Головна сторінка

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 460.54 Kb.
НазваПравила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення
Сторінка6/6
Дата конвертації14.09.2017
Розмір460.54 Kb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


15.1. Спори, пов’язані з укладенням, зміною, виконанням та припиненням дії договорів страхування, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.2. Позови щодо вимог, які витікають із договору страхування, можуть бути пред`явлені Страховику в строк, передбачений чинним законодавством України.

16. СТРАХОВІ ТАРИФИ


16.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків по відповідних категоріях транспортних засобів, водіїв тощо. Базові річні страхові тарифи для різних видів страхових ризиків, перелічених у розд. 4 цих Правил, наведені в таблиці 1 (додаток 1 до цих Правил).

16.2. Страховий тариф за договором страхування визначається за згодою сторін в залежності від:

- розміру страхової суми, обраних Страхувальником страхових випадків, інших чинників, що впливають на рівень ризику настання страхового випадку (території дії договору страхування, місця та умов зберігання, марки (моделі) транспортного засобу, року випуску, стажу водія (якщо водіїв декілька, то кожного з них), наявності охоронної сигналізації та протиугінних пристроїв (з урахуванням чи без урахування зносу), специфіки роботи, яка виконується з використанням автотранспортного засобу).

- терміну страхування і розміру франшизи.

16.3. Розмір страхового платежу за договором страхування визначається на основі страхової суми, зазначеної у цьому договорі, та страхового тарифу.

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ


17.1. У випадку відчуження транспортного засобу іншій особі за згодою Страховика договір страхування може бути переоформлений на цю особу.

17.2. За згодою Страховика може бути здійснена заміна транспортного засобу, застрахованого за договором страхування, іншим транспортним засобом з відповідним перерахунком страхової суми та страхових платежів.

17.3. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених цивільним законодавством України. Крім того, відповідно до Закону України “Про страхування” договір страхування визнається недійсним, якщо він укладений після настання страхового випадку та коли об’єктом страхування є транспортний засіб, який підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.

17.4. Зміни та доповнення до цих Правил в обов'язковому порядку узгоджуються з уповноваженим органом, згідно чинного законодавства. Новий текст цих Правил або зміни (доповнення) до цих Правил і договори страхування, які укладено згідно з новим текстом Правил, набувають чинності не раніше дати офіційного затвердження (реєстрації) Правил або змін (доповнень) до цих Правил.

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ

 1. Страховик – Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями „Страхова компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА".

 2. Страхувальники – юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які відповідно до цих Правил уклали зі Страховиком договори страхування.

 3. Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, призначена Страхувальником для отримання страхового відшкодування.

 4. Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхове відшкодування у межах страхової суми Страхувальнику або призначеному Страхувальником Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору страхування.

 5. Транспортні засоби – засоби наземного транспорту, крім залізничного: автомобілі, автобуси, самохідні машини, що сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли, причепи, напівпричепи, мотоколяски, трактори, комбайни, сільськогосподарські та дорожні машини тощо, зареєстровані відповідно до законодавства України.

 6. Складові частини транспортних засобів - деталі, вузли та агрегати транспортного засобу, що входять до його комплектації згідно з інструкцією заводу-виробника.

 7. Додаткове обладнання - обладнання транспортного засобу, що не входить до його комплектації (автомобільні приймачі та магнітофони, чохли на сидіння, додаткове світлове і сигнальне устаткування, допоміжне устаткування і пристрої, прилади, тощо).

 8. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов`язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

 9. Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з договором страхування.

 10. Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах страхової суми за договором майнового страхування при настанні страхового випадку.

 11. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

 12. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

 13. Незаконне заволодіння транспортним засобом - вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи у користувача всупереч їх волі.

 14. Стихійні явища (повінь, буря, ураган, смерч, шторм, злива, град, обвал, лавина, оповзень, вихід підгрунтових вод, паводок, сель, удар блискавки, просідання ґрунту).

 15. Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачеві.

 16. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

 17. Страховий платіж – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.


Додаток 1

до Правил добровільного страхування

наземного транспорту (крім залізничного)

від “01” лютого 2008 року

Таблиця 1

Базові річні страхові тарифи

Тип транспортного засобу

Страхові тарифи у відсотках відповідно до ризиків, що наведені в наступних пунктах Правил страхування


п. 4.1.1

п. 4.1.2

п. 4.1.3

п. 4.1.4

п. 4.1.5

Легкові автомобілі, виробництва країн СНД

2,0

1.5

0,6

0,4

0,2

Легкові автомобілі іноземного виробництва із страховою сумою до 100 000 грн.

2,3

1,6

0,7

0,4

0,2

Легкові автомобілі іноземного виробництва із страховою сумою понад 100 000 грн.

2,5

1,6

0,8

0,4

0,2Вантажні автомобілі виробництва країн СНД

1,3

0,6

0,4

0,3

0,3

Вантажні автомобілі іноземного виробництва

1,5

0,7

0,4

0,3

0,3Мікроавтобуси виробництва країн СНД

1,9

1,2

0,4

0,4

0,3

Мікроавтобуси іноземного виробництва

2,2

1,4

0,5

0,4

0,3Автобуси, виготовлені на Україні

1,4

0,7

0,4

0,3

0,3

Автобуси іноземного виробництва

1,8

0,8

0,5

0,3

0,3Вантажо-пасажирські автомобілі

1,7

1,2

0,4

0,4

0,3Причепи та напівпричепи

1,4

0,7

0,4

0,3

0,3Мотоцикли, моторолери

2,0

3,0

0,5

0,6

0,4Трактори колісні

1,3

0,8

0,5

0,2

0,4

Трактори гусеничні

1,0

0,5

0,5

0,2

0,3Інша сільгосп. та дорожня техніка

1,3

0,6

0,5

0,3

0,5


1. При визначенні страхового тарифу за ризиком пошкодження чи знищення транспортного засобу внаслідок ДТП, факторами, що впливають на ризик, вважаються технічні характеристики та технічний стан автомобіля, а також кваліфікація, стаж роботи водія на транспорті, стан його здоров`я та інші. У разі укладення договору страхування страховий тариф, з урахуванням зазначених факторів, визначається, за домовленістю сторін, шляхом множення базового тарифу на коефіцієнт від 0,5 до 3.

При визначенні страхового тарифу за ризиками пошкодження чи знищення транспортного засобу внаслідок протиправних дій третіх осіб або незаконного заволодіння транспортним засобом, факторами, що впливають на ризик, вважаються наявність протиугінних пристроїв, а також спосіб зберігання автомобіля вночі (наявність або відсутність охорони, гаража, конструкція гаража). Обладнання автомобіля протиугінними пристроями враховується множенням відповідного страхового тарифу на коефіцієнт, величина якого дорівнює:

0,9 – за наявності механічного протиугінного пристрою (типа Mul-T-Lock, Bear-Lock або їх аналоги. Механічне блокування руля та педалей до механічних пристроїв не відноситься.)

0,9 - за наявності іммобілайзера та електронного протиугінного пристрою з мінімальним ступенем захисту (датчики на “відкриття дверей” та датчик на “удар”);

0,7 - за наявності електронного протиугінного пристрою з повним ступенем захисту (датчик “руху”, датчик “антихайджек” – підтвердження власника картки від електронного пристрою та інші);

0,5 – за наявності системи безпеки із супутниковою локалізацією “GMS” або їх аналогів (визначає місцезнаходження ТЗ за допомогою супутникової системи навігації).

У разі використання протиугінних пристроїв у комплексі застосовується перемноження коефіцієнтів між собою.

2. У випадку, якщо транспортний засіб, що належить фізичній особі чи орендований фізичною особою, регулярно використовується для перевезення пасажирів та вантажів з метою одержання прибутку (для роботи за патентом чи договором перевезення, оренди тощо), то страховий тариф додатково збільшується у 1,5 рази.

3. У разі страхування транспортних засобів, що орендуються чи здаються напрокат, тарифи, вказані в таблиці 1 по ризиках “ДТП”, “Незаконне заволодіння ТЗ”, “Протиправні дії третіх осіб” та “Пожежа чи самозаймання”, множаться на 1,2, а у разі передачі транспортних засобів третім особам за дорученням – на 1,25.

4. Тариф на додаткове обладнання такий же, як і базовий тариф на транспортний засіб, на якому воно встановлено.

5. У разі страхування транспортного засобу без урахування зносу частин, що підлягають заміні, деталей і приладдя, сплачується додатковий платіж, залежно від минулого строку експлуатації транспортного засобу, у розмірі:

від 1 року до 3 років – 10%;

від 3 років до 5 років – 20%;

від 5 років до 7 років – 25%;

від 7 років до 9 років – 30%;

більше 9 років – до 50 %, залежно від стану транспортного засобу.

6. В залежності від стану транспортного засобу та умов страхування, за бажанням Страхувальника може бути застраховано втрату товарної вартості (ВТВ) транспортного засобу. Страховий тариф при цьому збільшується у 1,05 - 2 рази.

7. У разі страхування групи транспортних засобів строком на один рік, за умови страхування за повною програмою і на повну вартість транспортних засобів, страховий тариф зменшується:

при одночасному страхуванні від 5 до 10 транспортних засобів – до 5%;

від 10 до 20 транспортних засобів – до 10%;

від 20 транспортних засобів і більше – до 20%.

При цьому в подальшому страхуванні таблиця 1 знижок, яка наведена у додатку 1, застосовується тільки до досягнення платежу не менше 75 % від базового.

8. У разі укладення договору страхування на строк більше 1 року страховий тариф визначається шляхом множення річного тарифу на кількість повних років строку страхування, а якщо строк страхування встановлено в роках і місяцях, то додатково тариф за місяці визначається шляхом множення річного тарифу на кількість місяців і ділення на 12.

9. За договорами страхування, які укладені на строк менше одного року, страховий платіж сплачується в наступних розмірах від суми річного страхового платежу:


Таблиця 2


Строк страхування (кількість місяців)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Процент
від річного тарифу

20

30

40

50

60

70

75

80

85

95

95


10. Страховик може розробляти комплексні (спеціалізовані) програми добровільного страхування наземного транспорту, які не суперечать за своїм змістом цим Правилам та чинному законодавству розмір страхових тарифів по яких може бути зменшений в залежності від обєктів і умов страхування до 50 % від вказаних у табл. № 1 тарифів.
11. Норматив витрат на ведення справ становить 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень.

.

Актуарій


1   2   3   4   5   6