Головна сторінка

Інформації щодо сум нарахованого єдиного внеску. І. Щодо надання інформації (пояснень)Скачати 99.18 Kb.
НазваІнформації щодо сум нарахованого єдиного внеску. І. Щодо надання інформації (пояснень)
Дата конвертації22.03.2016
Розмір99.18 Kb.
ТипІнформації

Начальнику Державної податкової інспекції у _______________районі м. ХХХХХ Головного управління Міндоходів у _____________області

_________________________, м. ХХХХХ, індекс
Приватного нотаріуса ХХХХХХХХХ міського нотаріального округу

ПІБ

_________________________, м. ХХХХХ, індекс
ХХ грудня 2014 року мною був отриманий лист ДПІ у ____________районі м. ХХХХХ Головного управління Міндоходів у ___________________області № ХХХХХ/ХХ/ХХ-ХХ-ХХ від ХХ.12.2014 про надання мною, приватним нотаріусом __________________міського нотаріального округу ________________________________ інформації щодо сум нарахованого єдиного внеску.
І. Щодо надання інформації (пояснень).

Нормативно-правовим документом, що визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, є Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464)

Відповідно до статті 1 Закону № 2464:

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464);

Виключно Законом № 2464 визначаються: принципи збору та ведення обліку єдиного внеску; платники єдиного внеску; порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску; розмір єдиного внеску; орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність; склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску (п. 2 статті 2 ).

В надісланому мені листі № ХХХХХ/ХХ/ХХ-ХХ-ХХ від ХХ.12.2014 зазначено: «У графі 2 таблиці 3 додатка 5 до Звіту з єдиного внеску сума чистого доходу (прибутку), в рядках календарних місяців зазначається як середньомісячний річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість календарних місяців, протягом яких він отриманий

Тобто в листі, який не є нормативним документом, в порушення вимог Закону № 2464, встановлюються вимоги щодо заповнення звітності та порядку проведення розрахунків з єдиного соціального внеску.

Згідно зі ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Особиста думка працівників державної податкової інспекції у ___________районі м. ХХХХХ ГУ Міндоходів у ________________області, яка не відповідає чинному законодавству України, не може бути підставою для встановлення вимог нарахування, заповнення та подання звітності на загальнообов'язкове державне соціальне страхування!

Статтею 9 Закону № 2464 визначено порядок обчислення і сплати єдиного внеску: «Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року. Періодом, за який платники єдиного внеску подають звітність до органу доходів і зборів (звітним періодом), є календарний місяць, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, для яких звітним періодом є календарний рік».

На підставі ст. 6 Закону № 2464 було видано наказ Міністерства доходів та зборів від 09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в пункті 3.4 якого зазначено:

«Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, у тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе формують та подають до органів доходів і зборів звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку № 454».

В таблиці 3 додатка 5 в другій графі зазначається сума доходу, заявлена в податковій декларації.

Таким чином, сума доходу, з якої розраховується єдиний внесок в графі «усього» таблиці 3 додатка 5 до Порядку № 454 має відповідати чистому доходу, заявленому в податковій декларації, яка подається фізичною особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, до органів доходів і зборів за результатами календарного року. Цей висновок підтверджується наказом Міністерства доходів та зборів від 09.09.2013 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в якому зазначено: платники, визначені підпунктом 4 п. 2.1 розділу II Інструкції (фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно) сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 01 травня наступного року на підставі даних річної податкової декларації.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Згідно з п. 4 ст. 178 п.4 ПКУ фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року, який відповідно до ст. 34 ПКУ є податковим періодом. Відповідно до ст. 46 ПКУ податкова декларація, розрахунок — це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Форма податкової декларації була затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793, в якій в розділі IV «Доходи отриманні фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність» вказуються суми доходу, витрат та податку за себе для зазначених осіб за календарний рік.

Таким чином жоден з приведених нормативних документів не вимагає від самозайнятої особи – приватного нотаріуса проводити обчислення суми чистого доходу в розрізі місяців за податковий період – календарний рік, не посилається при проведенні розрахунку єдиного внеску на Книгу обліку доходів та витрат. Єдина вимога — це відповідність річній податковій декларації.

Відповідно до роз’яснення Пенсійного фонду України «Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012» особи, які забезпечують себе роботою самостійно, тобто займаються незалежною професійною діяльністю, формують та подають звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку. У графі 2 таблиці 3 додатка 5 «Сума доходу, заявлена в податковій декларації» відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року. При цьому слід зазначити, що у графі 3 таблиці 3 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року».

Виконуючи вимоги Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV щодо страхового стажу, Закону №2464 та у відповідності до Наказів № 454, 455, 793 мною подавалися своєчасно, в установлені строки Податкова декларація про доходи за 2013 рік та звіт у формі таблиці 3 додатка 5 "Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно" за 2013 рік. В рядку "Усього" графи 2 "Сума доходу, заявлена в податковій декларації" таблиці 3 додатка 5 зазначена сума доходу, що відповідає даним, вказаним в поданій мною податкової декларації про доходи за 2013 рік, тобто сумі чистого оподатковуваного доходу, відображеного в рядку 06 розділу ІV декларації.

При проведенні розрахунку єдиного соціального внеску я суворо дотримувалась вимог вищевказаних нормативних актів, ЕСВ сплачений мною своєчасно та в повному обсязі.
ІІ. Щодо надання документів (копій).

Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є забезпечення адміністрування єдиного внеску шляхом його збору, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску (Стаття 12 Закону № 2464). Згідно з вікіпедією - Адміністрування єдиного соціального внеску включає в себе ідентифікацію, облік платників ЄСВ та об'єктів оподаткування, сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою ЄСВ відповідно до законодавства.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну фіскальну службу України» (Постанова 236) Державна Фіскальна служба України (ДФС) здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів. Постанова 236 надає право ДФС отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також фінансову і статистичну звітність тільки під час проведення перевірок, а також ДФС має право вимагати виготовлення і надання засвідчених підписом платника податків або його посадовою особою та скріплених печаткою (за її наявності) копій первинних документів, які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, у порядку та на підставах, визначених законом.

В пункті 1 статті 13 Закону № 2464, на який Ви посилаєтесь в своєму листі № ХХХХХ/ХХ/ХХ-ХХ-ХХ від ХХ.12.2014, встановлений перелік осіб від яких контролюючи органи мають право отримувати інформацію, а також інші відомості, необхідні для виконання органами доходів і зборів функцій, передбачених цим Законом: від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску. Цей перелік є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.

Необхідно звернути увагу, що самозайнятих осіб в цьому переліку не має.

Відповідно до п. 14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) самозайнята особа — платник податку, який провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш, як чотирьох фізичних осіб. Статтею 3 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю, перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, перебувати у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час. Відповідно, приватна нотаріальна діяльність не є підприємницькою (господарською) діяльністю, а приватний нотаріус не є фізичною особою - підприємцем.

Таким чином витребування від мене – самозайнятої особи приватного нотаріуса документів (копій) пов’язаних з обчисленням сум доходу на яку нараховується єдиний внесок порушує приписи та вимоги Закону № 2464.
ІІІ. Щодо проведення перевірок.

Як вже зазналося вище, Державна Фіскальна служба України (ДФС) здійснює адміністрування єдиного внеску в порядку, встановленому законом. В статтях 9, 10 ПКУ встановлений повний перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів і в цьому переліку немає Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Таким чином сфера дії Податкового кодексу України не поширюється на Єдиний внесок. Тобто на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску поширюється тільки дія Закону № 2464. Відповідно до пункту 2 статті 13 Закону № 2464 ДФС мають право проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Мною вже приводилися норми Законів України згідно з якими приватний нотаріус не є підприємцем, установою або організацією. Таким чином проведення позапланової документальної перевірки щодо своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати єдиного соціального внеску не буде відповідати вимогам Закону № 2464.

В разі прийняття рішення про проведення у мене, самозайнятої особи, позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування, я, як громадянка України, буду змушена звернутися до суду за захистом своїх конституційних прав.

Відповідно до підпункту 21.1.1 п. 21.1 ст. 21 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну фіскальну службу України» ДФС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавств.

В своїй діяльності я неухильно дотримуюсь чинного законодавства України, в тому числі вимог Закону України «Про нотаріат», Закону № 2464 та ПКУ та прагну запровадження у повсякденну практику ідеологію партнерських стосунків, порозуміння та зміцнення законних, прозорих та об’єктивних взаємовідносин між мною та керівництвом ДПІ у Київському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області. Прошу також взяти до уваги, що мною в жодному випадку не ставиться за мету перешкоджати органам державної податкової служби України у здійснені ними своїх завдань чи уникнути або відмовитися від виконання законних розпоряджень і вимог контролюючих органів.

Усі нормативні документи, на які я посилаюся Ви маєте.

Приватний нотаріус