Головна сторінка

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3НазваІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Дата конвертації23.03.2016
Розмір98.9 Kb.
ТипІнформації

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Державне статистичне спостереженняКонфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

за ________ квартал 200__ року


Подають:

Термін подання

Форма N 1-підприємництво

квартальна

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 18.08.2008 р. N 284


суб'єкти господарювання - господарські організації

органу державної статистики за місцезнаходженням

за I квартал, II квартал, III квартал - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним періодом
Респондент:
Найменування: _________________________________________________________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): ______________________________________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /Автономна республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________________________________________

N будинку /корпусу, N квартири /офісу)


Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):____________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /Автономна республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________________________________________

N будинку /корпусу, N квартири /офісу)

Код виду економіч-ної діяль-ності за КВЕД

Обсяг реа-лізованої продукції, робіт, пос-луг (без ПДВ і акцизу)

з нього обсяг продукції (ро-біт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг (сума граф 4, 5, 6, 7, 9, 10)

у тому числі за складовими:

Продукція (ро-боти, послуги) власного виробництва для внутріш-ніх потреб підприємства

Матеріальні витрати (за вирахуван-ням вартості зворотних відходів)

Вартість товарів та пос-луг, придбаних для пере-продажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві

Аморти-зація

Витра-ти на оплату праці

з них на навчальні від-пустки, у зв'язку з реорганізацією та ско-роченням штатів, доп-лати в разі тимчасової втрати працездатності

Відраху-вання на соціаль-ні заходи

Інші опера-ційні витрати

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всього по підприємству

200у т. ч. за видами економічної діяльності1:1) За переліком, визначеним органами державної статистики.
Звіт складається на дискретній основі, тобто за І, II, III, IV квартали окремо, за результатами фактичної діяльності підприємства у звітному кварталі поточного року.

При складанні звіту за звітний квартал уточнення за попередні квартали не вносяться, вони мають бути враховані у річному звіті.

Звіт складається за окремими видами економічної діяльності підприємства із врахуванням усіх його структурних підрозділів.

Показники за ряд. 200 є сумою показників за окремими видами економічної діяльності.


Керівник (власник)(підпис)
(П. І. Б.)

Виконавець
(П. І. Б.)телефон:


факс:електронна пошта: