Головна сторінка

Інформації про результати діяльності ісі у загальнодоступній інформаційній базі дкцпфр, фахівцями Дирекції проведено переговори з аріфру стосовно умов розкриття зазначеної інформації та технічної підтримки процесу розкриттяСкачати 72.05 Kb.
НазваІнформації про результати діяльності ісі у загальнодоступній інформаційній базі дкцпфр, фахівцями Дирекції проведено переговори з аріфру стосовно умов розкриття зазначеної інформації та технічної підтримки процесу розкриття
Дата конвертації22.03.2016
Розмір72.05 Kb.
ТипІнформації

Основні результати діяльності УАІБ

у 1 кварталі 2011 року
2.10. З метою врегулювання питання розкриття інформації про результати діяльності ІСІ у загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР, фахівцями Дирекції проведено переговори з АРІФРУ стосовно умов розкриття зазначеної інформації та технічної підтримки процесу розкриття.

2.11. Направлено листи до ДКЦПФР з метою врегулювання питань:

  • уникнення можливих протиріч при наданні до Комісії річної інформації щодо результатів діяльності ІСІ за 2010 рік обґрунтована необхідність внесення змін до наказу ДКЦПФР №141 від 08.02.2006 року у зв’язку з прийняттям Міністерством фінансів України наказу №382 від 10.06.2010 року «Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Зазначеними змінами передбачена нова форма Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік. Зміни до зазначеного наказу ДКЦПФР внесено.

  • щодо надання роз’яснення стосовно порядку відображення показників розділу I "Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності" в рядках графи 4 "За аналогічний період попереднього року" форми N 3 Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік при підготовці та поданні звітності до ДКЦПФП щодо результатів діяльності інститутів спільного інвестування за 2010 рік, враховуючи спільний лист Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України (№31-34020-06-5/893 та №04/4-7/28 від 14.01.2011 року) «Про складання фінансової звітності за 2010 рік». Від Комісії отримано лист – відповідь яку розміщено на сайті УАІБ.Представники Асоціації брали участь у нарадах та засіданнях Комітету ДКЦПФР з питань організаційно-технічного і нормативного забезпечення переходу Комісії і професійних учасників фондового ринку на подання адміністративних даних та інформації до Комісії у вигляді електронних документів. Сформований та погоджений спільний підхід Комісії та представників ринку щодо запровадження ЕДО. Також визначено, що перехід на звітність у вигляді електронних документів не передбачає скасування порядку подачі звітності у паперовій формі.

5.5.2. 31 березня представники УАІБ взяли участь у засіданні Круглого столу, організованого ДКЦПФР, на тему: «Пропозиція ДКЦПФР щодо впровадження додаткової можливості подачі адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку – у вигляді електронних документів з накладанням Електронного цифрового підпису».

проведено семінари "Практичні заняття із складання електронної звітності КУА у запитаннях та відповідях". Навчання пройшли близько 60 фахівців КУА.Проблема

Наявні проблеми та/або можливі негативні наслідки

Дії УАІБ

РезультатиВдосконалення нормативної бази діяльності КУА

Спільний лист Мінфіну та Держкомстату «Про складання фінансової звітності за 2010 рік» не був врахований у наказі ДКЦПФР №141, що створювало неузгодженості у діях регуляторів та могло призвести до застосування санкцій до КУА

Неузгодженість документів регуляторів при відображенні показників розділу I "Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності" у річному звіті

Зауваження до проекту змін до Положення №201, надані окремими експертами, загальмували процес прийняття документу та запровадження адекватної оцінки портфелів ІСІ
Необхідність оптимізувати звітність КУА


обґрунтована необхідність внесення змін до наказу ДКЦПФР №141

До ДКЦПФР направлений запит стосовно порядку заповнення річного звіту


До ДКЦПФР надані обґрунтування до попередніх пропозицій Асоціації

До ДКЦПФР надані пропозиції УАІБ щодо нерозповсюдження дії Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (№1591) на КІФи та внесення змін до Положення №216 з метою включення до нього особливої інформації щодо КІФів.
Пропозиції УАІБ враховані, внесені зміни до наказу ДКЦПФР №141

Відповідь Комісії розміщена на сайті УАІБ

Після обговорення на КЕР ДКЦПФР повторно схвалила проект змін з урахуванням пропозицій УАІБ
Робота над проектами змін триває

Недопущення прийняття законодавчих та нормативних актів, що негативно впливають на розвиток бізнесу

На сайті ДКЦПФР оприлюднено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю ДКЦПФР та фондового ринку за учасниками фондового ринку», яким
У ВРУ зареєстровано проект Закону України №7355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних».

Зареєстрований у ВРУ проект №8234 Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку» запроваджував неприйнятний для ринку режим функціонування СРО.

Проектом передбачається змінити процедуру реєстрації юридичних осіб, які мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку та посилити механізми контролю регулятора за учасниками ринку цінних паперів.  Відповідні зауваження підготовлені та направлені до ДКЦПФР.

Оскільки проектом передбачене ще більше ускладнення роботи з базами даних, УАІБ спільно з ПАРД підготовлено та направлено до ВРУ пропозиції та зауваження до проекту Закону
УАІБ спільно з ПАРД підготовлено та направлено Президенту, прем’єр-міністру, Голові ВРУ, головам депутатських фракцій, Голові Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та Голові ДКЦПФР листи щодо недоцільності прийняття законопроекту №8234

Здійснюється моніторинг прходження законопроекту

Пропозиції не враховані
Законопроект був знятий з розглядуНедопущення збільшення податкового тиску на бізнес

Відстоювання інтересів членів УАІБ при прийнятті законодавчих актів з питань оподаткування

Комісією з питань оподаткування УАІБ проведено аналіз проблемних питань оподаткування на фондовому ринку. Результати аналізу проблемних питань узагальнено та підготовлено текст змін до Податкового кодексу України.

18.03.11 проведено круглий стіл   «Нове податкове законодавство України: особливості оподаткування інвестиційних операцій», в якому взяли участь понад 60 КУА та посадовці Державної податкової служби України.

Підготовлено та направлено до ДПС України лист-запит щодо включення вступних та членських внесків до СРО до складу інших витрат загальногосподарського призначення платника податку, відповідно до підпункту «ж» пункту 138.10.1 статті 138 Податкового кодексу України.

Проект змі до ПК розглядається у профільному Комітеті ВРУ


Фахівці КУА мали змогу обговорити актуальні питання застосування норм нового ПК з представниками ДПСУ
Отримана відповідь, розміщена на сайті УАІБ, на жаль, не надала роз’яснення по порушеному питанню. Робота по врегулюванню питання статусу внесків до СРО триває.Необхідність розвитку профільного законодавства

Ринок потребує нових можливостей та інструментів для роботи
Необхідність законодавчого вдосконалення засад функціонування СРО на ринку цінних паперів

Тривала робота спільної робочої групи УАІБ та ДКЦПФР з розробки проекту нової редакції ЗУ «Про ІСІ»

Тривала робота по розробці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку».


Підготовлена частина проекту, в т.ч. стосовно діяльності КІФів

Проект направлений до ДКЦПФРРозвиток недержавного пенсійного забезпечення

Необхідність вдосконалення нормативної бази щодо управління активами

уникнення встановлення вимог щодо надання КУА, які управляють активами НПФ, інформації, якою Компанія не володіє (довідки про чисту вартість активів НПФ

Підготовлені пропозиції до проекту змін до Порядку визначення чистої вартості активів НПФ.

Обгрунтована необхідність внесення змін до наказу ДКЦПФР №141 від 08.02.2006 року шляхом вилучення таблиці 22 «Структура файла "FCHA1.dbf". Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду».


Пропозиції направлені до ДКЦПФР
Пропозиції врахованіПідвищення якості послуг, які надають КУА

Врегулювання питання розкриття інформації про результати діяльності ІСІ у загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Підвищення рівня інформування інвесторів про результати діяльності ІСІ та КУА

Дирекції проведено переговори з АРІФРУ стосовно умов розкриття зазначеної інформації та технічної підтримки процесу розкриття.
Підготовлені ренкінги КУА та ІСІ за результатами 4 кв.2010 р
Підготовка щоденної інформації по ВЧА ІСІ з публічним розміщенням ЦП

Підготовлений типовий договір між КУА та АРІФРУ, узгоджена ціна послуг АРІФРУ, формати даних

Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.
Щоденне оновлення інформації на сайті УАІБ