Головна сторінка

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 460.54 Kb.
НазваПравила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення
Сторінка4/6
Дата конвертації14.09.2017
Розмір460.54 Kb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ


9.1. У випадку настання події, яка має ознаки страхового випадку, передбаченого умовами договору страхування, Страхувальник, якщо інше не передбачено умовами договору страхування, зобов’язаний:

- протягом 48-годин з моменту, коли йому стало відомо про настання такої події, сповістити про це Страховика у письмовій формі;

- негайно вжити всі необхідні заходи щодо спасіння та збереження застрахованого транспортного засобу, попередження та зменшення збитків та усунення причин, які можуть спричинити додаткові збитки;

- негайно сповістити про подію, що відбулась відповідні компетентні органи (правоохоронні органи, пожежну охорону, медичні заклади, тощо) та здійснити усі інші необхідні дії, передбачені чинним законодавством України;

9.2. У разі настання події, яка має ознаки страхового випадку, передбаченого умовами договору страхування, за участю іншого транспортного засобу записати відомості про цей транспортний засіб, особу, що ним керує, а також номер поліса страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу іншої сторони, якщо зазначені документи є у наявності.

9.3. Надати Страховику або його представнику пошкоджений транспортний засіб (до проведення ремонтних робіт) або його залишки, а також ушкоджені деталі і частини для огляду та складання акту огляду і узгодити зі Страховиком подальші дії щодо врегулювання збитку.

9.4. В пошкодженому транспортному засобі не робити ніяких змін, крім тих, які зумовлені необхідністю забезпечення безпеки руху, зменшення розміру збитку або допомоги потерпілим, і не здійснювати його ремонту без попереднього огляду представником Страховика, окрім випадків, коли Страховик не проведе огляду транспортного засобу протягом 7 діб від дня одержання повідомлення про страховий випадок або 14 днів, якщо Страховиком було визначено за доцільне провести експертну оцінку збитку.

9.5. Надати Страховику документи, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір заподіяного збитку та вжити усі заходи для забезпечення реалізації Страховиком права вимоги до осіб, відповідальних за заподіяний збиток.

9.6. У разі викрадення транспортного засобу - надати обґрунтовані докази, які стосуються викрадення, та передати Страховику 2 комплекти ключів від транспортного засобу та реєстраційні документи, у разі прийняття Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування. Якщо надання ключів та реєстраційних документів є неможливим, надати обґрунтовані докази відсутності вищевказаних предметів у власності Страхувальника.

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ


10.1. В залежності від характеру страхового випадку і обставин, за яких він мав місце, настання страхового випадку та розмір збитків має бути підтверджено наступними документами:

- довідкою із органів ДАІ МВС України встановленого зразка про ДТП (у разі настання події, передбаченої п. 4.1.1 цих Правил) де вказані дані про транспортні засоби, їх власників та водіїв, що перебували за кермом у момент ДТП, дані про інших учасників ДТП;

- довідкою із правоохоронних органів (у разі настання події, передбаченої п. 4.1.2 та 4.1.3 цих Правил);

- довідкою із метеорологічної чи сейсмологічної служби про стихійне явище або довідку з відповідної комунальної служби, органів місцевого самоврядування, органу внутрішніх справ (у разі настання події, передбаченої п. 4.1.4 цих Правил);

- довідкою з органів пожежної охорони (у разі настання події, передбаченої п. 4.1.5 цих Правил);

- документами органів технічного нагляду та інших компетентних органів, у разі настання страхового випадку з транспортним засобом, що не підлягає реєстрації у органах ДАІ МВС України (за необхідністю);

- фотографіями пошкодженого транспортного засобу, у разі коли Страховик не має можливості його оглянути (є обов’язковим, якщо страховий випадок стався за межами України);

- медичною довідкою встановленої форми про відсутність (наявність) у водія, що керував транспортним засобом в момент ДТП, сп’яніння будь-якого виду (за вимогою Страховика);

- рішеннями (вироками, постановами) судових та інших компетентних органів, якими встановлюються причини настання страхового випадку, особи, винні у настанні страхового випадку, та розмір збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку;

- актом дослідження спеціаліста-товарознавця або висновком експерта, який підтверджує розмір заподіяної Страхувальнику шкоди внаслідок настання страхового випадку, окрім випадків коли Страховик дав згоду на ремонт транспортного засобу та відшкодування збитків без проведення експертної оцінки розміру збитку;

- довідкою (калькуляцією) станції технічного обслуговування щодо вартості необхідного відновлювального ремонту, у разі якщо Страховик дав згоду на ремонт транспортного засобу та відшкодування збитків без проведення експертної оцінки розміру збитку;

- іншими документами з врахуванням обставин конкретного страхового випадку, які підтверджують факт, обставини та причини настання страхового випадку, розмір заподіяного збитку внаслідок настання страхового випадку, виконання Страхувальником умов договору страхування та дають право Страховику на зворотні вимоги до винних осіб, та які зазначені в договорі страхування.

11. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ


11.1. При настанні страхового випадку відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки.

11.2. Страховик не відшкодовує упущену вигоду, витрати на оренду чи наймання іншого транспортного засобу, моральні збитки та інше. Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових випадків не може бути більшою за страхову суму, що обумовлена договором страхування.

11.3. Для одержання страхового відшкодування Страхувальник або Вигодонабувач повинен надати Страховику такі документи:

- заяву про виплату страхового відшкодування (протягом 14 днів з моменту настання страхового випадку);

- копію договору страхування;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

- копію посвідчення водія та копію довіреності на право управління транспортним засобом та тимчасового реєстраційного талону (у разі якщо управління транспортним засобом здійснював не його власник);

- документи, передбачені п. 10.1 цих Правил;

- у разі смерті Страхувальника: свідоцтво про смерть (нотаріально завірена копія) та документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за одержанням страхового відшкодування, якщо конкретний Вигодонабувач не вказаний в договорі страхування;

11.4. При потребі, для визначення розмірів збитку, Страховик замовляє експертизу, яку проводить незалежний фахівець, який має належні повноваження (реєстрація, ліцензія тощо) відповідно до чинного законодавства України або країни, на території якої відбувся страховий випадок, і несе відповідальність за зроблені висновки у відповідності з чинним законодавством.

11.5. До участі в експертизі Страховик запрошує Страхувальника (або його представника) та особу, відповідальну за заподіяний збиток. Відсутність Страхувальника та особи, відповідальної за заподіяний збиток, чи їх представників при проведенні експертизи, а також їх відмова узгодити її висновки не є підставою для визнання експертизи недійсною.

11.6. У разі незгоди Страхувальника з висновками експерта, Страхувальник може за свій рахунок замовити проведення іншої експертизи.

11.7. Страхувальник має право для визначення розміру збитку скласти кошторис на підприємстві (станції технічного обслуговування, автомайстерні), яке буде виконувати ремонт пошкодженого транспортного засобу з засвідченням складеного кошторису відповідальною особою цього підприємства. Кошторис повинен містити повний перелік робіт, їх вартість та вартість запчастин та матеріалів, які повинні бути використаними при ремонті.

11.8. Розмір завданих збитків визначається після огляду транспортного засобу та на підставі експертної оцінки розміру збитку (кошторису вартості відновлювального ремонту) з урахуванням документів, наданих Страхувальником (Вигодонабувачем), а також документів і відомостей, зібраних Страховиком самостійно, а саме:

- переліком знищених, пошкоджених або таких, що зникли, вузлів, агрегатів, деталей, приладдя та оздоблення транспортних засобів або самих транспортних засобів;

-документа, складеного компетентними органами, про час, обставини і можливі причини знищення, пошкодження або зникнення вузлів, агрегатів, деталей, приладдя та оздоблення транспортного засобу або самого транспортного засобу;

11.9. Не включається в розрахунок розміру збитку вартість:

11.9.1. Гарантійного ремонту і технічного обслуговування транспортного засобу, що не викликані настанням страхового випадку.

11.9.2. Робіт, що пов'язані з переобладнанням транспортного засобу, ремонтом або заміною його окремих частин, деталей і приладдя внаслідок їхнього зносу, технічного браку, поломки, морального старіння та інше.

11.9.3. Заміни замість ремонту тих чи інших вузлів та агрегатів у зборі через відсутність у ремонтних підприємствах необхідних запасних частин і деталей для ремонту цих вузлів та агрегатів.

11.9.4. Відновлення втрачених експлуатаційних якостей, товарного виду транспортного засобу (якщо інше не вказано в договорі страхування).

11.9.5 Що становить різницю, яка перевищує ціну на нові аналогічні запасні частини, запропоновані Страховиком, якщо Страхувальник відмовиться від його послуг і придбає запасні частини за більш високими цінами;

11.9.6. Всіх паливно-мастильних матеріалів, тосолу, робочих рідин кондиціонерів, тощо.

11.10. У разі пошкодження додаткового устаткування збитками вважається вартість його ремонту або різниця між вартістю об`єкта страхування на момент страхового випадку та його вартістю з врахуванням знецінювання, викликаного страховим випадком.

11.11. При визначенні розміру збитків враховуються:

  • страхова сума для транспортного засобу у випадку його знищення чи крадіжки;

  • фактична вартість транспортного засобу на час укладання договору страхування та на момент настання страхового випадку;

  • витрати на рятування транспортного засобу в зв'язку з настанням страхового випадку, якщо це передбачено договором страхування;

  • ціни на запасні частини та вартість відновлювальних робіт.

11.12. Відшкодування збитків за страховим випадком проводиться за вирахуванням експлуатаційного зносу на запасні частини, що підлягають заміні, деталі і приладдя, якщо інше не вказано в договорі страхування.

11.13. При настанні страхових випадків за межами України та необхідності здійснення ремонту на місці ДТП, Страховик відшкодовує витрати по рахунках за використані запасні частини, а трудовитрати на ремонтні роботи оплачуються, виходячи з розцінок, що діють в Україні.

11.14. На підставі документів, одержаних від Страхувальника (його правонаступника або Вигодонабувача), інших документів, одержаних Страховиком самостійно, та експертного висновку Страховик складає страховий акт, яким приймає рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування.

11.15. У разі, коли договір страхування укладено на умовах схеми страхування:

  • “на повну вартість” - виплата страхового відшкодування проводиться в розмірі визначеного збитку в межах страхової суми;

  • “в частці” - виплата страхового відшкодування проводиться в такій же частині від визначеного розміру збитку, яку частину складала страхова сума від дійсної вартості транспортного засобу на момент укладення договору страхування;

  • “за правилом першого ризику”, виплата страхового відшкодування проводиться в розмірі визначеного збитку в межах страхової суми.

11.16. Виплата відшкодування здійснюється Страховиком шляхом виплати грошової суми.

У разі, якщо це передбачено договором страхування (п. 7.7 цих Правил), Страховик здійснює страхове відшкодування шляхом надання послуги Страхувальнику – виконання за рахунок Страховика відновлювального ремонту пошкодженого внаслідок страхового випадку транспортного засобу на погодженій зі Страховиком станції технічного обслуговування або автомайстерні.

11.17. У разі настання подій, передбачених п. 4.1.2 та п. 4.1.3 цих Правил, виплати страхового відшкодування провадяться, з вирахуванням зносу транспортного засобу на дату настання страхового випадку і тільки за умови порушення кримінальної справи або провадження по справі про адміністративне правопорушення у зв’язку з відповідним фактом, якщо інше не передбачено договором страхування.

11.18. Перед отриманням страхового відшкодування Страхувальник зобов`язаний передати Страховику технічний паспорт і повний комплект ключів від цього транспортного засобу. Неможливість виконання цієї умови має бути письмово пояснена Страхувальником в заяві на виплату страхового відшкодування.

Безпосередньо перед отриманням остаточного страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний забезпечити здійснення документальної передачі майнових прав на втрачений транспортний засіб від власника до Страховика (п. 8.2.9 цих Правил).

