Головна сторінка

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів: з питання 1НазваПроекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів: з питання 1
Дата конвертації21.01.2017
Розмір105 Kb.
ТипДокументи

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

З питання 1:

Проект 1.

  1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгенія Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.

  2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.


Проект 2.

1.1.Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування” Новоторова О.Л., Лагодюка Є.С., Кустову В.Л. та Волощука В.С.

1.2.Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
Проект 3.

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Косенка Євгенія Григоровича, Мішкова Михайла Миколайовича та Губенка Івана Васильовича.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі
Проект 4.

  1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Овденко Галину Володимирівну, Лагодюка Євгенія Степановича, Вагіну Тетяну Григорівну.

  2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.З питання 2:

Проект 1

 1. Обрати Ковальову Ірину Вікторівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Проект 2

2.Обрати Ксєніча Костянтина Михайловича секретарем позачергових загальних зборів.

Проект 3.

2.Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»

З питання 3:

Проект 1

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:


  • Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

  • Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 10 хвилин;

  • Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

  • Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

  • Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

  • Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

  • Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

  • Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше трьох хвилин;
  • Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

  • Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;

  • Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

  • Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

  • Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин для однієї відповіді;

  • Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.


Проект 2

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 20 хвилин;

-прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

-питання від учасників загальних зборів задаються голові загальних зборів в усній формі із зазначенням прізвища та імені (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- анонімні питання не розглядаються;

- для відповідей на питання, отриманих від учасників загальних зборів, надавати максимально 10 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 5 хвилин.»
З питання 4:
4.Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.
З питання 5:

Проект 1

  1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

  2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

  3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.


Проект 2

5.1. Призначити членів Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» шляхом кумулятивного голосування.
Проект 3.

  1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

  2. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 30.09.2016р.  

  3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

  4. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.

  5. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.


З питання 6:

Проект № 1

6.Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).
Проект № 2

6.Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії) з 29.09.2016р.
З питання 7:

Проект № 1

7.Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Проект № 2

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Вважати повноваження членів Ревізійної комісії Товариства такими, що набувають чинними та є легітимними з 30.09.2016р.
З питання 8:

8. Змінити найменування ПАТ «ХДІ страхування» на:


 • Повне найменування українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».

 • Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «СК «Євроінс Україна».

 • Повне найменування англійською мовою - Public Joint-Stock Company “Euroins Ukraine Insurance Company”.

 • Скорочене найменування англійською мовою - PJSC “Euroins Ukraine IC”.


З питання 9:

9.1. Внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

9.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.
З питання 10:

10. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства:

10.1. У зв’язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що втратили чинність 29 вересня 2016 року:

 • Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

 • Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

 • Положення про правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

 • Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

 • Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування».


10.2. Затвердити в новій редакції з 30 вересня 2016 року:

 • Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».


10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

 • Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».


З питання 11.

11. Зобов’язати Наглядову раду створити робочу групу для проведення та вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування".
З питання 12.

12.1.Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.

12.2. Уповноважити Наглядову раду обрати незалежну аудиторську компанію та підписати із нею відповідний договір.
З питання 13.

13. Зобов’язати Наглядову раду створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015- 2016 роках пов’язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.
З питання 14.

14. Зобов’язати Наглядову раду створити комісію із розслідування діяльності Мишкова Михайла, радника голови правління Товариства, у період 2012 - 2016 роках пов'язаних із крадіжкою грошових коштів Товариства під фіктивні договори на охоронні та юридичні послуги.
З питання 15.

15.У звязку з протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншуринс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова до управління господарською діяльністю ПАТ «ХДІ страхування роботу членів Наглядової Ради ПАТ «ХДІ страхування» Девіда Хулліна та Свена Фоккема Визнано незадовільною
З питання 16.

16.Оскільки, після призначення на посаду Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича, останнім, не було реалізовано жодних кроків для забезпечення інтересів ПАТ «ХДІ страхування». Так, Волков О.В. не попередив Наглядову Раду та представників контролюючих органів щодо можливих санкцій до Товариства у зв’язку із запланованим протиправним переходом права власності на акції ПАТ «ХДІ страхування» від «Таланкс Інтернешнл АГ» до «Євроінс Іншуринс Груп АД». Крім того, з моменту призначення на посаду і до моменту проведення позачергових загальних зборів, Головою Правління ПАТ «ХДІ страхування» не приймалось жодних рішень без погодження з представниками «Євроінс Іншуринс Груп АД». Тим самим, Волков О.В. діяв з порушення діючого законодавства України. Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» визнають роботу Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною.
З питання 17.

17.Припинити повноваження Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича з 30.09.2016 року на підставі п.5 ч.1 ст.41 КЗпП України
З питання 18.

18.Призначити тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» з 30.09.2016 року - Гриб Ольгу Петрівну
З питання 19.

19.1.Встановити з 30.09.2016 року обмеження в повноваженнях Голови правління та одного із членів правління ПАТ «ХДІ страхування» при укладанні будь-яких господарських правочинів щодо суми правочину, яка не повинна перевищувати 100 000 (сто тисяч) грн.

19.2.У разі перевищення суми 100 000 (сто тисяч) грн. згоду на укладання таких правочинів надає Наглядова рада ПАТ «ХДІ страхування».

19.3.Уповноважити Голову правління, чи іншу уповноважену ним особу внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр.
З питання 20.

20.Визнати протиправними дії представників компанії «Євроінс Іншуринс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова щодо втручання в господарську діяльність ПАТ «ХДІ страхування» в період з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року
З питання 21.

21.1. Зобов’язати Наглядову раду створити в строк до 15.10.2016р. комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскуріної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування» за період 25.09.2012р.-19.07.2016р.

21.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.

21.3. Уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення до відповідальності Анни Проскуріної за результатами проведеної перевірки.

21.4. У випадку встановлення комісією інших осіб, в результаті діяльності яких було заподіяно збитків Товариству, уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення таких осіб до відповідальності.
З питання 22.

22.1. Зобов’язати Наглядову раду створити в строк до 15.10.2016р. комісію з метою перевірки діяльності Правління у 2015-2016р.р., направленої на перешкоджання акціонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» придбати значний пакет акцій Товариства.

22.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.

22.3. Уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення до відповідальності винних осіб за результатами проведеної перевірки.