Головна сторінка

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3Скачати 177.51 Kb.
НазваІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Дата конвертації23.03.2016
Розмір177.51 Kb.
ТипІнформації
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення


КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

за 20___ рік


Подають:

Термін подання

2-інвестиції

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

05.07.2010 № 255

юридичні особи, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, що виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

- органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше

20 лютого

після звітного рокуРеспондент:
Найменування:Місцезнаходження (юридична адреса):(поштовий індекс, область /Автономна республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):(поштовий індекс, область /Автономна республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Територія фактичного освоєння інвестицій, згідно з КОАТУУ:

(заповнюється, якщо територія реєстрації юридичної особи не співпадає з територією фактичного освоєння інвестицій)

код області
код району

Розділ 1. Капітальні інвестиції
(у фактичних цінах без урахування суми ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменуваннярядка

Освоєно

за рік

А

Б

1

Капітальні інвестиції - усього (110 + 130)

100
Капітальні інвестиції у матеріальні активи

(111 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 140)

110
земля

111
інвестиції в основний капітал (113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 140)

112
земля під забудову, з рядка 111

113
капітальне будівництво

114
машини, обладнання та інвентар

115
транспортні засоби

116
довгострокові біологічні активи рослинництва та інші основні засоби

117
існуючі будівлі та споруди

118
нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва

119
довгострокові біологічні активи тваринництва

120
інші необоротні матеріальні активи

121
капітальний ремонт

122
Капітальні інвестиції у нематеріальні активи

130
витрати на будівництво житла з метою подальшого продажу (передачі), з рядка 112

140
придбання землі під будівництво житла, з рядка 140

141
витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості тощо, які пов'язані з передачею прав власності на невироблені активи, з рядків 111, 130

150

Розділ 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

(у фактичних цінах без урахування суми ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменування

рядка

Освоєно за рік

усього

у тому числі інвестицій в основний капітал

з них на житлове будівництво

А

Б

1

2

3

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

(210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280)

200


кошти державного бюджету

210


кошти місцевих бюджетів (міста, району, області тощо)

220


власні кошти підприємств та організацій

230


за рахунок амортизаційних відрахувань, з рядка 230

231


кредити банків та інші позики

240


кредити іноземних банків, з рядка 240

241


іпотечне кредитування, з рядка 240

242


іпотечне кредитування населення на будівництво власних квартир, з рядка 242

243


кошти іноземних інвесторів

250


кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо

260


кошти населення на будівництво власних квартир

270


інші джерела фінансування

280


Крім того, сума податку на додану вартість

290Розділ 3. Капітальні інвестиції за окремими видами активів

(у фактичних цінах без урахування ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменуваннярядка

Освоєно за рік

усього

(гр.1=гр.2+ гр.4+гр.5)

у тому числі

З графи 1 за дого-вором фінансового лізингу

нові активи

з них

активи, які були у використанні

витрати на поліпшення, вдосконалення, реконст-рукцію, модернізацію та капітальний ремонт

активи, що створені власними силами (гос-подарським способом)

А

Б

1

2

3

4

5

6

житлові будівлі

301нежитлові будівлі

302інженерні споруди

303вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та інженерних споруд, з рядків 301, 302, 303

304машини, обладнання та інвентар

310електричне й електронне устатковання, з рядка 310

311витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання, з рядка 310

312транспортні засоби

320земля

330права користування природними ресурсами та майном, з рядка 130

341права користування земельною ділянкою, з рядка 341

342права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо, з рядка 130

343програмне забезпечення та бази даних, з рядка 130

344розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів, з рядка 130

345
Розділ 4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах з урахуванням суми ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменування виду економічної діяльності (ВЕД)*

Код

за КВЕДрядка

Освоєно за рік

З графи 1 -

за рахунок коштів

усього

з них

витрати на будівельні та монтажні роботи та землю під забудову

вартість машин, обладнання, інструменту, інвентарю, транспортних засобів

державного бюджету

місцевих бюджетів

А

Б

В

1

2

3

4

5

Усього

(сума рядків за ВЕД)
400

* Заповнюється згідно з Додатком до Інструкції.
Розділ 5. Витрати на будівельні та монтажні роботи

за окремими видами будівель і споруд, інші види робіт і витрат
(у фактичних цінах без урахування ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменування

рядка

Освоєно за рік

А

Б

1

Будівлі житлові

510
з них

будинки одноквартирні масової забудови


511
будинки багатоквартирні масової забудови (цегляні)

512
будинки багатоквартирні масової забудови (панельні)

513
Будівлі нежитлові

520
з них

будівлі для зберігання зерна


521
будівлі підприємств харчової промисловості

522
склади універсальні

523
автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

524
зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та ін.

525
резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

526
Інженерні споруди

530
транспортні споруди

531
з них

дороги автомобільні магістральні


532
залізничні колії магістральні

533
трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

534
з них

нафтопроводи магістральні


535
лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку

536
трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж

537
лінії електричні розподільні середньої напруги

538
місцеві електросилові мережі

539
комплексні промислові споруди

540
шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю

541
споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини

для виробництва чорних металів

542
споруди агломераційного та доменного виробництва

543
інші інженерні споруди

544
з них

стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі

545
Проектно-вишукувальні роботи, з рядків 114 та 140 розділу 1

551
Багаторічні насадження, з рядка 117 розділу 1

552
Глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і термальні води,

з рядка 114 розділу 1

553
Експлуатаційне буріння на нафту, газ і термальні води,

з рядка 114 розділу 1

554
Капітальні витрати на поліпшення земель (включаючи меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи), з рядка 114 розділу 1

560
Будівельно-монтажні роботи, виконані господарським способом,

з рядка 400 графи 2 розділу 4

570
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації
(П. І. Б.)
(П. І. Б.)

телефон:
факс:
електронна пошта: