Головна сторінка

Підприємство, організаціяСкачати 117.87 Kb.
НазваПідприємство, організація
Дата конвертації09.06.2017
Розмір117.87 Kb.
ТипДокументи

______________________________
підприємство, організація

Типова форма № М-7
Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. № 193

Ідентифікаційний код ЄДРПОУКод за УКУД


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник підприємства
__________
підпис

_______________________
прізвище, ім'я, по батькові

АКТ №"___" _______________ 19 р.

ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Номер
документа

Дата
складання


Місце складання акта __________________________________________________________________

Початок прийняття ___ год. ___ хв. Закінчення прийняття ___ год. ___ хв.

Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком № _________ "___" _______________ 20__ р.

Посвідчення про якість (сертифікат) № ______ із станції (пристані)

_____________________________________________________________________________________

за супровідним транспортним документом № ___ "___" _______________ 20__ р.

у вагонах № _________

Відправник _________________________________________________________________________________

найменування та адреса

Одержувач _________________________________________________________________________________

найменування та адреса

Постачальник _______________________________________________________________________________

найменування та адреса

Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника ______________
Договір № __________ від "___" _______________ 20__ р. на поставку продукції.

Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника)

___________________________________________________________________________________________

За супровідними транспортними документами значилося:

Знак, марка, пломба

Кількість місць

Вид упаковки

Найменування продукції, товару (вантажу) чи номера контейнерів

Маса вантажу

Особливі відмітки відправника за накладною

відправника

дороги, пристані

1

2

3

4

5

6

7

Дата та час (год., хв.)

Прибуття на станцію (пристань, порт) призначення

Видачі вантажу органом транспорту

Розкриття вагона та інших транспортних засобів

Доставлення на склад одержувача

1

2

3

4


Формат 2A4
2-а сторінка форми № М-7
Умови зберігання продукції на складі одержувача __________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Стан тари та упаковки на момент огляду продукції _________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Кількість продукції, що не вистачає, визначено ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________
зважуванням, рахунком місць, обміром та ін.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Інші дані _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________3-я сторінка форми № М-7


Код виду операції

Склад

Код постачальника

Кореспондуючий рахунок

Номер супровідного документа
рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

За документами

Фактично виявлено

Поряд-
ковий номер запису за складсь-кою кар-тотекою


Брак та бій

Нестача

Надлишки

Номер паспорта

найме-нування, сорт, розмір, марка

номен-
клатур-
ний номер


код

найме-нуван-ня

сорт

кіль-
кість


ціна

сума

сорт

кіль-
кість


ціна

сума

кіль-
кість


сума

кіль-
кість


сума

кіль-
кість


сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


і т. д. до кінця

4-а сторінка форми № М-7

Висновок комісії ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, який містить дані,
що не відповідають дійсності.

____________
посада

____________
підпис

____________________
прізвище, ім'я,
по батькові

_________________________________
номер та дата видачі документа
про повноваження та назва організації,
яка видала документ

____________
посада

____________
підпис

____________________
прізвище, ім'я,
по батькові

_________________________________
номер та дата видачі документа
про повноваження та назва організації,
яка видала документ

____________
посада

____________
підпис

____________________
прізвище, ім'я,
по батькові

_________________________________
номер та дата видачі документа
про повноваження та назва організації,
яка видала документ

Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "___" ______________ 20__ р.

Комерційний акт № ____ від "___" ______________ 20__ р.

Завідуючий складом