Головна сторінка

Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Спостережної Ради банку за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуСкачати 33.08 Kb.
НазваРішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Спостережної Ради банку за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Дата конвертації09.01.2017
Розмір33.08 Kb.
ТипРішення

Вих. № 01-12/309

від 18.03.2015


Шановний акціонер !
Спостережна Рада і Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна,4, повідомляють про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів банку 25 квітня 2015 року о 10.00 годині . Збори відбудуться за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4 ( зала для засідань ) . Реєстрація учасників зборів відбуватиметься з 9.00 до 9.45 години за поданням паспорту. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається за станом на 24 годину 21 квітня 2015 року .

На голосування виносяться такі питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

2. Обрання секретаря загальних зборів.

3. Звіт Правління банку про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності банку за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Спостережної Ради банку за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії банку за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту банку та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

7. Про розподіл прибутку банку, одержаного у 2014 році.

8. Визначення основних напрямків діяльності банку на 2015 рік.

Акціонери банку під час підготовки зборів можуть звернутися до корпоративного секретаря для ознайомлення з матеріалами зборів кожного робочого дня з 10.00 до 16.00 в головному офісі банку за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, кімната 6. Телефон для довідок 706-31-01.Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «РЕГІОН-БАНК»

( тис. грн. )

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

398477

431073

Кредити та заборгованість клієнтів

313734

281944

Основні засоби та інвестиційна нерухомість

33230

42116

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

472

581

Сумарна дебіторська заборгованість

5489

15841

Грошові кошти та їх еквіваленти

41461

73516

Нерозподілений прибуток

4562

5962

Власний капітал

88855

86837

Статутний капітал

56481

56481

Довгострокові зобов’язання

52000

52000

Поточні зобов’язання

257622

292236

Чистий прибуток

2019

1547

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

1146828

1146828

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб )

178

178

Голова Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинський В.О.