11.19. У випадку, якщо Страхувальнику було повернено транспортний засіб, яким незаконно заволоділи, він зобов'язаний не пізніше одного місяця повернути Страховику отримане страхове відшкодування, за вирахуванням суми доцільних та обґрунтованих відповідно до умов цих Правил витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його в належний стан (за умови, що це входило в страхове покриття за договором страхування), або передати Страховику за його згодою цей транспортний засіб.

11.20. Страхове відшкодування здійснюється в сумі визначеного збитку за вирахуванням безумовної франшизи (в усіх випадках, крім передбачених п. 7.7 та другою частиною п. 11.16 цих Правил, якщо інше не передбачено договором страхування).

11.21. Якщо договором страхування передбачена сплата страхових платежів частками, то з суми страхового відшкодування, яка належить до виплати, вираховується сума не сплачених Страхувальником чергових страхових платежів (що не сплачені до кінця страхового року, в якому стався страховий випадок).

11.22. З суми страхового відшкодування, яка належить до виплати, вираховується сума заборгованості Страхувальника перед Страховиком зі сплати страхового платежу, якщо на момент виплати страхового відшкодування існує така заборгованість, якщо інше не передбачено договором страхування.

11.23. Страхувальник, який одержав від третіх осіб повне відшкодування збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, втрачає право на одержання страхового відшкодування від Страховика. У разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове відшкодування виплачується Страховиком з вирахуванням суми, що одержана Страхувальником від третіх осіб.

11.24. Якщо на дату настання страхового випадку по відношенню до визначеного договором страхування об`єкта страхування діяли інші договори страхування (має місце подвійне страхування), Страховик здійснює виплату згідно з чинним законодавством України.

11.25. Виплата страхового відшкодування здійснюється у тій валюті, яка передбачена договором страхування, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.26. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику, а у разі його смерті - спадкоємцям, або Вигодонабувачеві (Вигодонабувачам).

11.27. У разі страхування транспортного засобу на повну вартість та у випадку його конструктивного знищення (коли вартість відновлювального ремонту перевищує 80% страхової суми), Страховик за згодою Страхувальника може виплатити йому страхове відшкодування у розмірі страхової суми з вирахуванням зносу за період, що пройшов з початку страхування, та з вирахуванням безумовної франшизи.

У разі такої виплати, перед отриманням страхового відшкодування пошкоджений транспортний засіб передається власником Страховику після зняття його з обліку в органах реєстрації, якщо інше не передбачено договором страхування. Витрати щодо зняття автомобіля з обліку оплачуються Страхувальником.

11.28. Пошкоджені внаслідок страхового випадку деталі транспортного засобу, заміну яких відшкодовано Страховиком, повинні бути передані Страхувальником Страховикові.

Страховик може відмовитись від отримання пошкодженого транспортного засобу (згідно з другою частиною п. 11.27 цих Правил) або його окремих деталей (частин).

11.29. Після виплати страхового відшкодування договір страхування, зберігає дію до кінця вказаного в ньому строку, а страхова сума, передбачена умовами цього договору страхування зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування, крім випадків, коли страхування здійснюється на умовах, передбачених п. 7.9 цих Правил та коли інше передбачено договором страхування. Якщо страхове відшкодування виплачено в розмірі страхової суми за мінусом франшизи, дія договору страхування в частині відповідальності Страховика припиняється з дня списання вказаної грошової суми з розрахункового рахунку Страховика, у разі проведення ремонту (п. 7.7 та друга частина п. 11.16 цих Правил) – з моменту повернення Страхувальнику відремонтованого транспортного засобу, крім випадків, коли договором страхування передбачено інші.

11.30. Після отримання страхового відшкодування і подальшій дії договору страхування відремонтований транспортний засіб повинен бути наданий для огляду Страховику або його представнику, інакше при наступному страховому випадку з цим транспортним засобом пошкодження, аналогічні попереднім, відшкодуванню не підлягають.

11.31. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. Страхувальник зобов`язується передати Страховику всі права, які він має до особи, відповідальної за заподіяння збитку. Невиконання Страхувальником цього пункту надає Страховику право відмовити Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування або вимагати від Страхувальника повернення виплаченого страхового відшкодування чи його частини, якщо це передбачено договором страхування.
1   2   3   4   5   6