Головна сторінка

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Зеленодольської міської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.» Проект рішення Зеленодольської міськоїСкачати 67.87 Kb.
НазваПовідомлення про оприлюднення проекту рішення Зеленодольської міської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.» Проект рішення Зеленодольської міської
Дата конвертації27.03.2016
Розмір67.87 Kb.
ТипПовідомлення

Дата створення документу 05.06.2015р.

Дата оприлюднення: 09.06.2015р.

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Зеленодольської міської ради

«Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.»
Проект рішення Зеленодольської міської «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.» та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційній сторінці Зеленодольської міської радим в мережі Інтернет: http://zelenodolsk.com.ua/

Надсилання зауважень і пропозицій здійснюється відповідно до чинного законодавства у письмовій формі на поштову адресу Зеленодольської міської ради: 53860, Україна, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вул. Енергетична, 15.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань потягом місяця (до 10.07.2015 року).

На публічне обговорення виноситься проект рішення Зеленодольської міської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.»

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.
Керуючись ст.213, 215 Податкового кодексу України ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Зеленодольська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості товарів (з податком на додану вартість).

  2. Дане рішення згідно ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягає оприлюдненню.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Зеленодольської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.


Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Зеленодольської міської ради

«Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.»
Аналіз регуляторного впливу до проекту даного рішення міської ради підготовлено на виконання вимог Глави 1 розділу XIV „Податкового Кодексу України”, згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.


  1. Проблема, яку передбачається вирішити шляхом регулювання.

Відповідно до пп.215.3.10 п.215.3 ст 215 «Податкового кодексу України» передбачено, що, для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України, ставки податку встановлюються за рішенням міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість),.

Згідно проекту рішення «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.» визначено ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016 рік.

Даним рішенням пропонується встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016 рік в розмірі 5% від вартості (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів, з 1 січня поточного року.

Прийняття даного рішення дозволить в подальшому забезпечити наповнюваність дохідної частини міського бюджету.


  1. Цілями регулювання є:

Метою затвердження даного рішення є:

• виконання вимог Податкового кодексу України;

• дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

• забезпечення наповнюваності міського бюджету.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

- не встановлювати ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- прийняття міською радою нормативно-правового акту (далі – НПА) – рішення «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.»

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій альтернативі через те, що в цьому випадку досягти мети, тобто, забезпечення надходжень до міського бюджету та дотримання вимог чинного законодавства, можливо лише з прийняттям нормативно-правового акту - рішення Зеленодольської міської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.».

Податковим кодексом України чітко визначено ставка акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 1 січня поточного року – 5% від вартості ( з ПДВ) реалізованих підакцизних товарів.


  1. Механізми та заходи, які пропонується для розв’язання проблеми

Проблему наповнення доходної частини міського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Зеленодольської міської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2016р.».

Запропонований вихід із ситуації що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення міської ради підлягає оприлюдненню у мережі Інтернет.
4. Очікувані результати від прийняття рішення.

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосуємо метод аналізу вигод і витрат.

Враховуємо інтереси наступних цільових груп:

• органи місцевого самоврядування;

• фізичні особи-підприємці;

• громадяни.

Цільова група

Переваги

Витрати

Органи місцевого самоврядування:

1. Забезпечення надходжень до місцевого бюджету

2. Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території міста


Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акта)


фізичні особи-підприємці:


1. Прозорість дій місцевих органів влади.

2. Визначення чіткої ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.


Обов’язки щодо сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету.


Населення

Збільшення бюджетних коштів, що спрямовуються на вирішення соціальних питань

Відсутні


5. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Запропонований проект рішення Зеленодольської міської ради встановлюється строком на 1 рік (на 2016 рік), з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин або подовження його строку дії.


  1. Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують дію регуляторного акту є:

1) кількісні показники:

- надходження до міського бюджету,

- кількість платників акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

2) якісний показник :

– підвищення податкової культури.

7. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

З метою відстеження результативності регуляторного акту, спеціалістом з економічних питань Зеленодольської міської ради буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 01.06.2016р. по 15.07.2016р. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 01.10.2016р. по 15.11.2016р. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта не здійснюватиметься. В разі коли визначений строк дії даного регуляторного акта подовжиться то періодичне відстеження здійснюватиметься раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Спеціаліст з економічних питань Т.Г.Постна