Головна сторінка

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3Скачати 84.08 Kb.
НазваІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Дата конвертації23.03.2016
Розмір84.08 Kb.
ТипІнформації


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення


ЗВІТ

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя 200__ року


Подають:

Термін подання

Форма N 1-підприємництво (малі)

піврічна

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 13.08.2007 р. N 300

суб'єкти господарювання - господарські організації за

переліком, встановленим органами державної статистики

органу державної статистики за місцезнаходженням


не пізніше

25 липня
Респондент:
Найменування: _____________________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /Автономна республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

___________________________________________________________________________________________________

N будинку /корпусу, N квартири /офісу)


Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): ___________________________________

(для юридичних осіб або відокремлених підрозділів)

___________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /Автономна республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

___________________________________________________________________________________________________

N будинку /корпусу, N квартири /офісу)


Розділ 1. Загальні відомості
місяць

рік

(010) Дата створення (реєстрації) підприємства

(020) Початок господарської діяльності підприємства

(030) Кількість місяців фактичної діяльності підприємства протягом звітного періодуРозділ 2. Кількість працівників та оплата їх праці
Код рядка

Фактично за звітний період

A

B

1

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

210
Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за договорами цивільно-правового характеру та зовнішні сумісники), осіб

220
Кількість неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей), осіб

230
Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком

260

Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (малі)
Розділ 3. Основні показники економічної діяльності підприємства

3.1.

(тис. грн. з одним десятковим знаком)Код виду економічної
діяльності за КВЕД


Обсяг реалізо-ваної продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)

з нього обсяг про-дукції (робіт, пос-луг), виконаний підрядником на умовах підряду

А

Б

1

2

Всього по підприємству

300

у тому числі за видами економічної діяльності 1):
____________

1) За переліком, визначеним органами державної статистики.
Звіт складається за окремими видами економічної діяльності підприємства із врахуванням усіх його структурних підрозділів. Види економічної діяльності зазначаються тільки на рівні нижчого угрупування за кодами, що вказані у графі Б наведеного переліку. Показники за ряд. 300 є сумою показників за окремими видами економічної діяльності.
3.2.

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Показники

Код рядка

За період з початку звітного року

A

B

1

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг

(ряд. 321 + 322 + 324 + 325 + 326 + 327)

320
у тому числі:

- матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)

321
- вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві

322
з неї вартість послуг

323
- амортизація

324
- витрати на оплату праці

325
- відрахування на соціальні заходи

326
- інші операційні витрати

327
Валові капітальні інвестиції (з ПДВ) (ряд. 360 + 370)

350
у тому числі:

інвестиції в матеріальні активи

360
інвестиції в нематеріальні активи

370
Витрати на технологічні інновації

380Керівник (власник)(підпис)
(П. І. Б.)

Виконавець
(П. І. Б.)телефон:


факс:електронна пошта: