміна переліку перевізників-контрагентів визнається істотною, а Страховик має право вимагати сплати додаткової премії або зміни умов страхування.

14.4. З моменту акцепту Страховиком зміненого додатка, страхування ризику відповідальності Страхувальника, передбачене даними Правилами і договором страхування, поширюється на перевезення, що здійснюють перевізники-контрагенти, зазначені в зміненому додатку.

14.5. До заяви на страхування Страхувальник зобов'язаний докласти форми договорів транспортної експедиції та договорів з перевізниками. Вищевказані форми акцептуються Страховиком. При цьому повинні стояти дата акцепту та печатка Страховика.

14.6. Страхування ризику відповідальності поширюється виключно на експедицію, що здійснюється на умовах договорів, акцептованих Страховиком.

14.7. У разі зміни умов вищевказаних договорів Страхувальник направляє Страховику нову форму договору. Страховик акцептує цю форму договору в порядку, передбаченому п. 14.5 даного Розділу. При цьому в разі зміни ступеня ризику виникнення відповідальності Страхувальника Страховик має право зробити перерахунок страхової премії.

14.8. З моменту акцепту Страховиком нової форми договору транспортної експедиції або перевезення страхування ризику відповідальності Страхувальника, передбачене даними Правилами і договором страхування, поширюється також і на експедицію, що здійснюється на підставі цього договору транспортної експедиції та перевезення.

14.9. На Страхувальника, що виступає в якості й експедитора, і перевізника, поширюються також положення Розділу 13.
15. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
15.1. Договір страхування укладається на строк від одного до вісімнадцяти місяців.

Відповідальність Страховика за договором страхування настає з моменту завантаження вантажу на транспортний засіб для перевезення або експедирування за наявності супровідних документів та продовжується до прибуття завантаженого транспортного засобу на місце розвантаження і забезпечення безпосереднього доступу до вантажу для його розвантаження та передачі супровідних документів уповноваженій особі.

15.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

15.3. Дія Договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

Якщо маршрут перевезення (експедирування) виходить за межі узгодженої території, договір страхування припиняє свою дію в тій частині перевезення (експедирування), яка відноситься до неузгодженої із Страховиком території.


16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори, пов'яані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Додаток №1

до Особливих умов добровільного страхування

відповідальності перевізника по МДП

1. Базові річні страхові тарифи
Таблиця 1

Перевізники
Фрахт, грн.

Тариф, %
до 300

1,00
Від 300 001 до 600 000

0,75
Від 600 001 до 900 000

0,65
Від 900 001 до 1 200 000

0,60
від 1 200 001 до 1 500 000

0,56
від 1 500 001 до 1 800 000

0,52
від 1 800 001 до 2 100 000

0,49
від 2 100 001 до 2 400 000

0,46
від 2 400 001 до 2 700 000

0,44
від 2 700 001 до 3 000 000

0,42
від 3 000 001 до 3 400 000

0,41
від 3 400 001 до 3 700 000

0,40
від 3 700 001 до 4 300 000

0,39
від 4 300 001 до 5 200 000

0,38
від 5 200 001 до 9 400 000

0,37
від 9 400 000 до 20 000 000

0,36
понад 20 000 001

0,35

2. Розмір страхового тарифу залежить від умов страхування, переліку застрахованих страхових випадків, страхової суми (ліміту відповідальності), маршрутів перевезення, виду вінтажів, упакування, обсягу перевезення, засобу перевезення, досвіду перевізника чи експедитора, розміру франшизи, інших додаткових істотних факторів, визначених у кожному конкретному договорі страхування.

Страховий тариф визначається при укладенні Договору множенням базового страхового тарифу на поправочні (знижуючий та підвищуючий) коефіцієнти відповідно до впливу вищезазначених факторів на ступінь ризику:

- знижуючий коефіцієнт Кзн. = 0,15 – 1,0;

- підвищуючий коефіцієнт Кпід. = 1,0 – 10,0.
3. При укладенні Договору на строк менше одного року застосовується коефіцієнт короткостроковості (відсоток від річного страхового тарифу), розмір якого зазначено в таблиці 2 (неповний місяць вважається повним)

Таблиця 2

Строк страхування, місяців

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

% від річного страхового тарифу

25

34

42

50

58

66

73

80

85

90

95

Коефіцієнт короткостроковості

0,25

0,34

0,42

0,5

0,58

0,66

0,73

0,8

0,85

0,9

0,954. Норматив витрат на ведення справи становить 20% від загальної страхової премії, але не менше ніж 500 (п‘ятсот) гривень.


Актуарій