Головна сторінка

Наказ Міністерства фінансів України 25. 06. 2013 №610НазваНаказ Міністерства фінансів України 25. 06. 2013 №610
Сторінка10/10
Дата конвертації12.09.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2


Таблиця 1. Врахування помилок у звітному (податковому) періоді,
що настає за періодом, у якому виявлено помилку


Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 07 х ___3 / 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

09

 

Податок на прибуток звітного (податкового) періоду, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 08 - рядок 09)4

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 08 - рядок 11)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам у звітному (податковому) періоді

13 ПН

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нараховані за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 
Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 14 Розрахунку (звітного / звітного нового))

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 01 х 5 %) (переноситься до рядка 17 Розрахунку (звітного / звітного нового))

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 18 Розрахунку)

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового)(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + від'ємне значення (рядок 15 Розрахунку - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 19 Розрахунку (звітного / звітного нового)) (позитивне значення)

04

 


____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.


Керівник платника податку 

____________________________
(ініціали, прізвище)

________________________
(підпис) 

М. П.

Головний бухгалтер 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

_________________________
(підпис) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10