Головна сторінка

Розпорядження від 8 грудня 2010 р. №2208-р Київ Про схвалення Концепції проекту Ядерного кодексу України Схвалити Концепцію проекту Ядерного кодексу України, що додаєтьсяСкачати 61.79 Kb.
НазваРозпорядження від 8 грудня 2010 р. №2208-р Київ Про схвалення Концепції проекту Ядерного кодексу України Схвалити Концепцію проекту Ядерного кодексу України, що додається
Дата конвертації14.04.2016
Розмір61.79 Kb.
ТипРозпорядження


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 грудня 2010 р. № 2208-р
Київ
Про схвалення Концепції проекту

Ядерного кодексу України
1. Схвалити Концепцію проекту Ядерного кодексу України, що додається.
2. Міністерству палива та енергетики разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, і подати до 1 грудня 2011 р. у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Ядерного кодексу України.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 33

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2010 р. № 2208-р
КОНЦЕПЦІЯ

проекту Ядерного кодексу України
Проблема, яка потребує розв’язання
Проблемою, яка потребує розв’язання, є недосконалість актів законодавства у сфері використання ядерної енергії, зумовлена відсутністю систематизованого, уніфікованого підходу до їх розроблення. Існує також необхідність подальшого удосконалення законодавства у сфері використання ядерної енергії з урахуванням міжнародних зобов’язань України та його адаптації до законодавства Європейського Союзу відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, підписаної 14 червня 1994 року.
Для сучасного стану правового регулювання у сфері використання ядерної енергії характерні такі ознаки:
значна кількість нормативно-правових актів різної юридичної сили;
наявність дублюючих і суперечливих норм законодавства у сфері використання ядерної енергії, що створює колізії у процесі їх застосування;
наявність положень, що втратили актуальність;
неузгодженість норм зазначеного законодавства з нормами цивільного, господарського, податкового, банківського, екологічного та адміністративного законодавства.
Нагальність проблеми та необхідність її розв’язання шляхом кодифікації законодавства у сфері використання ядерної енергії визначені в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145, та у плані заходів на 2006—2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436.
Мета Концепції
Метою Концепції є визначення шляхів розроблення внутрішньо узгодженого проекту Ядерного кодексу України, в якому систематизуються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері використання ядерної енергії.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
За сучасних умов, коли механізм правового регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії постійно удосконалюється з метою максимального гарантування суспільству прийнятного рівня безпеки з урахуванням положень міжнародних договорів у сфері використання ядерної енергії, кодифікація законодавства у зазначеній сфері дає змогу розв’язати актуальну проблему та забезпечити запобігання її повторному виникненню.
Можливі два варіанти розроблення проекту Ядерного кодексу України для упорядкування законодавства, забезпечення його узгодженості та усунення застарілих норм.
За першим варіантом в єдиному законодавчому акті планується поєднати чинні положення законодавства у сфері використання ядерної енергії, які ефективно регулюють відповідні суспільні відносини та не втратили своєї актуальності. Такий варіант не потребуватиме наступного перегляду значної кількості актів законодавства.
Другий варіант передбачає ґрунтовне опрацювання чинних положень законодавства у сфері використання ядерної енергії та внесення до нього істотних змін.
За оптимальним, першим варіантом проект Ядерного кодексу України планується розробити як єдиний законодавчий акт на заміну Законам України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про видобування і переробку уранових руд”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”, “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”, “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”, “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”, “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” і “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Проект Ядерного кодексу України, структура якого визначається на основі Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, складається із загальної та спеціальної частини і прикінцевих та перехідних положень. Кожна частина складається з розділів, глав і статей.
Передбачається, що загальна частина проекту Ядерного кодексу України міститиме положення щодо:
повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
державного управління і державного регулювання у сфері використання ядерної енергії;
прав громадян та їх об’єднань у зазначеній сфері;
прав та обов’язків юридичних та фізичних осіб, що провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії;
відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері;
міжнародного співробітництва України у сфері використання ядерної енергії.
У спеціальній частині проекту Ядерного кодексу України передбачаються положення щодо:
захисту людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання;
відшкодування ядерної шкоди;
розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та експлуатації уранових об’єктів, ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і припинення їх експлуатації;
поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;
поводження із джерелами іонізуючого випромінювання;
перевезення радіоактивних матеріалів;
ведення обліку зазначених матеріалів;
державної системи гарантій стосовно нерозповсюдження ядерної зброї;
умов, вимог та порядку експорту та імпорту матеріалів, обладнання, послуг у сфері використання ядерної енергії;
фізичного захисту уранових об’єктів, ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, а також радіоактивних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання;
особливих вимог до безпеки повітряних та морських суден, космічних апаратів з ядерними установками або джерелами іонізуючого випромінювання.
Очікувані результати
Прийняття Ядерного кодексу України сприятиме:
створенню правових засад для безперешкодного розвитку ядерних та радіаційних технологій, їх безпечного застосування;
чіткому розподілу відповідальності та забезпеченню захисту людини і навколишнього природного середовища від іонізуючого випромінювання з урахуванням рівня небезпеки зазначених технологій;
усуненню таких недоліків законодавчих актів у сфері використання ядерної енергії, як невпорядкованість, неповнота правового регулювання та неузгодженість положень цих актів;
забезпеченню адаптації законодавства України у сфері використання ядерної енергії до законодавства Європейського Союзу;
внесенню мінімальної кількості змін до відповідних актів законодавства.
Крім того, прийняття Ядерного кодексу України дасть змогу:
в економічній сфері
зменшити витрати державного бюджету на перегляд актів законодавства у сфері використання ядерної енергії з метою їх упорядкування;
удосконалити порядок організації господарської діяльності у сфері використання ядерної енергії;
зменшити витрати суб’єктів господарювання у сфері використання ядерної енергії на розроблення і перегляд нормативних документів;
в соціальній сфері
гарантувати суспільству прийнятний рівень безпеки у сфері використання ядерної енергії;
поліпшити ставлення громадськості до діяльності у сфері використання ядерної енергії;
в екологічній сфері
підвищити ефективність захисту навколишнього природного середовища.
Обсяг та джерела фінансування
Розроблення проекту Ядерного кодексу України за оптимальним, першим варіантом не потребує додаткових витрат з державного бюджету.