Головна сторінка

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 460.54 Kb.
НазваПравила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення
Сторінка1/6
Дата конвертації14.09.2017
Розмір460.54 Kb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

(КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО)

м. Київ - 2008

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На підставі цих Правил Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА" (надалі Страховик) укладає договори добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (надалі - Договори страхування) із юридичними та дієздатними фізичними особами (надалі - Страхувальниками).

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України і регулюють відносини між Страховиком та Страхувальниками по укладанню та виконанню договорів страхування.

1.3. Договір страхування укладається з особою, яка є власником транспортного засобу або володіє транспортним засобом на законних підставах або наділена власником чи законним володарем транспортного засобу повноваженнями щодо страхування транспортного засобу або має таке право відповідно до закону.

1.4. Страхувальник має право при укладанні договору страхування призначати Вигодонабувача (-чів), особу (осіб), яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, а також замінювати його (їх) до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.

1.5. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.


2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном:

Згідно з цими Правилами, предметом договору страхування є:

2.1.1. Транспортні засоби, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції (ДАІ) Міністерства внутрішніх справ України (автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілі, мотоцикли, причепи, напівпричепи, мотоколяски тощо).

2.1.2. Транспортні засоби, що реєструються відповідними державними органами України і мають індивідуальні заводські номери двигуна, кузова або інших агрегатів (трактори, комбайни, сільськогосподарські і дорожні машини та інші транспортні засоби).

2.1.3. Додаткове обладнання транспортного засобу (автомобільна теле-, аудіо- і радіоапаратура, додаткове обладнання салонів, світлове, сигнальне та інше обладнання, яке встановлено на транспортному засобі, але не входить в його заводську комплектацію).

Страхування додаткового обладнання здійснюється тільки разом зі страхуванням самого транспортного засобу. При цьому додаткове обладнання вважається застрахованим на випадок настання тих же подій, що і транспортний засіб.

2.2. Не є предметом договору страхування за цими Правилами:

  • моральна (немайнова) шкода;

  • доходи, не одержані внаслідок пошкодження чи втрати транспортного засобу;

  • майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням теле-, аудіо- і радіоапаратурою (радіоприймачами, автомагнітолами, телевізорами, радіотелефонами, антирадарами і т. п.) і іншим майном, яке не встановлено стаціонарно на транспортному засобі, а також багажем;

  • втрата товарної вартості застрахованим майном (якщо інше не передбачено договором страхування).3. Порядок визначення розмірів страхових сум.3.1. Загальна відповідальність Страховика за договором страхування обмежується страховою сумою стосовно всіх вимог, що виникають внаслідок будь-якого окремого страхового випадку або ряду страхових випадків, які сталися внаслідок однієї події чи декількох подій.

3.2. Страхова сума за договором страхування заявляється (декларується) Страхувальником в межах вартості транспортного засобу (з або без урахування вартості додаткового обладнання до нього) за цінами, що діють на момент укладання договору страхування.

3.3. Транспортний засіб може бути застрахований, виходячи із заявленого Страхувальником розміру страхової суми:

3.3.1. На повну вартість. При цьому страхова сума дорівнює дійсній вартості транспортного засобу.

Дійсна вартість транспортного засобу може визначатися за його залишковою балансовою вартістю або на підставі каталогів виробників, спеціалізованих фірм, рахунків автосалонів або експертної оцінки. При потребі, на вимогу Страховика, Страхувальник зобов`язаний надати документ, що підтверджує розмір дійсної вартості.

3.3.2. На частину від повної вартості. В цьому разі має місце пропорційна (дольова) система страхового забезпечення. Вона передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі тієї частини збитку, яку страхова сума становить відносно дійсної вартості об’єкта страхування.

Принцип пропорційного страхового відшкодування (недострахування) буде застосовуватися також у випадках, коли на момент настання страхового випадку страхова сума, визначена для конкретного застрахованого транспортного засобу, становила частину його дійсної ринкової вартості, що підтверджуватиметься відповідними документами.

3.4. При укладенні договору страхування Сторони мають право визначати базу страхового відшкодування як відновлювальний ремонт або матеріальний збиток (тобто в залежності від врахування значення фізичного (експлуатаційного) зносу).

3.5. Страхова сума по транспортних засобах, що використовуються на умовах найму, оренди або лізингу, не може перевищувати розміру, в якому Страхувальник несе відповідальність перед наймодавцем, орендодавцем, лізингодавцем, якщо інше не передбачено договором страхування.

3.6. Договір страхування укладається (якщо інше ним не передбачено) за умови власної участі Страхувальника у відшкодуванні збитків шляхом встановлення у договорі страхування безумовної або умовної франшизи, розрахованої відносно розміру страхової суми. Розмір франшизи визначається в договорі страхування залежно від умов страхування і типу транспортного засобу.

3.6.1. При страхуванні ризиків за п. 4.1.1 цих Правил, на випадок настання страхового випадку за наявності вини водія застрахованого транспортного засобу, безумовна франшиза встановлюється у розмірі не менше 1,0% від страхової суми для всіх транспортних засобів; при відсутності вини – не менше 0,5%.

3.6.2. При страхуванні ризиків за пп. 4.1.2, 4.1.3 цих Правил безумовна франшиза встановлюється під час укладення договору страхування у розмірі, не менше:

а) 2,5% - для вантажних автомобілів, автобусів, причепів та напівпричепів;

б) 5,0% - для легкових автомобілів, мікроавтобусів та мотоциклів та мотоколясок;

в) 1,0 % - для тракторів, комбайнів, сільськогосподарських і дорожніх машин.

3.6.3. При страхуванні ризиків за пп. 4.1.4 та 4.1.5 цих Правил безумовна франшиза встановлюється у розмірі не менше 0,5% від страхової суми для легкових автомобілів та не менше 1,0% для всіх інших транспортних засобів.

3.7. При встановленні в договорі страхування безумовної франшизи з суми страхового відшкодування, що підлягає виплаті за цим договором, за кожним страховим випадком вираховується сума безумовної франшизи.

При встановлені в договорі страхування умовної франшизи завдані внаслідок настання страхового випадку збитки не відшкодовуються, якщо їхній розмір менший за встановлену суму умовної франшизи і відшкодовуються у повному обсязі, якщо їхній розмір більше ніж величина умовної франшизи.

3.8. В окремих випадках за домовленістю між Страхувальником та Страховиком договір страхування може бути укладено без встановлення франшизи, або застосовується зменшення франшиз, вказаних у п. 3.6.2. та 3.6.3., але не більше ніж на 50% від вищенаведених.

3.9. Після проведення відновлювального ремонту після страхового випадку, за яким було одержано страхове відшкодування, за згодою Страхувальника та Страховика до договору страхування можуть бути внесені зміни, які передбачають збільшення страхової суми за будь-яким застрахованим ризиком та розмір додаткових страхових платежів, які повинні бути сплачені Страхувальником, якщо договором страхування не передбачено інше.

  1   2   3   4   5   6