Головна сторінка

Наказ Міністерства фінансів України 25. 06. 2013 №610НазваНаказ Міністерства фінансів України 25. 06. 2013 №610
Сторінка8/10
Дата конвертації12.09.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

II. Результати самостійного виправлення помилок


Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 17 Розрахунку (звітного / звітного нового))

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 01 х 5 %) (переноситься до рядка 18 Розрахунку (звітного / звітного нового))

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 19 Розрахунку (звітного / звітного нового))

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 13 Розрахунку - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) + від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 20 Розрахунку (звітного / звітного нового)) (позитивне значення)

04

 ____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.Керівник платника податку 

____________________________
(ініціали, прізвище)

________________________
(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

_________________________
(підпис) 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.06.2013 № 610Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 

 

 
РОЗРАХУНОК
оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

 

Звітний 

 

Звітний новий 

 

Уточнюючий 


2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Розрахунок або уточнюється (для уточнюючого Розрахунку)

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1
Повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Код платника податку
за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 

 

 

 

 

 

 

 
Місцезнаходження постійного представництва нерезидента __________________________________________________
__________________________________________________
Електронна адреса e-mail2

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

Телефон2

Факс2
Повне найменування
нерезидента ___________________________________
______________________________________________

Місцезнаходження нерезидента __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) _________________________________
_________________________________
 

Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу) 

 

 

 
Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок __________
_________________________________________________________________________________
 


(грн)


Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 07 х ___3 / 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

09

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 08 - рядок 09)4 (+, -)

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 08 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді

13 ПН

 

Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 


Самостійне виправлення помилок5

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 01 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

16

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 02 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

17

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 03 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

18

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 04 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6) (позитивне значення)

19

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (рядок 16 х 3 %)

20

 
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток4

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 08)

21

 

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні - грудні 20__ року та січні - лютому 20__ року (рядок 21/12))

22

 


Доповнення до Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

арк.

Додатки до Розрахунку, в тому числі:

 

арк.

додаток(ки) ПН

 

арк.

додаток(ки) ВП6

 

арк.


Інформація, наведена у Розрахунку та додатках до нього, є достовірною.

Керівник платника податку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ________________________________________________
                                (ініціали та прізвище)                                  (підпис) 

                                                                              М. П. 

Головний бухгалтер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ________________________________________________
                                (ініціали, прізвище)                                  (підпис) 

Дата подання Розрахунку
"___" ____________ 20__ року

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється за бажанням платника.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

5 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

6 Цей (ці) додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового Розрахунку. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

7 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби


 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від "___" ____________ 20__ року № _____

"___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))
 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук
 


Додаток ПН
до рядка 13 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий 

Код платника податку за ЄДРПОУ 

 

Звітний (податковий) період 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I квартал  

Півріччя 

 

II квартал1 

Три квартали 

 

II - III квартали1 

Рік 

 

II - IV квартали1
Повне найменування нерезидента
_____________________________________________
_____________________________________________

Місцезнаходження нерезидента ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Назва країни резиденції (за Класифікацією країн світу, українською мовою) _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
 

Код нерезидента в країні резиденції 

Код країни (за Класифікацією країн світу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10